Snoeien om te groeien

23 september 2011
 • Het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil Nederland internationaal bij de top hebben. Maar dat moet wel met minder subsidie en een efficiëntere overheid. Zo bezuinigt het ministerie komend jaar 49 miljoen, onder meer door ruim 6 miljoen te besparen op Agentschap NL, dat de subsidieverdeling voor het ministerie verzorgt. De besparing is mogelijk doordat de overheid in deze kabinetsperiode 500 miljoen aan subsidies schrapt. Met 95 miljoen aan innovatiekredieten wil het kabinet volgend jaar 270 miljoen aan private R&D-investeringen losweken. Daar bovenop wordt in de vorm van een Research & Development Aftrek (RDA) 500 miljoen uitgetrokken voor lastenverlichting bij bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling doen.

  EL&I wil, samen met enkele van zijn bestuursorganen, zijn ICT-diensten en -ondersteuning onderbrengen bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Tegelijkertijd moeten de uitgaven van DICTU aan applicatieservices tussen 2012 en 2015 omlaag, van ruim 57 miljoen naar minder dan 55 miljoen euro.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt zijn uitgaven aan ICT te verlagen, onder meer door er minder mensen op in te zetten. De kosten bedragen dit jaar nog ruim 75 miljoen euro, maar dat moet volgend jaar naar 70 miljoen en 66 miljoen in 2013. Het interne ICT-bedrijf Logius, dat onder meer DigiD, PKI en de websites www.overheid.nl en MijnOverheid beheert, wil zijn eigen personeelsbestand flink uitbreiden om minder externe ICT-ers in te hoeven huren.
 • Ook de Belastingdienst gaat de komende jaren fors bezuinigen op ICT. In 2012 zijn uitgaven van ruim 165 miljoen voorzien. Dat bedrag daalt stapsgewijs naar 148 miljoen euro in 2016. Tegelijkertijd wordt de Belastingdienst geacht meer communicatie met burgers en bedrijfsleven via internet af te handelen. In 2012 zet de Belastingdienst een proef op met een persoonlijke internetpagina. Op zo’n ‘PIP’ kunnen belastingplichtigen algemene informatie verkrijgen, persoonlijke gegevens opvragen en controleren en wijzigingen doorgeven. Op termijn moet dit de papieren communicatie vervangen. Op dit moment verstuurt de Belastingdienst jaarlijks nog 160 miljoen poststukken.
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil flink snijden in de kosten voor ICT-ondersteuning in het onderwijs. Voor ICT in het praktijkonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) werd vorig jaar nog een krappe 34 miljoen euro uitgetrokken. Dit jaar was dat bedrag al teruggebracht naar minder dan 32 miljoen euro. Maar uit de gisteren gepresenteerde begroting blijkt dat het Ministerie hierop ook de komende jaren wil bezuinigen. Voor komend jaar staat nog maar 21 miljoen euro op de begroting.

  De wetenschappelijke laag van de kennisinfrastructuur gaat er in de plannen van OCW wel op vooruit: er wordt structureel 36 miljoen euro extra ingezet voor onderzoeksfaciliteiten, waaronder ICT-onderzoeksinfrastructuur.
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ICT, internet en mobiele technologie inzetten om in de gezondsheidszorg de dienstverlening en de doelmatigheid te verbeteren. ‘E-health’ kan volgens het kabinet gelijktijdig kosten besparen en patiënten meer regie over hun zorg geven. Monitoring op afstand, van bijvoorbeeld mensen met diabetes of hartfalen, kan delen van de zorgketen vervangen en de arbeidsmarktproblematiek helpen verminderen. Het kabinet zegt de implementatie van e-health ‘een flinke impuls’ te willen geven, maar concrete bedragen zijn in de begroting 2012 nauwelijks terug te vinden. De subsidie voor ‘ICT in de Zorg en Innovatie’ gaat van 7,4 dit jaar naar 8,2 miljoen euro in 2012.
 • Het ministerie van Defensie wil zijn ‘digitale weerbaarheid’ verbeteren, maar snijdt de komende jaren wel in zijn uitgaven aan ICT. Defensie besteedt tussen 2011 en 2015 in totaal 50 miljoen euro aan digitale weerbaarheid. Daarbij gaat het vooral om bescherming van netwerken, systemen en informatie en om uitbreiding van de inlichtingencapaciteit in het digitale domein. Daarnaast is Defensie sinds vorig jaar in de weer met het oprichten van een ‘ Defensiebreed Computer Emergency Response Team’ (DEFCERT), dat eind 2012 gereed zal zijn. Daaraan is dan in totaal 7,5 miljoen euro uitgegeven. Voor het ontwikkelen van het eigen ‘vermogen tot het uitvoeren van cyber operations’ is voor volgend jaar 2 miljoen euro vrijgemaakt.

  Wat betreft de zogenoemde apparaats­uitgaven van Defensie aan ICT, is een duidelijk dalende lijn te zien, mede als gevolg van de al aangekondigde krimp. Volgend jaar besteedt het departement nog ruim 285 miljoen aan ICT, maar dat bedrag daalt in 2013 al naar zo’n 249 miljoen en in 2016 is daar nog 223 miljoen van over. Dat is deels te danken aan het aflopen van een aantal grote projecten als SPEER, PALS en @Migo.
 • Het ministerie van Veiligheid & Justitie is het nodige van plan is om de veiligheid in cyberspace te garanderen, maar het hangt geen geldbedragen aan de plannen. Zo wordt het ‘high tech crime’-team bij de KLPD uitgebreid. Dat moet in komend jaar 8 tot 10 grote cybercrime-zaken aanpakken. Dit jaar worden dat er 5.

  De KLPD schroeft de automatiseringsuitgaven volgend jaar terug met 6,7 miljoen euro tot 57 miljoen euro. Dat lijkt in tegenspraak met de ambitie van het vandaag aangekondigde Aanvalsprogramma Vernieuwing Informatievoorziening Politie 2011–2014, waarmee minister Opstelten de vastgelopen ICT bij de politie nog dit jaar vlot wil trekken.

  De ‘Baten-Lastendienst’ Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) kampt met een tekort aan mankracht. In 2012 zijn 222 medewerkers nodig, bijna 50 meer dan nu.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!