Loopbaan

Carriere

Signalen weer op oranje

28 oktober 2011

Uit de gisteren gepubliceerde ICT Barometer, het tweemaandelijkse onderzoek van Ernst & Young, blijkt dat directeuren, managers en professionals van zowel grote bedrijven als het mkb minder vertrouwen hebben gekregen in de markt. De ICT Indicator, een index gebaseerd op de belangrijkste onderzoeksresultaten uit de ICT Barometer op het gebied van conjunctuur, bestedingen en budgetten, stond in juli nog op 116 punten, maar is inmiddels teruggezakt naar 89 punten. Dat niveau is vergelijkbaar met begin van dit jaar.

“De rek is er een beetje uit. De mensen die wij hebben ondervraagd zijn over het algemeen minder positief geworden over de huidige situatie en de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. De Horizon-index, die aangeeft wat de verwachtingen zijn voor over een jaar, staat nu op 99 punten. Gemiddeld genomen verwacht men dus dat het nog zeker een jaar zo voortkabbelt”, licht Casper Kruijt van Ernst & Young toe. Opmerkelijk is overigens dat het mkb aanmerkelijk minder negatief is dan de grotere bedrijven.

Ook andere berichten tonen aan dat het momenteel voorzichtigheid troef is: ontslagen op de IT-afdeling van Philips – die opmerkelijk genoeg aangemerkt wordt als ‘overhead’ SEnD, ontslagen bij TomTom, juist in de Benelux tegenvallende resultaten van Atos, tegenvallende omzetontwikkeling bij KPN Corporate Market (het voormalige Getronics), een volgens Monsterboard rap dalend aantal IT-vacatures in de maand september, en uitzonderlijk lage bestellingen van chipmachines – een fenomeen dat meestal zwaar weer voor de IT-branche inluidt.

Begin deze week kondigde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bovendien aan dat het vertrouwen bij producenten in Nederland flink is gedaald. Stagnatie van de wereldhandel, achterblijvende consumentenbestedingen en de invloed van de schuldencrisis zorgen ervoor dat de stemming onder ondernemers is verslechterd, terwijl de maanden ervoor juist sprake was van een voorzichtig herstel. Kortom: alle signalen staan weer op oranje.

Zorgen in regio Eindhoven

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport, de toptechnologieregio in Brabant, maakt zich grote zorgen over de huidige economische ontwikkelingen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Samen met een aantal onderzoeksinstellingen en CEO’s van de belangrijkste technologiebedrijven uit de regio – waaronder Philips, ASML en NXP – schreef hij kort geleden een brief aan minister Maxime Verhagen waarin hij zijn zorgen uit en vraagt om een taskforce die snel crisismaatregelen kan implementeren. Maatregelen waaraan gedacht zou kunnen worden zijn herinvoering van deeltijd-WW, regelingen die kenniswerkers in de regio aan het werk te houden, exportgaranties en kredietverzekeringen. Minister Verhagen heeft overigens laten weten niets te voelen voor zo’n anticrisisteam.

Het gedaalde vertrouwen heeft in ieder geval gevolgen voor de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat verwacht de personeelsomvang de komende drie maanden uit te breiden was in oktober voor de vierde maand op rij kleiner dan het aantal dat verwacht het personeelsbestand in te krimpen, meldt het CBS. De afgelopen maanden is de groep die een krimp voorziet steeds iets groter geworden.

Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat de inhuur van zowel interne als externe ICT’ers op de nullijn uitkomt. Kruijt: “De vraag naar IT’ers zakt licht in. Opmerkelijk is wel dat de overheid een vrij constant beeld laat zien en dat de handel en distributie nog wel lichtpuntjes op dit vlak ziet. Ook hier is het mkb optimistischer dan het grootbedrijf.” De vraag naar externen is de afgelopen twee maanden volgens 16 procent van de ondervraagde managers gedaald, terwijl 15 procent stelt dat er juist sprake was van groei. 54 procent denkt dat de inhuur van externe IT-professionals gelijk is gebleven.

Bij de interne IT-afdelingen is er volgens Kruijt sprake van een trendbreuk: voor het eerst sinds lange tijd is de groep respondenten die stelt dat er sprake is van krimp van het aantal interne IT’ers groter dan de groep die stelt dat er sprake is van uitbreiding van het eigen IT-personeelsbestand. Het gaat om respectievelijk 14 en 11 procent. “Overigens zou ik nog niet willen spreken van een dramatische kentering. Maar de kans op een zwarter scenario is wel toegenomen. Iedereen zit op het vinkentouw.”

Uit begin deze maand gepubliceerde cijfers van vacaturesite Monsterboard blijkt eveneens dat IT-werkgevers aanzienlijk voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. Zo daalde de Monster Employment Index in de IT-sector in een maand tijd met maar liefst vier punten van 86 naar 82. De afgelopen twee maanden is niet zo’n sterke krimp van de werkgelegenheid te zien geweest.

ICT~Office niet pessimistisch

Michel van Schie, woordvoerder van branchevereniging ICT~Office, stelt dat de onzekere economische situatie ‘zonder twijfel’ effect op de IT-arbeidsmarkt heeft. Toch is hij niet pessimistisch gestemd: “We zien nog altijd dat er sprake is van moeilijk te vervullen vacatures in de IT-sector. Knelpunten blijven zich vooral voordoen in het segment hoogopgeleide IT-professionals. Onvervulde vacatures kunnen dus samengaan met ontslagen als gevolg van reorganisaties.”

In geval van een aanhoudende recessie zullen de tekorten minder groot zijn dan in geval van economisch herstel, benadrukt ICT~Office. “Voor 2015 hebben we het dan over een tekort aan hoogopgeleide IT-professionals van 5.000 in een negatief economisch scenario en 15.000 in geval van een sterke groei van de kenniseconomie. Maar zelfs een tekort van 5.000 IT-professionals zal een remmende werking hebben op de groei van de economie. Vanwege de enabling rol van ICT zal dit ook doorwerken in andere sectoren van de economie. Dit blijft dus hoe dan ook een zorgwekkende situatie”, waarschuwt Van Schie.

Kruijt denkt dat er op korte termijn zeker geen sprake zal zijn van groei over de hele linie. “Het blijft voorlopig aanmodderen rond de nullijn. Met name de grote ICT-dienstverleners hebben het moeilijk. Ik verwacht dat de arbeidsmarkt nog wel even moeizaam zal blijven, zeker voor de doorsnee-ICT’er.” De IT-budgetten staan het komende jaar onder druk, blijkt uit de laatste ICT Barometer. Er wordt vooral bespaard op interim-management, consultancy en opleidingen.

Kruijt benadrukt dat er tegelijkertijd nog sprake is van krapte. “De vraag naar specialisten met kennis van bepaalde programmeertalen en ontwikkelomgevingen blijft groot, terwijl het aanbod klein is. Er komen de komende jaren relatief weinig hoogopgeleide informatici van de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Werkgevers zijn dus genoodzaakt over de landsgrenzen te kijken. Vooral Turkije en India worden veel genoemd. Niet alleen vanwege het aantrekkelijke kostenplaatje. Het aanbod goed opgeleid IT-personeel dat ook nog eens beschikt over een geweldig arbeidsethos is er ongekend groot.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!