Loopbaan

Carriere

‘Recruiting krijgt karakter van scenarioplanning’

7 december 2011

In 2011 was er in eerste instantie sprake van een voorzichtig herstel op de IT-arbeidsmarkt, maar sinds eind oktober staan alle signalen weer op oranje en is het voorzichtigheid troef. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor de Nederlandse IT-markt in 2012?
Willemsen
: “Capgemini neemt momenteel heel veel nieuwe mensen aan. Dit jaar was de doelstelling 350 young professionals werven en dat aantal hebben we inmiddels bereikt. Voor 2012 zal het doel ongeveer hetzelfde zijn, al verschilt de stemming per sector waarin we actief zijn. Bij de overheid en financiële dienstverlening zijn ze de laatste weken weer voorzichtiger geworden, maar vanuit andere markten worden de eerder gedane voorspellingen gehandhaafd.

Young professionals blijven we sowieso hard nodig hebben, omdat Capgemini zijn eigen piramides op orde wil houden. Met het aannemen van senior professionals waren we wat terughoudender het afgelopen jaar – ik schat dat dat er ongeveer 130 waren – en hoeveel de target wordt in 2012 is nog onduidelijk. Ik schat ongeveer evenveel als vorig jaar, maar er is nog veel onduidelijkheid, wat ook logisch is als je de krantenkoppen ziet. Recruiting heeft vandaag de dag veel weg van scenarioplanning: we bouwen mogelijkheden in om doelstellingen snel op te kunnen schalen of naar beneden bij te kunnen stellen.”

Koper: “Nuon heeft in 2009 en 2010 circa honderd IT’ers aangenomen. In 2011 werden er zo’n zestig nieuwe IT-professionals aangenomen voor de regio Benelux, die hoofdzakelijk werkzaam zijn op ons kantoor in Schiphol-Rijk. In 2009 zijn wij samengegaan met het Zweedse Vattenfall, wat heeft geleid tot een internationaal opererende IT-organisatie. Een aantal posities wordt flexibel ingevuld, wat betekent dat kandidaten kunnen kiezen of ze in Hamburg, Stockholm, Amsterdam of Berlijn gaan werken. Hierdoor is het lastig om aan te geven hoeveel vacatures we in 2012 zullen hebben in Nederland, maar ik schat dat het rond de vijftig zal liggen.

Wij hadden veel externen bij ons werken en die hebben we grotendeels vervangen door interne medewerkers. Langzaamaan, omdat we het ons niet kunnen veroorloven om die kundige, ervaren krachten direct te verliezen. Bovendien zijn de SAP-specialisten die wij zoeken moeilijk te vinden; zelfs op het hoogtepunt van de crisis was er sprake van een tekort.

De komende tijd kunnen we ook weer starters gebruiken, die steeds moeilijker te vinden zullen zijn, gezien de lage instroom op IT-opleidingen en het feit dat er meer kapers op de kust komen om die talenten in te lijven.”

Willemsen: “De groeiende behoefte aan IT-specialisten die ook kennis hebben van de markt waarin ze actief zijn – zogenaamde meervoudige specialisten – vormt inderdaad een uitdaging. Die mensen zijn er niet in voldoende mate, dus je zult ze zelf moeten opleiden en aan je blijven verbinden. Ze komen zich doorgaans niet in groten getale spontaan aanmelden bij de poort, dus je zult in direct contact moeten proberen te komen met interessante latent werkzoekenden, al voordat er een vacature is. Die specialisten willen zelf graag een snelle, laagdrempelige vorm van interactie, zonder te veel tussenkomst van derden. Dus ik verwacht dat de vacaturesites en de w&s-bureaus het moeilijk gaan krijgen.”

Healey: “IT Job Board past haar dienstverlening en producten aan, zodat het beter aansluit bij de behoefte van de huidige generatie nieuwe medewerkers en ook bij de veranderende behoefte van werkgevers. Er is sprake van een evolutie, doordat mensen internet anders gaan gebruiken door de komst van social media. Kandidaten willen direct van alles weten van de bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden, werkprocessen en toekomstige collega’s voordat ze in gesprek gaan met een potentiële werkgever - zonder daar al te veel moeite voor te doen. Ze willen een echt verhaal en trappen niet in een mooi reclamepraatje. Voor ons betekent dit dat het niet langer gaat om ‘we hebben zoveel duizend vacatures en tig kandidaten’. De aandacht van onze klanten verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Het draait om drie of vier uitstekende kandidaten kunnen leveren voor een specifieke baan.

Ik vind het heel moeilijk te voorspellen hoe de IT-arbeidsmarkt zich in 2012 gaat ontwikkelen, gezien de vele onzekerheden. Ik heb geen glazen bol. Maar zeker is dat de vraag naar goedopgeleide IT-professionals blijft en als er een ‘double dip’ komt, zal die niet zo diep zijn als in 2009. Bepaalde ervaren IT-specialisten zullen het werk altijd voor het uitkiezen hebben, ongeacht de ontwikkelingen in de macro-economie. In veel segmenten zal de vraag naar IT’ers de komende jaren groter zijn dan het aanbod. Het wordt tijd dat de overheid zich inspant om meer jongeren te interesseren voor een IT-studie of -baan, wil Nederland haar kenniseconomie-ambities waar kunnen maken.”

Willemsen: “Ik zie hier eerlijk gezegd ook een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Het probleem wordt nu breed erkend en serieus opgepakt met de hulp van branchevereniging ICT~Office. We moeten op scholen nog meer laten zien waarom IT zo belangrijk is en wat er zo leuk aan is. Daar zijn we tot nu toe niet goed genoeg in geslaagd.”

Healey: “Dit is hét moment voor de IT-branche en de overheid om in actie te komen. De werkloosheid onder pas afgestudeerden in West-Europa is extreem hoog. Juist nu moet je als sector zeggen: we hebben leuke banen voor jullie in de aanbieding met interessante doorgroeimogelijkheden. Je moet werken in de IT sexier en aantrekkelijker maken voor die groep. Ze moeten die kans niet laat schieten.”

Er wordt door werkgevers veel gemoperd over de kwaliteit van pas afgestudeerden en de enorme kloof tussen onderwijs en praktijk. Delen jullie die mening?
Koper: “Pas afgestudeerden aannemen wordt moeilijker. Wat we zoeken bestaat niet of nauwelijks. We zoeken zo veel verschillende vaardigheden in één persoon, dat we ze wellicht beter zelf op kunnen leiden. De grootste kloof is echter niet de kennisachterstand maar de verkeerde perceptie die ze tijdens hun studie ontwikkelen van startersfuncties. Veel jongeren die worden gerekend tot generatie Y denken dat ze meteen als projectmanager of strategie-expert aan de slag kunnen. Ze denken dat ze voldoende praktijkervaring hebben opgedaan tijdens hun studie of stage om de volgende stap te maken, terwijl ze in de praktijk eerst nog een aantal jaar als hardcore IT’er aan de slag moeten, voordat ze zo ver zijn. Wij zijn op zoek naar kandidaten die bereid zijn eerst te investeren in het wegwerken van de kennisachterstand en die zich willen blijven ontwikkelen en beseffen dat ze eerst flink wat ervaring moeten opdien voordat ze toe zijn aan de volgende stap.”

Willemsen: “Wij herkennen dit probleem heel duidelijk. Generatie Y is – uitzonderingen daargelaten – verwend, gemakzuchtig en heel erg ik-gericht. Het is trouwens eerder een maatschappelijk – en misschien wel opvoedkundig – probleem. Ik heb zelf ook een zoon en hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Hoe leer ik hem dan nog naar iets te verlangen en voor iets te moeten knokken?”

Koper: “Als je als werkgever aantrekkelijk wilt zijn voor deze doelgroep, moet je je flexibeler opstellen. Wij hebben mensen in dienst die al vijftien jaar IT-professional zijn, en nog altijd zielsgelukkig met hun baan, maar je zult tegelijkertijd starters hebben die liever vandaag dan morgen de volgende stap maken op de carrièreladder. Om die laatste groep tevreden te houden, bieden we veel mogelijkheden voor certificering; het opdoen van internationale ervaring en het meelopen met senior specialisten. Regelmatig starten we een op maat gemaakt Talentprogramma of Traineeship.”

De IT-beroepsbevolking in ons land is een tamelijk homogene groep. Er zijn hoofdzakelijk hoogopgeleide mannen, tussen de 30 en 45 jaar werkzaam. Hoe erg is dit?
Koper
: “Erg. Overigens werken er op onze IT-afdeling veel verschillende nationaliteiten, dus in die zin is er wel sprake van diversiteit. Maar het gaat inderdaad hoofdzakelijk om mannen die gemiddeld net iets ouder dan 35 zijn. Ik jaag op vrouwelijke IT’ers, maar dat doet vrijwel iedereen. Als ik er eentje tegenkom, probeer ik haar meteen binnen te halen. Vrouwelijke IT’ers kunnen het verschil maken in deze mannen-wereld. De balans in de groep wordt beter, mensen worden socialer en er is minder haantjesgedrag.”

Willemsen: “Ik werd als IT’er soms bewust door mijn leidinggevende naar een bepaald project gestuurd, om wat te veranderen in het team. Ik hoorde achteraf vaak dat de teamleden anders met elkaar omgingen na mijn komst. Vrouwen kijken anders tegen problemen aan, hebben een andere, veel opener manier van communiceren.

Capgemini doet veel om meisjes en vrouwen te interesseren voor IT, maar er moet nog meer gebeuren, ook in breder verband. We moeten met ze in gesprek raken en ze laten zien hoe leuk en nuttig IT kan zijn. Ik hoor overigens vooral van onze vrouwelijke senior professionals dat het nieuwe werken hen aanspreekt, omdat ze zo beter in staat zijn om werk en privé te combineren. Dus dat kan de branche sterker inzetten om die doelgroep te triggeren.”

Healey: “Ik werk in vier verschillende landen en ik merk dat de behoefte aan een goede werk-privébalans het grootste is in Nederland. Nederland is bovendien kampioen parttime werken. Als de IT-sector meer vrouwen wil aantrekken en echt wil veranderen, moet het zich ook op dit vlak aanpassen, want parttime werken – en dan heb ik het niet over vier keer negen uur per week – is nauwelijks mogelijk.”

Wat is jullie grootste IT-arbeidsmarktfrustratie op dit moment?
Koper: “Wat ik eerder al noemde: Starters en young professionals die geen IT-specialist willen zijn, maar meteen willen doorstoten naar generalistische, leidinggevende functies. Als we een vacature hebben voor een teamleider of projectmanager, krijgen we meer dan tweehonderd sollicitaties binnen. Maar een goede IT-specialist is nauwelijks te vinden.”

Willemsen: “Doorgaans studeren studenten in de zomer af, maar juist dan wordt het wervingsproces op een lager pitje gezet. Dat is net op het einde van de budgetronde en is het nog even wachten op de volgende ronde Daar loopt elk bedrijf trouwens tegenaan.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!