Beheer

IT beheer

Praktijkproef energieverbruik in VMWare van start

24 juni 2014
Vanmiddag zijn de laatste zaken geregeld voor een proef, waarbij de energieconsumptie van een server door de software zelf in kaart wordt gebracht. Hier wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van een API die tegenwoordig standaard met VMware 5.5 wordt meegeleverd.

Via de API wordt het energieverbruik van de hardware uitgelezen. "Dit werkt alleen met server-grade hardware, maar die wordt in het segment wat wij op het oog hebben veelvuldig toegepast", zegt Niels van der Zwan van de Software Inprovement Groep (SIG) in Amsterdam. Door metingen te verrichten aan de hardware wordt het mogelijk om te bepalen hoeveel energie de afzonderlijke processen gebruiken. Het meetmechanisme zit in VMware, zodat meteen ook een overzicht kan wordeen gemaakt van de virtuele machines (VM's) waar een server in is verdeeld.

Samenwerking

Bij de proef is een aantal partijen betrokken, waaronder Logius, dat voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de generieke ICT-voorzieningen beheert. Logius wil heel graag inzicht in de energie-voetafdruk van de applicaties die bij de overheid in gebruik zijn. Uiteraard doet ook VMware mee, dat in de proef tevens een middel ziet om de tot nu toe nog ongebruikte API aan de tand te voelen. Daarnaast wordt aan de proef meegewerkt door partijen uit het veld, die onder meer ervaring hebben met het handmatig meten van het vermogen.

Overkoepelend

De praktijkproef vindt plaats onder auspiciën van de Cluster Green Software van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). "Handmatig werken kan saai zijn en aanleiding geven tot fouten", zegt Van der Zwan van SIG. "Ook gebeurt het wel, dat de mensen die de metingen moeten doen, niet helemaal weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het vinden van het meetpunt kan al een uitdaging zijn. Via een geheel automatische procedure voorkomen we dat."

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.