Management

Branche
Aanvalsprogramma kwart niet gereed

Politie heeft kwart aanvalsprogramma niet gereed op deadline

Er moet sneller worden toegewerkt naar nieuwe, uniforme processen, ondersteund door ICT.

© CC0 1.0,  Paul Naveda
17 november 2017

Er moet sneller worden toegewerkt naar nieuwe, uniforme processen, ondersteund door ICT.

De politie heeft het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie voor driekwart gerealiseerd, schrijft de Review Board in een brief aan de minister. Dat betekent dat het aanvalsplan nog voor een kwart niet gereed is op de beoogde einddatum van eind 2017. De Review Board adviseert om de komende twee jaar alsnog met grote urgentie te voorzien in het realiseren van de doelstellingen van het programma.

Er is vooral nog werk aan de winkel om de kloof tussen business en ICT te dichten en ook het toewerken naar nieuwe, uniforme en door ICT goed ondersteunde processen blijft te lang uit. “Dit leidt ertoe dat de dagelijkse werkprocessen van de dienders niet worden ondersteund zoals bij de start van het AVP is beoogd en zijn er voor de agenten op straat weinig zichtbare producten opgeleverd die hen ten dienste staan.

Een tweede effect daarvan is dat een eenduidige, toekomstvaste nieuwe ICT aanpak ter vervanging van de huidige ICT nog steeds op zich laat wachten.” De Review Board taxeert dit vanuit de ICT-lifecycle gedachte, dat ondanks de toegenomen houdbaarheid van de huidige ICT, de infrastructuur risicovol is.

Gewijzigde scope

Het programma loopt uit de pas omdat de scope flink is gewijzigd. Iets dat Gartner ook al constateerde; het bureau deed onderzoek op verzoek van de Centrale Ondernemingsraad. De Review Board schrijft hierover dat er ten laste van het AVP-budget voor €38 miljoen en ruim 200.000 ICT-ook werk is gericht die geen onderdeel uitmaken van de oorspronkelijk met de Kamer gemaakte afspraken. Gartner zegt dat er 52,5 miljoen euro meer nodig is voor de verdere uitvoering van het AVP. Dit bedrag is in het verslag van de Review Board niet terug te vinden.

De doelen die zijn behaald liggen vooral op het terrein van de stabiliteit van de huidige systemen en de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en de voorzieningen bedrijfsvoering. Centrale rekencentra en de infrastructuur zijn landelijk ingericht en vernieuwd. Er is een landelijke netwerkvoorziening voor dataverkeer en telefonie aangelegd.

Ook het aantal applicaties is gesaneerd van 1200 naar 370. En het aantal prio-1 meldingen daalde van 4067 in 2010 naar 358 in 2017. Een aantal bedrijfsvoeringsystemen – voor facilitair management, financiën, personeelsadministratie, opleidingen, beroepsvaardigheden en wapenregistratie, salarisadministratie, capaciteitsmanagement en verzuim – hebben nu een landelijke versie. Het identiteits- en toegangsmanagement is gekoppeld aan een centrale HR-administratie.

Nijpende ICT-problemen oplossen

In 2011 werd het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie gestart door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie. Doel was om een aantal nijpende ICT-problemen op te lossen en te zorgen voor een het stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van de ICT-huishouding. Dit gebeurde op voordracht van de Algemene Rekenkamer. Sinds 2012 heeft de bij Koninklijk Besluit ingestelde Review Board toezicht gehouden op de voortgang. Eind dit jaar loopt het Aanvalsprogramma programma af.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.