Loopbaan

Carriere
werven

Perspectieven niet voor alle pas afgestudeerde IT'ers even goed

Communication & Multimedia Design: perspectieven voor pas afgestudeerden iets minder goed dan voor alumni van andere ICT-studies.

15 juni 2017

Communication & Multimedia Design: perspectieven voor pas afgestudeerden iets minder goed dan voor alumni van andere ICT-studies.

Van de week schreef AG Connect al op basis van de HBO-Monitor van de Universiteit van Maastricht dat je op rozen zit als je onlangs een hbo-studie Informatica of Technische Informatica hebt afgerond, maar hoe zit het met de arbeidsmarktperspectieven van pas afgestudeerden in de richting Communication & Multimedia Design?

De arbeidsmarktperspectieven van pas afgestudeerde informatici worden steeds beter, maar er zijn wel grote verschillen.

Zo verdienen starters met het diploma Communication & Multimedia Design op zak aanzienlijk minder dan (technische) informatici. Het gemiddelde bruto-uurloon voor afgestudeerde communicatie- en muldimediadesigners bedraagt 14,19 euro en het gemiddelde bruto-maandloon voor deze groep bedraagt 2161 euro. Dat is enkele honderden euro’s minder dan (technische) informatici. Bovendien stelt maar liefst 21% van de ondervraagden in deze categorie dat zijn verdiensten onder het minimum inkomen liggen.

Belangrijkste verschillen

Maar er zijn meer verschillen met andere ICT-opleidingen. Zo is maar liefst 31% van de afgestudeerden in hbo Communication & Multimedia Design vrouw – terwijl dat bij zowel Informatica als Technische Informatica slechts 4% is.

Verder had maar 58% op het moment van afstuderen al een baan, terwijl dit aandeel bij Informatica en andere ICT-studies aanzienlijk hoger ligt. 14% Vond in de eerste drie maanden na het behalen van het diploma een baan, 10% deed er 3 tot 6 maanden over, 11% een half jaar tot een jaar en 7% vond pas een baan na minimaal een jaar zoeken.

Een jaar na het behalen van het diploma was 7,2% werkloos, terwijl dit bij andere ICT-studies tussen de 1,6 en 3,6% ligt. Ook heeft 1 op de 5 pas afgestudeerde Communication- and Multimedia Design’ers naast zijn hoofdbaan er een nevenfunctie bij. Slechts 71% werkt fulltime, wat aanzienlijk lager ligt dan bij andere ICT-opleidingen.

Verder valt op dat 16% van de pas afgestudeerden in deze studierichting freelancet of voor zichzelf begonnen is. Bij andere ICT-studies ligt dit aandeel veel lager. Iets meer dan driekwart van de afgestudeerden werkt in loondienst, 5% werkt als uitzend- of oproepkracht en 2% heeft een ander soort dienstverband.

Andere uitkomsten

Dat blijkt allemaal uit de HBO-Monitor, een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Andere opmerkelijke uitkomsten zijn dat studenten Communication & Mutimedia Design gemiddeld 4,6 jaar over hun studie doen. Dat is langer dan bij veel andere ICT-studierichtingen. Bijna de helft van de afgestudeerden heeft al werkervaring opgedaan voordat ze hun diploma behaalden en 13% heeft bestuurlijke ervaring. Iets minder dan een kwart van de afgestudeerde multimediadesigners volgde tijdens zijn studie bijscholing en 6% volgde er nog een studie naast.

Van de 88 procent van de pas afgestudeerden in HBO Communication- & Multimedia Design die op het moment van het onderzoek al een baan hadden gevonden heeft iets minder dan de helft een vaste aanstelling. Ook dat is minder vaak dan afgestudeerden in andere ICT-richtingen. De meest vervulde functies door deze groep afgestudeerden zijn grafisch vormgever/multimedia vormgever (44%), specialist reclame & marketing (11%), softwareontwikkelaar (7%) en web- en multimediaontwikkelaar (eveneens 7%). Ruim een kwart werkt in de branche softwareontwikkeling, 15% bij een reclamebureau, 6% in de grafische sector en 5% in de IT-dienstverlening. De meesten komen bij een kleine organisatie terecht (64% werkt voor een bedrijf of organisatie met minder dan 50 werknemers).

Bijna 9 op de 10 jonge communication- & multimediadesign-specialisten werkt in zijn eigen provincie of een aangrenzende provincie, 9 procent moet verder reizen en 2% vond een baan in het buitenland. Slechts 69% stelt dat de studie die hij of zij gevolgd heeft vereist was voor de functie die nu vervuld wordt. Bij andere IT-studierichtingen ligt dit aanzienlijk hoger.

Vaker onder niveau en ontevreden

Tot slot valt op dat deze categorie pas afgestudeerde IT’ers vaker onder zijn niveau werkt en minder tevreden is over de aansluiting tussen werk en studie. 30 Procent vindt de aansluiting matig of onvoldoende, 35% heeft het idee dat zijn capaciteiten niet worden benut en 10% denkt dat zijn capaciteiten tekort schieten. Slechts 40% vindt zijn studie een goede basis voor een start op de arbeidsmarkt, terwijl dat bij andere IT-studies rond de 75% schommelt. EN ook op de vraag of de gevolgde studie een goede basis vormt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden antwoordt slechts 62% positief. Wel zou meer dan driekwart (76%) opnieuw kiezen voor dezelfde studie.

Vereiste competenties

Volgens pas afgestudeerden in deze ICT-richting zijn het vermogen om logisch na te denken en het vermogen om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren de belangrijkste competenties die ze in huis moeten hebben voor het goed kunnen uitvoeren van hun werk. Zij denken dat de belangrijkste competentietekorten in hun domein het vermogen om conform budget/planning/richtlijnen werken en aan anderen duidelijk maken wat je bedoelt, zijn.

 

Zie ook: Startende Technische Informatici verdienen het meest

 

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.