Beheer

Infrastructuur
Miljoenennota: Infrastructuur voor beheer persoonsgegevens is verouderd

Overheid vervangt verouderde IT voor beheer persoonsgegevens

De overheid investeert 7 miljoen in onder meer een Software Defined Network.

© CC0 - Pixabay Skitterphoto
21 september 2017

De overheid investeert 7 miljoen in onder meer een Software Defined Network.

De overheid investeert het komende jaar in de technische infrastructuur van het uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat verantwoordelijk is voor de registratie van persoonsgegevens en uitgifte van reisdocumenten. De infrastructuur is aan vervanging toe, staat in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “Eind 2017 zijn verschillende componenten in de infrastructuur aan het einde van hun levensduur.”

In totaal wordt een bedrag van 7 miljoen euro in het uitvoeringsorgaan geïnvesteerd, het merendeel, 6,5 miljoen, gaat naar investeringen ten behoeve van de technische infrastructuur. Het gaat om het vervangen van de ICT-infrastructuur en applicaties.

“Voor de applicaties geldt dat sprake is van benodigd onderhoud en het aanpassen wegens het niet (meer) voldoen aan de afgesproken standaarden”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in een Software Defined Network (SDN). De woordvoerder zegt hierover: “De huidige software op het gebied van virtualisatie biedt mogelijkheden om beveiliging niet hardwarematig maar softwarematig te realiseren waardoor de flexibiliteit wordt verhoogd en de kosten dalen.”

Een andere investering gaat naar het datacenter dat verhuist naar een nieuwe locatie. Het gaat dan om het datacenter van het Dienst ICT Uitvoering (DICTU), waar het beheer van de onderliggende ICT-infrastructuur van de RvIG zijn ondergebracht. Het gaat om de systemen van het BRP-stelsel (zoals bv de RNI en de terugmeldvoorziening), de beheervoorziening BSN (Burgerservicenummer), PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba), RPS (Register Paspoortsignaleringen) en het basisregister reisdocumenten. Deze infrastructuur is gehuisvest in een tweetal locaties van DUO, een van de overheidsrekencentra.

Basisregistratie Personen (BRP)

Er is 6,5 miljoen uitgetrokken voor investeringen in de ICT-infrastructuur, maar in de begroting schrijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de omvang van de investeringen aan de technische infrastructuur ook afhankelijk zullen zijn van de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van dienstverlening van andere organisaties binnen het Rijk, bijvoorbeeld Dienst ICT Uitvoering (DICTU) Cloud services.

Het RvIG is ook verantwoordelijk voor de Basisregistratie Personen (BRP), waarvan Minister Ronald Plasterk besloot de modernisering ervan stop te zetten. Hij zag geen heil meer in het project, dat veel duurder en tijdrovender is uitgevallen dan geraamd. In de begroting schrijft het ministerie dat het RvIG is gestopt met voorbereidingen voor de inbeheername ervan. De woordvoerder laat weten dat het vervangen van de technische infrastructuur niet te maken heeft met het stopzetten van de Operatie BRP.

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.