Opinie: Tijd rijp voor computer-APK

31 januari 2011
Veiligheid op internet overlaten aan de individuele websurfer blijkt niet te werken. Net als op het wegennet moeten overheden hun verantwoordelijkheid nemen, want het functioneren van het internet overstijgt het persoonlijk belang.

Consumenten maken zich in toenemende mate zorgen over de veiligheid op internet, blijkt uit onderzoek in Amerika, Japan en Rusland. Toch is het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen voor het merendeel van de webgebruikers een brug te ver. De onderzoekers vergelijken het met de angst van veel mensen slachtoffer te worden van een ernstig verkeersongeluk, terwijl zij toch geen veiligheidsgordel gebruiken. 

PC-beheer is publiek belang
Een vergelijking met de Algemene Periodieke Keuring (APK) is beter. Het omdoen van een gordel is een persoonlijke bescherming. Een pc goed beheren dient net als het onderhoud van de auto, ook een publiek belang. De maatschappelijke schade van slecht beheerde pc's is groot. Meer dan 90 procent van het berichtenverkeer bestaat uit spam, waardoor communicatielijnen en opslagmedia zeker 10 keer sneller dan nodig aan de grenzen van hun capaciteit komen. Fraude met de creditcard van een individu kan in veel gevallen worden verhaald op de creditcardmaatschappij, maar deze zal de kosten daarvan doorberekenen in de tarieven van alle creditcardgebruikers. 

Een anti-virusprogramma en een besturingssysteem actueel houden, kost met alle automatische updatemechanismen geen enkele moeite. Toch zijn er volksstammen die dit elementair onderhoud achterwege laten.

Wrakken moeten van de weg
Begin jaren 90 constateerde de overheid dat het gebrek aan beheer van auto’s op de weg een gevaar vormt voor medeweggebruikers. De invoering van de APK maakte een einde aan wrakken op de weg, hoewel op de koppeling van keurmeester en reparateur in dit systeem nog altijd veel is aan te merken.

Verplicht zelf certificaat ophalen
Nu de elektronische communicatie zo belangrijk is geworden voor het economisch verkeer, is het ook een taak van de overheid te zorgen dat daar de ernstige brokkenpiloten een halt wordt toegeroepen. Een mogelijkheid is een systeem waarbij gebruikers vrijwillig naar een site kunnen gaan waar hun pc anoniem op een aantal essentiële punten wordt doorgelicht. Bij het slagen voor de test verstrekt een instantie een digitaal certificaat met een beperkte geldigheidsduur. Ontdekt een toezichthouder van de overheid via een spider dat een pc geen geldig certificaat heeft, dan leidt dit tot een opdracht aan de betrokken internetaanbieder om voor deze abonnee de internettoegang te blokkeren.

Aanpak op internationale schaal
Deze voorbeeldoplossing is niet waterdicht, waarschijnlijk bestaan er betere methoden. Het is in ieder geval een stap om op nationale schaal, maar liefst ook op Europees niveau, een dam op te werpen tegen misbruik van internet. De individuele websurfer heeft al lang bewezen de verantwoordelijkheid voor dit collectief belang niet aan te kunnen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.