Innovatie & Strategie

Datamanagement
IT in de zorg

Ook de ouderenzorg kan efficiënter met process mining

Process mining werkt, ook als de gegevens daar niet voor ontworpen zijn

24 oktober 2022

Process mining kan zeer bruikbare informatie halen uit ongelooflijk grote bergen data om inzicht te krijgen in processen. En die uiteindelijk te verbeteren. Dat kan ook prima voor organisaties in de ouderenzorg, constateren Marleen Goumans, André Groen, Arthur van der Molen en Shengyun Yang.

Ouderenzorgorganisatie Argos Zorggroep wilde met behulp van process mining laten onderzoeken of ze enkele processen in de intramurale setting effectiever en efficiënter kan laten verlopen door meer gebruik te maken van de data die zij bezit/genereert. Onderwerp van onderzoek waren het opnameproces, het maandelijkse cliënt-volgproces en het jaarlijkse multidisciplinaire overleg, onder andere voor het vaststellen van de zorgzwaarte. De vraagstelling was: In hoeverre wordt er conform de afgesproken procedures gewerkt en wat zijn de verschillen tussen de huizen(locaties)?

Reductie registratielast

De praktijkvraag vanuit de zorginstelling is leidend geweest, er is vooraf niet getoetst of het vraagstuk past bij de mogelijkheden van procesmining. Doel was vooral het creëren van awareness van wat het toepassen van process mining hier voor waarde kan hebben. Door grote betrokkenheid van zowel de zorginstelling als het onderzoeksteam is met toch beperkte datasets inzicht geleverd in de realiteit van registraties versus de procedures. Een zorginstelling kan deze analyses gebruiken om haar eigen processen en procedures te herzien met een grote kans op reductie van de registratielast, wat de kwaliteit van zorg ten goede kan komen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!