online

Online cursus verdringt het klaslokaal

© CC0 - Pixabay geralt
19 maart 2015

 

Uit recent onderzoek van Global Knowledge onder zijn cursisten in Nederland blijkt dat de mogelijkheid om op afstand ‘live’ een cursus te volgen, steeds beter gewaardeerd wordt. Inmiddels geeft bijna een kwart van alle Global Knowledge-studenten de voorkeur aan leren op kantoor of thuis, of aan een tussenvorm waarbij de lessen deels in de klas en deels via het scherm plaatsvinden. Ondanks dat deze zogenaamde hybride leermethoden sterk in opkomst zijn, geeft nog altijd driekwart van de cursisten van Global Knowledge de voorkeur aan klassikale lessen. Dat is opmerkelijk, aangezien uit een ander recent onderzoek van Markteffect in opdracht van GoodHabitz naar voren kwam dat Nederlanders het liefst online leren en dat klassikaal leren snel uit de gratie raakt.

Piet Hompus, directeur van Global Knowledge in Nederland, schrijft het verschil toe aan de doelgroep. “Het onderzoek van GoodHabitz was onder eindgebruikers, terwijl onze doelgroep voornamelijk uit IT-professionals bestaat. Tot voor kort was er maar weinig goed lesmateriaal voor IT’ers online beschikbaar, maar daar is de laatste tijd keihard aan gewerkt – ook door ons.” Het digitale cursusmateriaal van de IT-opleider is op maximaal zes apparaten tegelijk te downloaden. Zo kan er worden gekozen voor – en eenvoudig worden geschakeld tussen – de pc op de werkplek of thuis, tablets en mobiele telefoons. Daarnaast heeft de IT-opleider fors geïnvesteerd in de digitale infrastructuur. “Zeker IT-professionals stellen hoge eisen op dat vlak. Die willen 24/7 op iedere locatie toegang hebben tot het lesmateriaal, zonder haperingen of storingen. En terecht!”

Een andere reden waarom IT’ers tot nu toe relatief terughoudend zijn met online leren is dat er nou eenmaal segmenten in de IT zijn die lastig op afstand zijn te onderwijzen. Hompus: “Vrijwel alle cursussen op het gebied van software kunnen goed online worden gevolgd, maar op het gebied van hardware ligt dat anders. Je kunt het wel virtueel nabootsen, maar je hebt toch ook de fysieke apparatuur nodig. Met je handen aan machines staan is daar echt nodig. Al zal de voortschrijdende techniek daar ook wel weer een oplossing voor vinden.”Ook bij trainingen die focussen op sociale vaardigheden kan leren op afstand nadelen hebben. Interactie is bij deze trainingen erg belangrijk, zeker bij peoplemanagement. En juist deze trainingen zijn momenteel populair onder IT’ers.

 

Thuis of op het werk

Hompus denkt dat van alle IT-trainingen uiteindelijk zo’n 90 procent virtueel gegeven kan worden. Online leren en ‘blended learning’, een combinatie van online leren en contactonderwijs, winnen volgens hem niet alleen snel aan populariteit, deze vormen van leren zullen het klassikale leren op termijn zelfs verdringen. Nu nog geeft een kwart van de Nederlandse cursisten van Global Knowledge de voorkeur aan hybride leren, Hompus verwacht dat dit eind 2015 minimaal een derde zal zijn. “Als het niet de helft is, want het gaat gigantisch snel.”

In Nederland heeft de IT-opleider vestigingen in Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle. Global Knowledge wil de omzet uit hybride lesvormen in 2015 minstens verdubbelen. Toch verwacht Hompus niet dat hij de komende jaren al locaties zal sluiten door de opmars van leren op afstand. “Over drie tot vijf jaar hebben we wel kleinere trainingsfaciliteiten en kleinere lokalen. De docent wordt de regisseur: cursisten zitten of in de klas, of op het werk of gewoon thuis en de docent schakelt tussen die locaties en geeft iedereen het gevoel dat het een grote homogene groep is.”

Een verrassende uitkomst van de peiling onder 331 Nederlandse cursisten van Global Knowledge was dat er geen verschil zit in voorkeuren voor lesvormen bij cursisten van 25 jaar ten opzichte van de 40-plussers. “Het was voor ons een verrassing dat ouderen net zo enthousiast zijn over online leren als jongeren.” Factoren die de doorslag geven om te kiezen voor online leren zijn efficiëntie, keuzevrijheid en het ontbreken van reistijd. Tegelijkertijd stellen de ondervraagden dat het klassikale regime wel meer discipline met zich meebrengt, er beter ongestoord geleerd kan worden en dat de sociale aspecten meer aandacht krijgen. Hompus benadrukt dat moderne lesmethoden tegenwoordig de mogelijkheid bieden om integraal een klassikale cursus te volgen via het scherm en actief deel te nemen aan de les. “Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de interactie tussen de cursist thuis en de klas steeds intuïtiever verloopt.”

De Global Knowledge-directeur denkt dat door ontwikkelingen in het regulier onderwijs de acceptatie van online leren breder wordt gedragen. “Laptops, tablets en smart phones worden een steeds natuurlijker onderdeel van het lespakket. Over een tijdje roept de leraar niet meer ‘mobieltjes nu uit!’, maar wordt het ‘mobieltjes nu aan!’.” Hompus verwacht dat hierdoor ook de houding ten opzichte van leren op afstand zal veranderen.

 

In de lift

Dat virtuele leermethoden bij Global Knowledge in de lift zitten, blijkt ook uit hun cijfers. In het eerste halfjaar van 2014 verwelkomde de IT-opleider 10 procent meer cursisten dan in de eerste zes maanden van het jaar ervoor. Een steeds grotere groep kiest daarbij voor gemengde lesvormen, zoals ‘Virtueel en Klassikaal’ en ‘Class Connect HD’. Bij die laatste vorm schuift een cursist op afstand aan bij een klassikaal gegeven les, die op dat moment waar dan ook ter wereld plaatsvindt. Van alle IT-cursussen die Global Knowledge in Nederland vorig jaar gaf, haakte er in 37 procent van de gevallen minimaal één student virtueel aan. In 2013 was dit nog minder dan 10 procent. Hompus verwacht dat dit eind volgend jaar richting de 70 tot 80 procent gaat. “Als er virtueel wordt aangehaakt blijft er sprake van structuur. Begin- en eindtijden staan doorgaans vast en er is altijd sprake van interactie met de docent.”

Dat bedrijven sneller dan vroeger moeten inspelen op veranderingen in de markt, stimuleert de groei van nieuwe leervormen eveneens. Vaak is er geen tijd om medewerkers rustig bij te scholen. Dat moet tegelijkertijd gebeuren met het implementeren van nieuwe strategieën en technologieën. “Tegenwoordig moet het allemaal snel en efficiënt. En werkgevers én werknemers zien inmiddels in dat leren op afstand dezelfde resultaten oplevert als klassikaal leren, zonder de reistijd en met meer keuzevrijheden qua data en tijden. Wij willen onze cursisten op maat kunnen bedienen, zodat ze kunnen leren waar en wanneer dat ze het best uitkomt. Zo kunnen bedrijven de kennisontwikkeling van hun medewerkers makkelijker inpassen in hun dagelijkse werkzaamheden.”

Volgens Hompus wordt er sinds 2011 weer voorzichtig geïnvesteerd in IT-opleidingen door werkgevers. “Dat komt omdat het vertrouwen in herstel van de economie langzaamaan weer terugkomt en de ontwikkeling van medewerkers sinds het uitbreken van de economische crisis een tijd op een lager pitje heeft gestaan.” Zo heeft een grote ICT-dienstverlener, wiens naam niet genoemd mag worden, dit jaar ieder personeelslid een persoonsgebonden opleidingsbudget van 4000 euro toegekend.

Global Knowledge wil de omzet in Nederland in drie jaar tijd verdubbelen. Toch houdt het pas na 2015 rekening met serieus markt­herstel. “Door de opmars van hybride vormen van leren kunnen we meer mensen trainen. Bovendien zijn er door de shake-out veel minder spelers overgebleven in IT-opleidingenland”, verklaart Hompus.

What’s hot in IT-opleidingenland?

Global Knowledge is naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke aanbieder van IT-trainingen en biedt een uitgebreid curriculum aan cursussen van verschillende leveranciers, waaronder Citrix, Cisco, Microsoft, Oracle en VMWare. Het biedt zowel IT- als Management- & Vaardigheidstrainingen. De cursussen, trainingen en opleidingen worden in diverse leermethodieken aangeboden, waaronder klassikaal onderwijs in eigen opleidingscentra of op locatie bij de klant, e-learning, virtual classrooms of Class Connect (waarbij klaslokalen virtueel met elkaar worden verbonden), e-Labs (live toegang tot hardware via internet), of een combinatie van leervormen zoals in Community Learning Solutions (CLS) en Virtueel & Klassikaal.

De grootste groei in de trainingen die Global Knowledge aanbiedt zit momenteel in methodische trainingen (zoals Scrum, Agile, ASL, BISL en ITIL) en in management- en vaardigheidstrainingen, om van IT-professionals een volwaardige gesprekspartner te maken. Global Knowledge-directeur Hompus verwacht dat dit jaar een kwart van zijn cursisten een management- en vaardigheidstraining volgt. In 2014 was dit nog maar 8 procent.

Ook het assessment is hot. Hompus: “Zowel werkgevers als -nemers willen steeds vaker weten waar ze staan en op welk vlak ze zich verder moeten ontwikkelen.” Tot slot zitten certificeringstrajecten in de lift. “Certificaten geven aan wat je waard bent. In 99 procent van de gevallen wordt dit bij ons door de werkgever gefinancierd, maar wij zien dat IT’ers het belang hiervan zelf ook beginnen in te zien. Met name voor werkzoekenden speelt dit een rol.”

De populairste IT-trainingen voor IT-professionals bij Global Knowledge zijn op dit moment:

  • De nieuwe versies van Microsoft (zoals Windows 8)
  • Virtualisatie (Citrix en VMWare)
  • Alles op het gebied van security
  • Cloud

Minder in trek zijn vanzelfsprekend oudere productlijnen, omdat er nieuwere versies op de markt zijn gekomen. Daarnaast raken Linux- en Unix-trainingen uit de gratie.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!