Nieuw cookie-wetsvoorstel naar Kamer

4 april 2014

In het nieuwe voorstel hoeft het gebruik van cookies voor analytische doeleinden niet meer te worden gemeld. Dat geldt ook voor cookies die het gebruik van de website vergemakkelijken. Alleen voor cookies die het doel hebben klantprofielen op te stellen door te volgen hoe klanten zich op het internet bewegen, blijft de verplichte toestemming van de bezoeker van kracht. Deze toestemming hoeft onder de nieuwe Cookiewet niet meer expliciet te zijn, maar kan ook afgeleid worden uit het feit dat er verder wordt geklikt op andere onderdelen van een website. Daarbij geldt wel dat gebruikers duidelijk en volledig worden geïnformeerd over de te plaatsen cookies.

Het nieuwe wetsvoorstel is bijna een jaar in voorbereiding geweest. De minister zegde uiteindelijk in mei vorig jaar definitief toe de wet aan te passen nadat de invoering van de Cookiewet in 2012 tot veel protest leidde. Deze eerste versie verplichtte vrijwel elke website een cookiemelding te plaatsen voor alle soorten cookies. Daardoor schoot deze wet zijn doel voorbij. Bezoekers raakten geïrriteerd door de vele meldingen en klikten deze zonder na te denken weg. De Consumentenbond pleitte al snel voor aanpassing omdat de wet daardoor niet beschermde. Soms leidde het zelfs tot benadeling, wanneer websites alleen toegankelijk waren voor bezoekers die cookies aan de voordeur accepteerden. Ook politieke partijen, waaronder PvdA en Kamps eigen VVD, hadden kritiek op de cookiegijzeling. Zelfs Eurocommissaris Kroes mengde zich in de discussie. Zij zette haar vraagtekens bij de Nederlandse cookiewet, omdat die strenger is dan de Europese richtlijn. Kroes stelde dat de verschillen niet uit te leggen zijn aan bedrijven buiten Europa.

Sinds de aankondiging van de wetswijziging haalden vele website-exploitanten hun cookiemelding al weer weg. Ook de handhaving werd praktisch opgeschort.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!