Nederland ICT: te weinig concrete plannen in Miljoenennota

16 september 2014
Nederland ICT leest onvoldoende concrete plannen in de Miljoenennota die de digitale economie kunnen stimuleren. En meer dan lippendienst aan het belang van ICT bewijzen de begrotingsstukken inderdaad niet.

Economische groei is de laatste decennia voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied van de digitale economie liggen er grote kansen. Nederland heeft vanwege de goede uitgangspositie de potentie uit te groeien tot de 'Digital Delta' van Europa, constateert Nederland ICT. Maar concrete maatregelen om dat te stimuleren ontbreken in Troonrede en Miljoenennota, kritiseert de brancheorganisatie.

Die kritiek is niet onterecht, blijkt bij lezing van de Miljoenennota en de onderliggende begrotingsstukken. In de begroting van Economische Zaken worden mooie woorden gewijd aan het belang van ICT en de bijdrage ervan aan economische groei. De hype rond internet of things en big data zijn de ambtenaren die de tekst opstelden niet ontgaan. Concrete projecten om daarop in te spelen zijn er niet. Wel is er in 2015 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het stimuleren van innovatie in kleine en startende bedrijven, maar dat geld wordt verdeeld over de Topsectoren - waar ICT niet toe behoort. Voor zover dat geld tot stimulering van ICT-ontwikkelingen leidt, kan dat alleen in het kader van een project in één of meer Topsectoren,

Kosteloze maatregelen

Verder moet de ICT-sector het doen met maatregelen die in de regel geen geld kosten. Het kabinet zal zorgen voor goede randvoorwaarden om bedrijfsleven en burgers optimaal te laten profiteren van ICT-ontwikkelingen. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan innovatief gebruik van (kennelijk big) data en zal daar de wetgeving op aanpassen. Het Smart Industry-initiatief wordt voortgezet. Cybersecurity wordt versterkt, door de kennisbasis te verbreden (dat moet waarschijnlijk gelezen worden als voorlichting, want de beschikbaarheid van kennis lijkt niet het probleem) en door een keurmerk voor veilig internet voor het MKB te ontwikkelen. Er moet één interne Europese digitale markt komen, ook voor grensoverschrijdende e-commerce. De kennismigrantenregeling wordt versoepeld - daarvoor volgt in 2015 een voorstel. O ja, er komt ook aandacht voor het leren coderen van apps in het voortgezet onderwijs.

Dat is dan wel zo'n beetje de portee van de plannen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt nog dat het werk gaat maken van één elektronische identificatiemethode. Als dat eID lukt, wordt eindelijk gevolg gegeven aan de naar het zich laat aanzien oudste door de Kamer aangenomen, maar nog niet ingeloste motie. Zsolt Szabo, nu Capgemini, diende die in 2004 in als Kamerlid van de VVD.

Bescheiden plannen met e-health

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet fraaie kansen in e-health, dat kan worden ingezet om de zorg meer rondom de patiënt te organiseren in plaats van dat de patiënt zich moet aanpassen aan de zorg. 'Tevens draagt het bij aan de mogelijkheden voor eigen regie en zelfmanagement', heet het. Specifiek vertaalt dat zich in niet meer dan het voornemen te bewerkstelligen dat in 2018 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de patiënten toegang heeft tot medische gegevens. Bij 75 procent van de chronisch zieken zouden tegen die tijd zelfmetingen moeten worden gebruikt, eventueel met monitoring op afstand.

Het is geen wonder dat Nederland ICT behoorlijk zuinig reageert op deze plannen. De brancheorganisatie constateert terecht dat een visie op de rol die ICT de komende jaren kan spelen in de verdienkracht van Nederland ontbreekt. Het waarschuwt nogmaals dat de beschikbaarheid van voldoende ICT-specialisten met de juiste kwalificaties een rem kan worden op de ontwikkeling, juist ook in sectoren die ICT afnemen. Ook het gebrek aan financieringsmogelijkheden zorgt ervoor dat Nederland onvoldoende profiteert van de kansen die de digitale economie biedt. Maar het lijkt bij dit kabinet aan dovemansoren gericht.

Politieke realiteit

Of dat erg is? Misschien wel. Waarschijnlijk wel. Maar kennelijk is de politiek er niet van overtuigd, of van te overtuigen dat zwaarder inzetten op ICT de beste weg is. Het is geen welkom nieuws voor onze branche, maar wel de politieke realiteit. Nederland ICT legt zich dar overigens niet bij neer. Op de Avond van de Digitale Economie, op 30 september aanstaande, presenteert het zijn visie op Nederland als 'Digital Delta' van Europa.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.