Beheer

Security

Nationaal Cyber Security Centrum van start

18 januari 2012

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een uitvloeisel van de Nationale Cyber Security Strategie die het kabinet vorig jaar uitbracht. Daarin wordt uitgegaan van een integrale aanpak van cybercrime. Daarbij is ook een Cyber Security Raad geïnstalleerd, aangevoerd door Eelco Blok, CEO van KPN, en Erik Akerboom, nationaal terrorismebestrijder. Deze Raad adviseert regering, bedrijfsleven en particulieren over digitale veiligheid.

Het NCSC moet een eind maken aan de huidige versnippering van expertise op het gebied van IT-beveiliging en een betere samenwerking opleveren tussen publieke en private partijen. Dit jaar zullen zeven vitale sectoren al gebruik kunnen maken van de kennis en producten die het centrum op wil leveren. Daarbij gaat het onder meer om de IT-infrastructuur, telecom en energievoorziening.

Het Centrum valt onder het ministerie van Justitie. Vooralsnog bestaat het NCSC uit Govcert.nl, het nationale CERT, waar circa 17 mensen werken. Daarnaast participeren zowel de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Zaken als AIVD, Politie, OM en NFI in het centrum. Met de private partijen, het bedrijfsleven en de onderzoekssector, wil het Centrum ook nadrukkelijk samenwerken, al was het maar omdat het gros van de vitale sectoren in handen is van de private sector. Dat alles tezamen vormt volgens Opstelten “een solide basis voor de integrale aanpak van cybercrime.”

Vooralsnog is er echter een groot tekort aan experts op dit gebied. Het Centrum wil dit jaar uitbreiden met in elk geval een tiental IT-beveiligingsdeskundigen. Die zijn echter schaars. De universiteiten en hogescholen leveren er ook maar weinig af. Bovendien staat niet alleen het NCSC om ze te springen. Zo heeft Defensie een Taskforce Cyber in het leven geroepen die met 50 miljoen euro de komende vier jaar een Cyber Commando zal oprichten. En daarvoor zijn ook tientallen experts nodig die niet voorhanden zijn.

Kolonel Hans Folmer denkt ze toch deels te kunnen werven bij universiteiten, onder hackers en door een deel van de Defensie-medewerkers waarvan de banen verdwijnen zelf om te scholen. Hij denkt zelfs aan het werven van Cyber Reservisten, die bij crises en incidenten opgeroepen kunnen worden.

Het NCSC verwacht weer over meer expertise te kunnen beschikken door met veel partijen samen te werken. “Van diverse organisaties hebben wij liaison-officers bij ons zitten en in tijden van crisis hopen we die aantallen te kunnen opschalen. Zo hebben we tijdens de Diginotar-affaire vijf mensen van Defensie erbij gekregen. Dat hopen we van marktpartijen straks ook te verwachten”, zegt Douwe Leguit van het NCSC.

Melissa Hathaway, voormalig senior director Cyberspace onder George Bush en Obama, is in elk geval zeer te spreken over de vorderingen van Nederland met een integrale aanpak van cybercrime. “Zeker in Europa is Nederland de eerste die zijn Security Strategie omzet in actie.” Maar succes is niet verzekerd, zo stelt zij. “Het is noodzakelijk dat er genoeg geld voor wordt uitgetrokken, dat men genoeg tijd krijgt om het op te zetten en er genoeg politieke steun is. Anders gaat dit niet lukken.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!