Beheer

Juridische zaken
Ministerie V&J

Miljoenennota: Justitie zet flink in op bestrijding cybercrime

26 miljoen extra

20 september 2017

26 miljoen extra

Tot 2022 krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks 26 miljoen euro extra voor ‘digitale veiligheid’. Dat bedrag komt bovenop de 13 miljoen euro die het ministerie vorig jaar al extra kreeg als ‘eerste urgente impuls’.

In de begroting voor 2018 is goed te zien dat de overheid zich zeer bewust is van de almaar stijgende risico’s en dreigingen in het ‘cyberdomein’. De 26 miljoen euro extra is bedoeld om onder meer nieuw personeel te werven bij de politie voor de bestrijding van cybercrime. Dan kan Justitie zijn streven wellicht realiseren om meer onderzoeken naar cybercrime te starten. Het doel is dat er in 2018 zeker 310 reguliere zaken worden gestart en 50 complexe. Voor dit jaar is het streven dat er 230 reguliere en 30 complexe zaken begonnen worden.

Nationaal dectectienetwerk

Ook zet Justitie in op het nationaal dectectienetwerk (ND), een verband waarin VenJ samenwerkt met de inlichtingendiensten MIVD en AIVD aan de hand van een detectiesystematiek die cyberaanvallen op rijksoverheid en vitale organisaties zo snel mogelijk moet opmerken. Daarbij gaat het om aanvallen van ‘statelijke actoren’ en cybercrimelen. Als die vroeg worden gedetecteerd is de kans groter dat ze bestreden kunnen worden en de effecten ervan beheersbaar blijven, zo redeneert het kabinet. Hiervoor is nog voor dit jaar 3,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dat wordt vanaf 2018 jaarlijks 12,9 miljoen.

Acties die het kabinet in gang zet om de toename van cyberdreigingen en -risico’s ite bestrijden, zijn onder meer: Een intensivering in de AIVD en MIVD om deze dreigingen aan te pakken. Dat geldt ook voor de politie en Openbaar Ministerie. Bovendien zullen Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zich inspannen om een Digital Trust Centre (DTC) op te zetten voor het deel van het Nederlands bedrijfsleven dat niet als vitaal wordt aangemerkt. Het DTC moet het voor deze bedrijven makkelijker maken hun eigen cybersecurity te organiseren.

Wetten

Volgens het kabinet is 2018 ook een belangrijk jaar voor de wetten “die een betere bestrijding van cybercrime mogelijk maken.” Zo wordt gewerkt aan de herziening van het internationale kader voor jurisdictie in cyberspace. Dat gebeurt in verband met het cybercrimeverdrag van de Raad van Europa. Die wetgeving moet het mogelijk maken sneller en effectiever grensoverschrijdend op te treden tegen cybercrime, dat immers vrijwel altijd internationaal werkt.

Daarnaast is er de Wet Computercriminaliteit III, waar veel tegenstand tegen is, maar die al wel door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De wet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

En volgend jaar wordt de Netwerk en Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn) geïplementeerd. Hiermee worden aanbieders in de vitale infrastructuur verplicht tot beveiliging. De betrokken ministeries zullen hiervoor een stelsel van toezicht introduceren.

1
Reacties
Ed 20 september 2017 15:45

Ik begrijp best dat het moeilijk is om de juiste deskundigen in dient te krijgen, maar is de ambitie niet te mager? "Het doel is dat er in 2018 zeker 310 reguliere zaken worden gestart en 50 complexe." Dat wil zeggen dat de ambitie is dat er één onderzoek per dag gestart wordt, maar er is blijkbaar geen enkele ambitie om er ook maar één tot een resultaat te laten leiden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.