Megaboete bij misbruik LSP door zorgverzekeraar

2 januari 2013
Zorgverzekeraars kunnen rekenen op een boete van maximaal een half miljoen euro wanneer zij misbruik maken van het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat gebruikt wordt voor elektronische uitwisseling van patiëntendossiers.

Met behulp van het LSP kunnen huisartsen, huisartsposten en apotheken medische gegevens met elkaar uitwisselen. Minister Schippers heeft eind december een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij ingaat op verschillende moties, waaronder die van Attje Kuiken van de PvdA. Kuiken had gevraagd om sancties tegen zorgverzekeraars, waaronder een boete van maximaal 100.000 euro bij misbruik van het LSP.

Nog een stap verder

Schippers gaat in het wetsvoorstel een stap verder en verhoogt de maximale boete zelfs naar 500.000 euro of, als dat hoger is, 10 procent van de omzet van de betrokken zorgverzekeraar. De minister van Volksgezondheid doet dit 'gezien de ernst van het feit en de beoogde afschrikwekkende werking'. Verzekerden kunnen volgens het wetsvoorstel ook direct hun verzekering beëindigen als blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Kuiken had ook gevraagd om de mogelijkheid om op te zeggen voor alle verzekerden van een zorgverzekeraar die op dit vlak voor de tweede keer de fout is ingegaan. Zo ver wil Schippers niet gaan, omdat de financiële soliditeit van de betrokken verzekeraar in gevaar zou kunnen komen en het in strijd is met Europese schaderichtlijnen. “Naar oordeel van de Raad van State is dit een disproportionele sanctie waarmee het algemeen belang niet gediend is”, aldus Schippers.

Tot slot kunnen zorgverzekeraars in geval van misbruik nog strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Werknemers van zorgverzekeraars die wederrechtelijk binnendringen in het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen als plegers van computervredebreuk worden vervolgd. Leidinggevenden of bestuurders van zorgverzekeraars die daartoe opdracht hebben gegeven of leiding hebben gegeven zijn ook zij strafrechtelijk vervolgbaar. Straffen lopen uiteen van geldboetes of gevangenisstraffen van één tot vier jaar.

Technische inrichting niet op orde

Het wetsvoorstel regelt dat cliënten recht hebben op gratis elektronische inzage in hun dossier en dat zij een afschrift daarvan kunnen opvragen. Dat kan via internet, maar het is ook mogelijk dat cliënten gebruik maken van een computer bij de zorgaanbieder of via een speciaal portaal. Zorginstellingen mogen wel kosten berekenen voor een papieren afschrift van het dossier. Schippers stelt verder dat patiënten op een duidelijke manier moeten kunnen zien wie hun medische gegevens heeft bekeken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt echter dat het nu nog meestal onmogelijk is om een overzicht van de loggegevens te bieden. Ook de technische inrichting is nog niet in elke zorginstelling op orde. De beveiliging van de gegevens en de gebruikte inlogsystemen moeten als het wetsvoorstel is aangenomen voldoen aan de gestelde eisen (NEN-normen 7510 tot 7513).

Van huifkar naar Rolls Royce

Vorige week kondigde Schippers aan dat het LSP wat haar betreft per 1 januari kan starten in Twente en Nijmegen. Volgens haar is het een illusie te denken dat de medische gegevens in de andere systemen wel veilig zijn. “We hebben nu een huifkar, ik hoop naar een Opel te gaan en ooit bij een Rolls Royce te eindigen”, aldus de bewindsvrouw. Onder meer SP en PVV hebben grote twijfels over de veiligheid van het nieuwe systeem en vrezen dat hackers ervoor kunnen zorgen dat medische gegevens op straat komen te liggen.

Het Wetsvoorstel LSP, een aanvullend rapport en de Memorie van toelichting zijn te vinden op de website van Zorgvisie.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.