Meer belangstelling voor IT-opleidingen

30 oktober 1997
De krapte op de arbeidsmarkt voor mensen met een wetenschappelijke opleiding wordt de komende jaren nog groter. Er blijft een tekort aan HBO’ers informatica, maar dat wordt minder groot.
Het aantal studenten dat kiest voor een HBO-opleiding informatica, zal de komende vijf jaar jaarlijks stijgen, met gemiddeld 5 procent. Dit verwacht het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Algemeen wordt aangenomen dat de vraag naar afgestudeerden IT’ers toeneemt met 7 tot 8 procent. Er blijft dus een tekort aan HBO’ers informatica. Toch signaleert het ROA dat het verschil tussen vraag en aanbod afneemt als gevolg van de verwachte toeneming van het aantal HBO’ers.
Ook het aantal mensen dat kiest voor de wetenschappelijke studies informatica neemt toe. Tot 2002 stijgt het aantal studenten in deze richting met 10 procent. Hiermee wordt deze studie de sterkst groeiende universitaire opleiding.
Het aantal vacatures, waarvoor een wetenschappelijk vooropleiding informatica of bestuurlijke informatica wordt gevraagd, neemt tot 2002 jaarlijks toe met zo’n krappe 12 procent. In vergelijking met twee jaar geleden veronderstelt het ROA dat de knelpunten op deze arbeidsmarkt groter worden.
Door de huidige krappe IT-arbeidsmarkt is de uitgangspositie van net afgestudeerden uitstekend. Het werkloosheidspercentage onder schoolverlaters met een IT-opleiding ligt net onder 2 procent, bijna het laagste van alle opleidingen.
Net afgestudeerde HBO’ers informatica krijgen vrijwel zonder uitzondering direct een baan die past bij hun opleidingsniveau. Ook ligt hun bruto-aanvangssalaris van zo’n 3500 gulden enkele honderden guldens hoger dan dat van een gemiddelde HBO’er.
In het rapport gaat het ROA een aantal mogelijkheden na om het tekort aan IT’ers op de arbeidsmarkt op te lossen. Verlenging van de werkweek is volgens de onderzoekers geen reële optie, omdat die dan al gauw boven de vijftig uur uitstijgt. Ook het weer terugsluizen van eerder afgestudeerden in de IT zet nauwelijks zoden aan de dijk, omdat de werkloosheid onder deze beroepsgroep nagenoeg verwaarloosbaar is. Als het enige echte alternatief ziet het ROA her- en bijscholing tot IT’ers van mensen die nu niet aan het arbeidsproces deelnemen.
Als bijvoorbeeld langdurig werklozen worden bijgeschoold kan de opleiding het best zijn gericht op de vaardigheden die nodig zijn om te werken als systeemanalist. Uit de studie blijkt namelijk dat de komende jaren hieraan de grootste behoefte is (zie tabel). De vraag naar technische systeemanalisten, programmeurs en informatici stijgt weliswaar ook, maar minder.
Op basis van gegevens van het ROA werkt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) op dit moment aan een nota over het oplossen van knelpunten op de IT-arbeidsmarkt. De overheid gebruikt de gegevens uit de nota voor het aanpassen van haar beleid. Dit AWT-advies moet binnenkort uitkomen.

AUTOMATISERING GIDS/JSM/31-10-’97
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!