Beheer

IT beheer

‘Maak van integratie van beheertools geen doel op zich’

1 december 2011

Die waarschuwing rolde uit de mond van Gartner-analist Will Cappelli, halverwege een presentatie over de voorwaarden voor succes bij het integreren van beheerhulpmiddelen. Integratie is een van de grote uitdagingen in beheer, zei Cappelli. “Beheer verenigt verschillende disciplines. En die disciplines lijken wel een matroesjka. Iedere keer dat je er een onder de loep neemt, blijken er weer verschillende subdisciplines onder te hangen, ieder met zijn eigen methodes en tools.”

Sinds jaar en dag bestaat er bij het kiezen van de tools om die disciplines en subdisciplines – zoals bij alle software – een spanningsveld tussen geïntegreerde en ‘ best of breed’-oplossingen. De laatste bieden het voordeel van kwaliteit. Het gaat in de regel om producten van jonge, innovatieve bedrijven die de functionaliteit hebben weten te realiseren die de leveranciers van meer omspannende producten nog niet hebben afgedekt. Ze zijn meestal ook beter in staat – en tonen vaak ook een grotere bereidheid – om in te spelen op specifieke verzoeken van klanten. Kiezen voor de hoogste kwaliteit op elk front vraagt echter wel een prijs: de integratie van de verschillende tools kan een hoofdpijndossier worden, en vaak drijft dat de kosten op.

Topzware raamwerken

In de jaren negentig van de vorige eeuw gaf dat laatste een impuls aan de opkomst van raamwerken voor operationeel beheer van wat we nu de grote vier in IT-beheer noemen: BMC, CA, HP en IBM. “Dat werd geen onverdeeld succes”, zegt Cappelli. “Die raamwerken bestonden uit dikke lagen middleware, een soort softwarebackplane waarmee je tools kon faciliteren. Het implementeren van die raamwerken kostte veel tijd en geld, en pas als je dat had afgerond kwam je überhaupt toe aan het uitrollen van de tools waarom het begonnen was. Veel bedrijven kozen daarom toch weer voor best-of-breed, en integreerden die op basale wijze met door de IT-beheerders zelf geschreven scripts of aparte tooltjes daarvoor van leveranciers. Maar al waren die raamwerken zo topzwaar dat ze lastig in te zetten waren, de gedachte erachter blijft wel geldig, en leeft ook voort.”

Een terrein waarop de integratiegedachte voortleeft is dat van de minisuites. Daarin groeperen leveranciers hun tools voor bijvoorbeeld opslagbeheer, automatisering van IT-processen, configuratie en uitrol en dergelijke. De integratie tussen de tools in zo’n minisuite kan zeker waarde hebben, zegt Cappelli, maar het is een vergissing om te denken dat dat per definitie het geval is. De investering brengt zijn geld alleen op als integratie tot betere besluitvorming leidt, of de reactiesnelheid verhoogt op terreinen die voor de organisatie geld waard zijn. Vóór de investering moet van de verwachte baten een inschatting gemaakt worden.

Kosten van integratie

Behalve tegen de kosten van aanschaf en implementatie moeten die baten ook afgewogen worden tegen de langetermijn-kosten van integratie. Integratie zet je in zekere zin vast, omdat de koppelingen overstappen duurder maken. Maar als je vast zit aan een leverancier, zit je ook vast aan zijn versiebeleid en productplannen op langere termijn – inclusief de kosten die het leveranciersbeleid kan uitlokken bij de aansluiting op eventuele andere beheersuites.

Het idee van een omspannend beheerraamwerk is bij deze ontwikkeling niet losgelaten. De leidende leveranciers werken aan modulaire, lichtgewicht raamwerken voor beheer die de beloftes van de vorige eeuw waarmaken zonder dat vooraf zware investeringen in een middlewarelaag nodig zijn. Gartner verwacht niet dat die voor 2015 een rol van betekenis gaan spelen. Maar het is wel een ontwikkeling waar organisaties de komende jaren bij aanschaf van beheertools alert op moeten zijn, meent Cappelli.

“Deze raamwerken zullen heel anders zijn dan de raamwerken uit de jaren negentig van de vorige eeuw. De opzet daarvan werd gedomineerd door database- en communicatietechnologie. Dat gaf op basaal niveau wel wat beperkingen, zoals in het datamodel, maar niet op het niveau van structureren van processen. De nieuwe raamwerken zullen semantisch op een hoger niveau zitten. En dat impliceert dat je vooraf goed moet nadenken over de vraag hoe zo’n raamwerk je processen gaat beïnvloeden. Het puur als technisch hulpmiddel invoeren van zo’n raamwerk kan makkelijk tot conflicten leiden tussen de vorm die de organisatie aan bepaalde processen heeft gegeven en de impliciete veronderstelling die het raamwerk over de inrichting van die processen maakt. Dat vergroot het risico dat invoering van zo’n raamwerk mislukt.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!