Management

Cloud

Lidstaten bemoeilijken ontstaan Europese cloudmarkt

2 mei 2014

John Higgins, director general van Digital Europe: “Moet de overheid zorgvuldige omgang met gegevens met wetten en regels borgen? Ik heb daar m’n twijfels bij.”John Higgins is director general van Digital Europe, de Europese brancheorganisatie van ICT-bedrijven. De staf van Digital Europe is in Brussel gesprekspartner van de Europese Commissie en het Europese parlement. Higgins en zijn staf volgen nauwgezet de Europese beleidsvorming rondom zaken als de Digitale Agenda en het ‘European Cloud Partnership’ (ECP), van EU-commissaris Neelie Kroes. Vorige maand was Higgins in Nederland om te spreken op het door het ‘SaaS Cloud Netwerk’ van Nederland ICT georganiseerde symposium ‘Europe for Cloud, Cloud for Europe?’.

Wat is op dit moment Europa’s positie in de mondiale markt voor clouddiensten?
“Ik heb er geen statistieken van, maar de algemene aanname is natuurlijk wel dat Amerika leidend is in de cloud. Het maakt wel verschil naar welke ‘laag’ van cloudfunctionaliteit je kijkt. In infrastructuur en PaaS is de Amerikaanse dominantie nadrukkelijker dan in online applicatiesoftware. Als je op zoek gaat naar een sterke ERP-omgeving of een echt op een bepaalde sector of problematiek toegesneden SaaS-oplossing is de kans aanzienlijk dat je wel bij een Europese aanbieder uitkomt.”

Wat kan Europa doen om z’n cloud­achterstand op de VS te verkleinen?
“Om die vraag te beantwoorden zul je je eerst moeten afvragen welk probleem we willen oplossen. Digital Europe wil drie dingen:

  1. dat de Europese industrie concurrerend is. In z’n volle breedte, de IT-industrie, maar ook de klanten daarvan;
  2. dat publieke diensten efficiënt en in overeenstemming met de eisen van de tijd worden gerealiseerd tegen lage kosten;
  3. dat de burgers kunnen krijgen of kopen wat ze hebben willen, zowel qua goederen maar voor ook wat betreft diensten.

Onderzoek laat zien dat IT, mits juist ingezet, een effectieve bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van die doelen. Maar om IT effectief in te zetten moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, voorwaarden die een rol spelen in vier gebieden:

Er zijn mensen nodig die ‘business- en ‘tech savvy’ zijn. Zulke ‘digitaal competitieve’ gebruikers en werknemers zijn nodig aan zowel de vraagzijde als aan de aanbodzijde van de markt. Als je je realiseert dat Europa op dit moment al zo’n 43 procent van de wereldwijde markt voor app-development in handen heeft, dan lijkt het er op dat de vermeende achterstand ten opzichte van de VS in ieder geval op dit aspect een stuk geringer is dan veel mensen geneigd zijn aan te nemen.

Verder is er een economische omgeving nodig die innovatie aanmoedigt. Ik denk onder meer aan de beschikbaarheid van risicokapitaal voor starters en voor bedrijven met ambitieuze plannen. Voor starters is ook van belang dat er incubators zijn en ervaren ondernemers die de rol van mentor op zich willen nemen. In een aantal Europese steden zie je dat – met Silicon Valley als voorbeeld – succesvolle hightech-economische zones worden gecreëerd. Neem bijvoorbeeld jullie Brain Port bij Eindhoven, East London Tech City of de tech hub van Berlijn. Interessant aan die twee laatsten is ook dat ze laten zien dat er niet één zaligmakend concept is om zo’n tech hub te doen ontstaan. In East Londen heeft de overheid een heel actieve en betrokken rol gespeeld. Prima. Maar in Berlijn blijkt het ook te kunnen met bijna geen betrokkenheid van de overheid.

Het derde domein overlapt deels met die tech hubs, maar ik noem het apart omdat het veel verder reikt. Ik heb het dan over een intensieve interactie tussen kennisinstituties en de industrie. Die wisselwerking is absoluut noodzakelijk om maximaal profijt te trekken van de publieke investeringen in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk. We hebben daar echt nog een achterstand ten opzichte van de VS. De EU geeft zelf, onder meer in het programma ‘Horizon 2020’ aan daar ook actief te willen werken aan verbetering.

Tenslotte is een betrouwbare en breedbandige telecominfrastructuur cruciaal voor het groeien en bloeien van IT-innovaties en toepassingen. Zo’n gezonde telecominfra­structuur is ons inziens alleen haalbaar door het bevorderen van gezonde concurrentie en deregulering.”

Groei door concurrentie en deregulering. Is dat ook het recept voor een bloeiende cloud-economie in Europa?
“Ja.”

Dus ook minimale regels rond privacy en databeveiliging?
“Klanten, en daarmee bedoel ik zowel de opdrachtgevers van de cloud service providers (CSP’s) als de consumenten, moeten er van op aankunnen dat hun gegevens de zorg en aandacht krijgen die ze verwachten. Moet de overheid dat met wetten en regels borgen? Ik heb daar m’n twijfels bij. Het moet in ieder geval niet zoals het nu in Europa gebeurt, waarbij elke lidstaat de Europese richtlijnen uitlegt en implementeert zo als het hem uitkomt. Daardoor is het voor CSP’s nu nagenoeg onmogelijk Europa als één markt te benaderen, is er een enorme versnippering van aandacht en investeringen en verloopt grensoverschrijdende uitrol van cloudinitiatieven uitermate moeizaam. Daar moeten we echt vanaf zien te komen.”

Wat doen de Europese cloudproviders om daar verandering in te brengen?
“We zijn doorlopend met de wettenmakers in dialoog over manieren om effectiever aan te sluiten bij de ‘single market’. In Brussel, via Digital Europe en op het nationale niveau via lidorganisaties zoals Nederland ICT. Maar veranderingen verlopen traag. Daarom werkt de industrie nu aan een eigen vrijwillige code waaraan de bedrijven zich zullen houden.”

De ervaring leert dat vrijwillige codes als regel tenderen naar minimumsets. Zou een strenge regelgeving, die voorkomt dat bijvoorbeeld prijsconcurrentie goede online beveiliging fnuikt, niet bij uitstek een strategie zijn waarmee Europa op kwaliteit kan concurreren met Amerika?

“Het is voor Europa zeker een goed idee om met de VS op vertrouwen te concurreren. De regels zijn er erg soepel en de safe harbor-constructie doet daar weinig aan af, want wat heeft een opdrachtgever daar aan zolang providers de regels daarvan ongestraft kunnen negeren? Maar om op vertrouwen te kunnen concurreren is het voor Europa eens te meer nodig om een duidelijke uniforme en Europa-brede set van regels te hebben, waaraan het zoals gezegd, nu ten enenmale ontbreekt.

Moeten die regels ook stringent en gedetailleerd zijn? Misschien. Maar stringentheid is geen verdienste op zich. Het doel is om de cloudbedrijven te krijgen waar je ze wilt hebben; in een positie waarin zorgvuldige en integere omgang met data de hoogste prioriteit krijgt. Dwang met de wet in de hand is daarvoor niet altijd en niet per se de meest effectieve manier. Als je wilt dat mensen op snelweg hun vuil niet uit het raampje mikken, dan kun je ze hoge boetes in het vooruitzicht stellen. Maar we lijken nu toch meer uit te komen op een praktijk waarbij de overheid de automobilist met affiches en andere uitingen opvoedt. Blijkbaar werkt dat beter. Mogelijk zijn strenge regels ook in de cloud wel niet het meest aangewezen middel om te komen tot een dynamische markt en gebruikersvertrouwen.

Het is hoe dan ook heel onfortuinlijk dat we het publieke debat hierover nu moeten voeren in een atmosfeer die is vergiftigd door de onthullingen van Edward Snowden.”

Hoe speelt dat een rol? Welke argumenten met betrekking tot regelgeving zijn er te ontlenen aan de onthullingen over het doen en laten van geheime diensten?
“Weinig. Strengere regels zouden niets hebben verbeterd in de NSA-case. Maar de emotionaliteit die de kwestie oproept doet mijns inziens de publieke analyse van het probleem geen goed. Ik maak graag een onderscheid tussen drie bedreigingen van de data: schurken, die willens en wetens schade toebrengen door data te stelen en te helen of af te persen, spionnen, die ... laten we zeggen ‘overenthousiast’ kunnen worden en mensen die gegevens die ze kopen of zelf verzamelen misbruiken, door ze onzorgvuldig te interpreteren of in te zetten voor misleiding.

Het is essentieel om in te zien dat er niet één maatregel is die die drie dingen oplost. Als een overheid of een bedrijf dat denkt, dan gaan ze heel veel klanten, burgers en consumenten diep zullen teleurstellen.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!