Klanten IT doen moeilijk over rekening

25 oktober 2011
Kleine en middelgrote IT-bedrijven hebben de laatste tijd meer last van klanten die niet betalen. Dat blijkt uit analyse van transactievoorstellen op de site verkoopjevordering.nl.

Daar meldden IT-bedrijven de afgelopen 5 maanden 18 procent meer gevallen wanbetaling aan. In de meeste andere branches steeg het aantal meldingen van wanbetaling met 2 à 3 procent. Verkoopjevording.nl neemt uitstaande vorderingen van bedrijven over om deze zelf te innen. Vooral bedrijven met een omvang van minder dan 50 medewerkers maken gebruik van deze mogelijkheid om zonder er verder zelf achteraan te hoeven toch nog iets van hun uitstaande geld in handen te krijgen.

Directeur Rob de Haan ziet twee mogelijke verklaringen voor de opvallende toename van meldingen vanuit de IT: “Bedrijven die zelf krap komen te zitten zijn eerder geneigd werk te maken van een klant die niet betaalt. Maar hier lijkt het er meer op dat IT-bedrijven gewoon vaker worden geconfronteerd met klanten die onder hun financiële verplichtingen uit proberen te komen door de juistheid van de factuur te betwisten.”

IT-sector kwetsbaar voor betwistingen

Volgens De Haan is vooral de IT-sector kwetsbaar voor ‘betwistingen’ doordat het eindresultaat hier doorgaans niet goed vooraf te omschrijven valt. Het inventariseren van de vraag en het ontwerpen zijn doorgaans deel van opdracht. “Dat biedt klanten, op zijn minst in hun eigen beleving, ruimte om te beweren dat het geleverde niet voldoet aan de bestelling. In de praktijk blijkt vaak dat ze gedurende het gehele proces met hun IT-leverancier hebben samengewerkt en pas na ontvangst van de factuur ontevredenheid uiten.”

Wat De Haan in zijn analyse sterkt, is dat ook de grafische sector de afgelopen 5 maanden meer vorderingen op zijn website te koop aanbood: “Ook daar heb je het probleem dat het eindresultaat niet vooraf eenduidig is omschreven en dat klanten die krap bij kas zijn dus altijd kunnen betwisten dat er naar behoren is geleverd.

Bovengemiddeld aantal claims

Het aantal door IT-bedrijven aangeboden claims, steeg de afgelopen 5 maanden met 18 procent naar 160 (circa 8 procent van het totale aanbod bij Verkoopjevording.nl). Het aanbod vanuit de grafische sector steeg met ruim 10 procent. Het totaal aanbod steeg in dezelfde periode met 2 a 3 procent.

Zo’n 28 procent van de door IT-bedrijven aangeboden wanbetalingen is van het type ‘betwisting’. Andere veel voorkomende ‘redenen’ om IT-facturen niet te voldoen zijn: ontkenning dat feitelijk opdracht is gegeven (19 procent) en het betwisten van meerwerk (17 procent). Andere achtergronden van in gebreke blijven zijn onder meer: consequente onbereikbaarheid van de debiteur, liquiditeitsproblemen en bedrijfsovername.

Juridische hardheid

Bedrijven die hun claims bij verkoopjevordering.nl verkopen krijgen daarvoor een bedrag dat als regel tussen de 10 en de 60 procent van het bedrag van de vordering bedraagt. Om tot een bod te komen (binnen 5 dagen na aanmelding op de site), let verkoopjevordering.nl op zaken als juridische hardheid, verwachte kosten om tot inning te komen en de (geschatte) solvabiliteit van de debiteur.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.