Development

Software-ontwikkeling

Kaarten onder werktijd

16 november 2012

Veel agileteams schatten het werk in met behulp van ‘Planning poker’. Dit is een slim hulpmiddel dat ervoor zorgt dat een team betere schattingen maakt. ‘Beter’ in de zin van nauwkeuriger, breed gedragen, realistischer. Maar bovenal beter doordat een leercurve is geïntegreerd die zorgt dat er geleerd wordt van de vorige schatting bij het maken van de volgende.

In de meeste organisaties worden schattingen gemaakt door een individu. De meest ervaren ontwikkelaar, architect of projectleider schat het werk in. Dit is een van de grote fouten: de schattingen zijn eenzijdig en worden beperkt door de kennis van één individu. Veel beter is het om schattingen te laten maken door het team dat het werk moet doen. En als dit team de schattingen gezamenlijk maakt wordt het werk van meerdere kanten en vanuit meerdere disciplines bekeken.

Dat is precies wat Planning poker doet. Het is een aanpak om met het hele team snel tot goede schattingen te komen.

Ieder teamlid schat in hoeveel werk het voor het hele team is. Dus niet het inschatten van alleen het eigen werk. Planning poker doe je met het hele team, voor het hele team. De praktijk laat zien dat schattingen hierdoor nauwkeuriger zijn en beter kloppen met de werkelijkheid.

Oude techniek

Planning poker is eigenlijk een oude techniek in een nieuw jasje (het is een simpele versie van Wideband Delphi). Kenmerkend daarin is dat er niet geschat wordt in exacte uren, maar in punten. De reden hiervoor is dat in de praktijk blijkt dat mensen heel slecht zijn in het nauwkeurig inschatten van uren, doordat we altijd te optimistisch zijn en geen rekening houden met verstoringen, afhankelijkheden, onzekerheden et cetera. Schatten in punten geeft een (relatieve) schatting ten opzichte van een activiteit uit het verleden. Dus niet of het twintig uur werk is of dertig, maar dat het vier keer zoveel werk is als die ene klus van een paar weken terug. Deze relatieve schattingen zijn zeer effectief, zij voorkomen een hoop ruis en stress.

Kortom, om tot betere schattingen te komen, is het essentieel om er met verschillende mensen (uit meerdere disciplines) tegelijk naar te kijken en te schatten op een relatieve schaal. Bovendien worden schattingen beter gedragen wanneer er consensus wordt bereikt. Planning poker leidt niet alleen tot een betere schatting, zij zorgt voor kennisoverdracht en commitment in het gehele team. Bovendien gaat het snel. Dus als er veel werk op de lijst staat, is schatten met deze methode buitengewoon handig.

Hoe werkt Planning poker?

 • Bij Planning poker heeft elk teamlid een eigen setje kaarten met daarop de getallen 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100. Die getallen staan voor de relatieve grootte (dus hoeveelheid werk voor het hele team) van een in te schatten klus.
 • Daarna wordt door het team een kleine en redelijk vaak voorkomende klus gekozen, en daaraan wordt een 2 toegekend. Dat is het ijkpunt. Daardoor kan er altijd nog een 1 worden uitgedeeld voor iets dat nog kleiner is (de helft van het werk), maar het meeste werk zal groter zijn.
 • Aan de hand van dit ijkpunt gaat het team alle klussen (in Scrum ‘userstories’) inschatten. Dus niet in uren, maar in de relatieve verhouding tot het ijkpunt van 2 punten.
 • Per userstory kiest ieder teamlid een kaart uit het eigen setje die het beste past en legt deze ‘gesloten’ op tafel. Iedereen in het team pakt dus zelf een kaart die het beste de relatieve ­omvang aangeeft.
 • Als iedereen een kaart heeft gekozen worden alle kaarten omgedraaid. Dan zijn er altijd ­verschillen tussen de teamleden. En deze verschillen zijn het interessantst.
 • Degenen met de hoogste en de laagste kaart starten vervolgens een discussie om te kijken ­waardoor de verschillen ontstaan. In deze discussie worden de details van het werk besproken en ontdekken de teamleden wat ze wel (of niet) over het hoofd hebben gezien.
 • Zodra de visies en ideeën besproken zijn pakt iedereen zijn kaarten weer en volgt de tweede ronde, waarin door iedereen weer opnieuw wordt geschat.
 • Er volgt weer een discussie en schattingsronde. Doorgaans zijn twee of drie rondes voldoende om tot een gezamenlijk gedragen schatting te komen. Er wordt tijdens dit schatten veel besproken en iedereen concentreert zich op het vinden van de beste manier om samen de opdracht te snappen.
 • Zo wordt de hele lijst werk ingeschat.
 • Als het team weet hoeveel punten het in een week kan afmaken, kan aan de hand van de totale hoeveelheid punten voor al het werk exact worden ingeschat wanneer het klaar is, tenminste zolang er geen werk bijkomt of afgaat.

Tien belangrijke tips

 1. Laat de kaarten het werk doen. Begin met het opgooien van een schatting en start dan de discussie en niet andersom. Dat scheelt tijd en je beïnvloedt elkaar minimaal.
 2. Doe geen polderpoker: neem geen gemiddeldes, maar let met name op de uitschieters. Daar zit de winst; iemand kan een heel goed idee hebben of juist heel veel bezwaren zien. Een story kan bijvoorbeeld heel makkelijk te bouwen zijn, maar lastig te testen (met de hand). Dan helpt het enorm als je met het hele team die test automatiseert.
 3. Schat met het hele team het werk voor het hele team. Niet je eigen deel en niet met alleen de ervaren mensen. En niet het werk voor een ander team. Planning poker is met name kennisoverdracht, het is heel normaal om tijdens het pokeren even op een whiteboard een schets te maken of alternatieven te bespreken.
 4. Gooi een vraagteken op als je het niet weet. Geef geen schatting af waar je niet achter staat. Een vraagteken is belangrijke informatie voor je teamgenoten en de productowner. Misschien wil iemand je wel helpen. Misschien mist er kennis in het team om het werk op te pakken.
 5. Hou je aan de getallen op de kaarten. De schaal is met opzet exponentieel. Als iets groter is, dan is het waarschijnlijk verder weg in de tijd. Het is beter om het ongeveer goed te hebben, dan precies fout. Het heeft geen toegevoegde waarde om te discussiëren of iets een 19, 20 of 21 is.
 6. Focus. Schatten met het hele team is waardevol, maar ook kostbaar. Maak er dus geen potje van. Planning poker is een hele mooie manier van kennisoverdracht, te waardevol om te verknallen. Zorg dat de items die je pokert geprioriteerd zijn en begin met de belangrijkste. Spreek een maximale tijd af voor de hele sessie en stop zodra die voorbij is.
 7. Doe geen aannames. Zorg dat de productowner aanwezig is en stel vragen. Aannames zijn duur en onnodig.
 8. Zorg voor meerdere ijkpunten. De start met een ijkpunt van 2 is prima. Als teams het vaker doen is het handig ook een ijkpunt voor 8 en 40 te maken. Daarmee maak je het relatief schatten in de hogere getallen weer makkelijker. Tegelijkertijd is elk geschat item ook weer een ijkpunt. Relatief schatten wordt dus steeds concreter.
 9. Reserveer niet voor de toekomst. Iedere schatting is relatief en je kunt dezelfde kaart meerdere keren spelen, je hoeft de grootste niet te reserveren voor iets dat misschien nog komt. Een ‘13’ is ongeveer vier keer zo groot als een ‘3’, een ‘3’ drie keer zoveel werk als een ‘1’. Mocht je iets tegenkomen dat heel groot is, dan maak je gewoon een kaart met ‘1000’ erop.
 10. Maak plezier. Voorkom dat Planning poker een saaie bezigheid wordt. Zoek naar creatieve vormen om ervoor te zorgen dat het leuk blijft.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!