Jaar 1997

18 december 1997
Januari 1997

u Op de valreep van 1996/1997 neemt het zieltogende Apple Next over, het bedrijf van Apple-oprichter Steve Jobs. Het besturingssysteem Nextstep moet de basis vormen van Rhapsody, het nieuwe nog te ontwikkelen besturingssysteem van Apple.
u AMD en Cyrix maken ruzie met Intel over het gebruik van de naam MMX (multi media extension) voor hun nieuwe processoren.
u Escom verandert zijn naam in Commodore, dat een beter imago heeft. Het mag niet baten, zo blijkt enkele maanden later.
u De Europese Commissie besluit dat in Nederland een Technology Transfer Node nodig is; een verlengstuk van Brussel dat zorgt voor de begeleiding en subsidiëring van projecten in het kader van Esprit.
u De IT-werkgevers, verenigd in de Vifka, willen het overleg met de bonden over een CAO heropenen. Getronics sloot al een akkoord en EDS heeft al contacten gelegd.
u Baan groeit explosief: de omzet neemt in 1996 toe met bijna 80 procent tot zevenhonderd miljoen gulden.
u Olivetti verkoopt zijn verlieslijdende PC-divisie aan het nieuw gevormde bedrijf Piedmont International waarin een groep investeerders zich heeft verenigd. De naam Olivetti is bij de verkoop inbegrepen. Olivetti’s System- en Solutions-divisie noemt zich voortaan Olsy om verwarring te voorkomen.

Februari

u Simac uit Veldhoven koopt Has Nederland.
u Minister Wijers van Economische Zaken kondigt grootschalige projecten aan om de burgers vertrouwd te maken met informatie- en communicatietechnologie. Alle scholen zullen worden aangesloten op Internet.
u Het verlieslijdende Borland ontslaat driehonderd van de duizend medewerkers. De Europese vestigingen blijven gespaard.
u Nasa werkt aan een beter Internet dat een miljoen keer sneller gegevens moet kunnen transporteren. Het project moet rond 2002 zijn afgerond.
u Willem Smit (ex-Datex en ex-Newton) presenteert zijn nieuwe onderneming Internoc. Hij weet al precies te melden wat de omzet over twee jaar zal zijn (25 miljoen gulden), want dan gaat Internoc, dat op afstand netwerken zal beheren, naar de beurs. De huisvesting is peperduur, het management buitelt al over elkaar heen en klanten zijn er nog niet; wel is er al een zeer gemotiveerde concurrent: Exacomm.
u Wang verkoopt zijn imaging softwaredivisie aan Kodak voor 260 miljoen dollar. Het bedrijf richt zich nu op dienstverlening zoals uitbesteding en netwerkbeheer.
u De prijzen van PC’s dalen. Compaq introduceert in de VS de eerste multimedia PC voor slechts 1000 dollar. Packard Bell heeft ook al zo’n goedkope machine in de aanbieding. AST, IBM, Acer en Gateway 2000 hebben ze ook op stapel staan. Eind dit jaar zullen deze PC’s goed zijn voor dertig procent van de verkoop aan particulieren.
u De PC neemt de centrale rol van de televisie over in het gezin, zo wil een onderzoek onder Amerikaanse huishoudens ons doen geloven.
u Origin, de automatiseringsdochter van Philips, komt in de rode cijfers terecht. Het verlies bedraagt 108 miljoen gulden. De omzetverwachting voor 2000 wordt bijgesteld van 10 miljard naar 7 miljard gulden. De kosten voor integratie van BSO/Origin en Philips C&P zouden te hoog zijn uitgevallen.„„
u Microsoft staakt alle ontwikkelingen van Windows NT 5.0 voor de PowerPC-processor. IBM en Motorola maakten eerder bekend dat zij geen PowerPC-systemen meer zouden verkopen met NT.
u Rotterdam reserveert 13 miljoen gulden voor de ontwikkeling van elektronisch zakendoen in de Maasstad. De stad wil zijn afhankelijkheid van de haven verminderen. In vier jaar moeten 20.000 bedrijven een eigen aansluiting krijgen op Internet.
u Texas Instruments toont een digitale signaal processor die 1,6 miljard instructies per seconde kan verwerken. Dat is veertig keer sneller dan een gemiddelde processor.
u Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuw net gebouwd, dat 21.000 keer zo snel gegevens verstuurt en ophaalt als Internet. Alleen wetenschappers hebben toegang tot dit Very High Speed Backbone Network System.
u Apple voert weer een reorganisatie door. Het bedrijf beperkt zich tot drie marktsegmenten. Vermoedelijk moeten tweeduizend mensen het bedrijf verlaten.

Maart
u De vraag naar ervaren automatiseerders is zo groot dat het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening IT-werkgevers maant zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de functieprofielen waaraan de meeste behoefte is.
u Willem Smit (ex-Datex en ex-Newton) blijkt toch een aandeel van dertig procent te hebben veroverd in concurrent Exacomm. Eerder meldde de directeur van Exacomm dat het geld daarvoor was teruggestort. Een dag later ging hij echter een broodje eten met Smit waarbij zij het wederom eens werden.
u De werkgevers zijn zeer ontevreden over het voorontwerp van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsregistraties:het voorontwerp is onduidelijk en nadelig voor het bedrijfsleven, luidt de kritiek.
u De nutsbedrijven eisen een schadevergoeding van 173 miljoen gulden van Multihouse dat jarenlang heeft gewerkt aan een softwarepakket voor de nutssector. Het voortbestaan van Multihouse, dat in 1996 een bescheiden winst boekte van ruim 300.000 gulden, is in gevaar.
u IBM bekeert zich tot NT Server. Het bedrijf belooft dat al zijn applicaties en middleware eind dit jaar op NT zullen draaien.
u Origin blijkt ook te zijn geïnteresseerd in Roccade. De overheid wil het bedrijf voor de zomer hebben verkocht. In de rij staan al Getronics, IBM, CSC en EDS. KPNheeft al afgehaakt.
u PTTTelecom maakt bekend dat het een gratis nationaal Internet wil aanbieden onder de naam ’Het Net’.
u Apple kondigt aan dat nog eens 4100 van de 13.400 medewerkers het bedrijf moeten verlaten.
u Nederland wordt wakker. Fenit, VNO en het Nipo slaan alarm over het millenniumprobleem.
u Het tekort aan ervaren automatiseerders wordt zo groot, dat de diverse IT-bedrijven werknemers bij elkaar en bij de eigen klanten ronselen.

April
u De CAO voor de IT-branche is bijna een feit. FNVen VHP doen echter niet mee. Ook de grote bedrijven tonen weinig belangstelling.
u AMDannonceert de K6, de tegenhanger van de Pentium Pro, die zelfs sneller is dan de krachtigste Intel-processor van dat moment. Eindelijk serieuze concurrentie voor Intel.„„
u De relatie tussen Origin en Philips bekoelt.
u Ook de Nederlandse vestiging van Apple moet mensen ontslaan. Hoeveel is nog niet duidelijk. Uiteindelijk zal het personeelsbestand eind dit jaar zijn gehalveerd tot twintig.
u In de strijd om Roccade meldt investeerder Alpinvest zich. Origin haakt af.
u De juridische strijd tussen Multihouse en de Nutsbedrijven leidt tot de aanvraag van surseance van het Goudse bedrijf.
u De TU Eindhoven lokt studenten informatica met beurzen van 5000 gulden.
u Er dreigt een groot tekort aan informaticadocenten. Volgend schooljaar wordt het een keuzevak in het middelbaar onderwijs. Daarvoor zijn uiteindelijk 1200 docenten nodig. En die zijn er niet.
u Niet alleen de eeuwwisseling, maar ook de komst van de euro vergt grote investeringen op IT-gebied. Dat vergt in de EU aanpassingen ter waarde van 23 miljard dollar. De oplossing van het millenniumprobleem gaat Nederland tien miljard gulden kosten.
u Multihouse zet zichzelf te koop en komt met de Nutsbedrijven overeen dat hij hen 5,9 miljoen gulden zal betalen als schadevergoeding. Aspirant-koper Sanderink Groep acht zich echter een paar weken later niet gebonden aan deze schikking.

Mei
u Informix moet een kwartaalverlies van 140 miljoen dollar noteren. De omzet daalde met 34 procent.
u Digital klaagt Intel aan. De chipfabrikant zou een aantal patenten hebben geschonden. De aantijging is verbazingwekkend omdat Digital een van de oudste klanten is van Intel. Uiteindelijk zal Intel de aanklachten afkopen door de Alpha-activiteiten over te nemen.
u Novell kondigt aan zijn personeelsbestand in te krimpen met vijftien procent. Het bedrijf heeft veel last van concurrentie van Microsoft met Windows NT.
u Vijftig procent van de grote ondernemingen in de wereld heeft geen allesomvattende architectuur voor de beveiliging van systemen, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Schumann.
u Het aantal werknemers in de Nederlandse telecommunicatiesector is gestegen van 53.000 in 1989 tot 90.000 in 1996.
u Een actie van de BSA levert flink wat extra omzet op voor de wederverkopers. Toch zijn zij niet tevreden. Ze voelen zich verdacht gemaakt. De BSA gaat echter onverdroten voort met zijn acties.

Juni
u Ook de overheid slaat nu alarm over het millenniumprobleem bij monde van staatssecretaris Jacob Kohnstamm. Hij wil een Millennium Platform oprichten.
u Het aantal commerciële gebruikers van supercomputers neemt weer toe. Ze worden vooral gebruikt voor het maken van ontwerpen en simulaties.
u Zelfstandige IT’ers verenigen zich in ITUnited. Ze willen een front vormen om hun belangen te behartigen bij onder meer de Belastingdienst.
u Hoewel de vraag naar IT’ers zeer groot is, is het gemiddelde salaris met 2,9 procent gedaald. De grote instroom van jongeren is hiervan de belangrijkste oorzaak.
u Visa begint wereldwijd een proef met beveiligde betalingen via Internet. Juist dit aspect houdt nog veel mensen tegen aankopen te doen via het Net.
u Perot Systems neemt het Houtense bedrijf Syllogic over en wel vanwege zijn ’intellectuele kapitaal’. „„
u Telefonie over het intranet begint rijp te worden voor serieuze toepassingen. PTTTelecom onderzoekt nu hoe hij IP-telefonie kan inzetten bij zijn dienstverlening.
u Het kabinet heeft voor de jaren 1997 en 1998 zo’n 94 miljoen gulden extra uitgetrokken om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs te bevorderen. Eerder was al een bedrag van 178 miljoen gereserveerd.

Juli
u Sanderink Beheer heeft nog steeds Multihouse niet overgenomen. Slechts 80 procent van de beleggers aanvaardde zijn bod van 70 cent per aandeel. Dat moet minstens 95 procent zijn.
u Fenit maakt zich sterk om informatietechnologie hoger op de agenda te krijgen in verkiezingsprogramma’s.
u Compaq neemt voor 3 miljard dollar Tandem over. Daarmee koopt het PC-bedrijf voor zichzelf een plaats aan de bovenkant van de IT-markt.
u IDC denkt dat de Nederlandse IT-markt dit jaar met 11,5 procent groeit. Enkele maanden daarvoor ging het onderzoeksbureau nog uit van een toeneming van 9,2 procent
u Apple stuurt topman Gilbert Amelio weg. De beloofde winst is nog ver weg. Oprichter Steve Jobs neemt zijn baan voorlopig waar. Naarmate het jaar vordert, wordt de twijfel over de tijdelijkheid van dit dienstverband steeds groter.

Augustus
u Tulip onderhandelt met Commodore/Escom over een overneming. De besprekingen lopen op niets uit. Tulip heeft hard een partner nodig. Het bedrijf heeft een gigantische, hypermoderne fabriek gebouwd, die bij lange na niet volledig wordt benut. De besprekingen met Commodore lopen hoogstwaarschijnlijk spaak na inzage in de boeken.
u Origin leidt een fiks verlies, naar schatting van 10 miljoen. Philips wil betere resultaten maar schrapt tevens een groot deel van zijn IT-uitgaven, wat een harde slag is voor Origin.
u Gandalf verkeert in surseance. Circa honderdtachtig arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Het wachten is op een overname-kandidaat.
u De beveiliging van de Chipknip blijkt niet afdoende. Persoonsgegevens en informatie over betalingen kunnen makkelijk worden achterhaald.
u Digital zet na zijn printerdivisie nu ook zijn netwerkactiviteiten te koop. De divisie verkeert in financiële problemen.
u Het Nederlands telecombeleid schiet te kort, stelt de Yankee Group. Nieuwkomers krijgen te maken met hiaten in de regelgeving die hun ontplooiing bemoeilijken. De ervaringen in Nederland moeten een les zijn voor de overige Europese lidstaten.
u Internet providers vragen de overheid opnieuw het PTT-initiatief ’Het Net’ te verbieden op grond van concurrentievervalsing.
u Het kabinet wil het concept voor een nieuwe telecomwet aanpassen. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid precariobelasting te heffen op telecomkabels. Het gaat om honderden miljoenen guldens.
u Commodore/Escom gaat failliet, amper een jaar na de doorstart. Om de werknemers wordt welhaast gevochten. Nieuwe werkgevers wachten hen zelfs op bij de poorten.
u Het Nederlandse bedrijfsleven kiest ondubbelzinnig voor NT. Een kwart koopt het programma binnen een jaar. Meer dan de helft maakt er al gebruik van.„„
u Roccade introduceert prestatieloon in de CAO. Dit jaar krijgt men nog 2 procent loonsverhoging, maar volgend jaar moet daarvoor worden gepresteerd.

September
u Enkele belangrijke geautomatiseerde systemen bij de overheid, zoals bij de Belastingdienst en Vrom, functioneren niet goed of vertonen zelfs gebreken. Dat constateert de Rekenkamer.
u De verkoop van Roccade is weer vertraagd. Alleen IBM, Debis en Getronics leveren een ondernemingsplan in.
u Apple stopt de licentiestrategie en neemt de grootste klonenbouwer over.
u Baan neemt ALX-Comet over van Siemens Nixdorf. Deze software voor het middenbedrijf biedt Baan een betere toegang naar de Duitse markt. Een harde klap voor SAP op de eigen thuismarkt.
u De overheid trekt 39 miljoen gulden uit om het elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties uit te breiden.
u Wisselingen aan de top van Origin blijven aanhouden. Na Tom Butler is nu ook Gordon Mousinho uit de raad van bestuur gestapt. Jan Hommen heeft de voorzittershamer al weer ingeleverd.
u Het kabinet heeft veel te weinig aandacht voor informatietechnologie en telecommunicatie in de begroting, vinden VNO/NCWen Fenit. Er is geen visie te vinden over de gevolgen van de elektronische snelweg.
u Tulip koopt alsnog de merknaam Commodore van het inmiddels failliete bedrijf. Naar verluidt, voor een veel lagere prijs dan het bedrijf voor het faillissement had uitgetrokken. Directeur Hetzenauer wil het topmanagement van Commodore niet overnemen, zegt hij.
u Ondanks het NT-succes blijft Unix onverminderd in trek bij het bedrijfsleven. In de grote bedrijven zal de penetratie groeien van 48,7 procent dit jaar tot 68,2 procent in 1999.
u Na maanden touwtrekken betaalt Multihouse, dat inmiddels toch in handen is van Sanderink, alsnog 5,9 miljoen gulden schadevergoeding aan de nutsbedrijven. Na een aanvankelijke weigering van Sanderink heeft de rechter bepaald dat het bedrijf over de brug moest komen.
u Europa dreigt economisch ver achter te raken op de VS en Azië doordat het achterloopt in elektronische handel. Van de 220 miljard dollar die over vier jaar via Internet wordt verhandeld, ’pakt’ Europa nog geen vijftien miljard, voorspelt IDC.
u Telecombedrijven houden zelf het tekort aan bandbreedte in tact. De technologie voor uitbreiding is er, zo fulmineert de topman van het ATM-forum.

Oktober
u Philips neemt afstand van IT-dochter Origin. Price Waterhouse is kandidaat voor een overneming. Philips wil ook het beheer van de IT-infrastructuur die is ondergebracht bij Origin, weer onder eigen beheer krijgen.
u De Staat besluit eindelijk dat Getronics Roccade mag overnemen. Geld, maar ook het ’Oranjegevoel’ zouden de doorslag hebben gegeven. IBMheeft het nakijken. Zo lijkt het...
u De decentralisatietendens die zich eind jaren tachtig manifesteerde, is niet meer. IT-afdelingen zijn zich weer sterk aan het centraliseren, stelt OTR.
u Onderwijsminister Ritzen weet 770 miljoen gulden extra vrij te krijgen voor zijn ICT-plannen voor het onderwijs. Dat moet binnen vier à vijf jaar resulteren in het plaatsen van circa 275.000 computers op de scholen.„„
u NGI en VRI willen een gezamenlijk platform oprichten voor informatici. Dat moet versnippering tegengaan. NGIheeft al jaren te kampen met een dalend ledental.
u De veilingwet voor beschikbare frequenties is vrijwel zeker niet aangepast op de datum die de EU had verplicht gesteld:1 januari 1998. Een gehonoreerde aanklacht van Libertel is de oorzaak van de vertragingen.
u De Amerikaanse overheid zet wederom de aanval in op Microsoft. Het bedrijf wordt onder meer beticht van monopolistische gedragingen.
u Libertel en PTTTelecom worden beticht van een neiging tot kartelvorming. ’Onderling afgestemd gedrag’ noemt de overheid het. Beide bedrijven voerden dit jaar regelmatig overleg, onder meer over de tarieven.
u Sun en Microsoft hebben ruzie over Java. Beide bedrijven menen van elkaar dat ze oneigenlijk gebruik maken van de licentie die ze op Java hebben. Dat leidt tot rechtszaken over en weer. De juridische dienst van Microsoft maakt overuren.
u Intel neemt de Alpha-fabrieken over van Digital en maakt daarmee een eind aan het geschil tussen beide bedrijven over vermeende patentschendingen. Hiermee is tevens het einde ingeluid van de Alpha-technologie.

November
u Wang heeft grote interesse voor Olsy van Olivetti. Een overneming kan de omzet alleen al in Nederland opvoeren van 70 tot 400 miljoen gulden.
u De Stichting Vrijmerk komt in het geweer tegen KPN omdat het bedrijf de benaming Het Net heeft gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Dat geldt ook voor woorden als semafoon, telegram, postkantoor, streekpost en cadeaucatalogus.
u IDC stelt zijn verwachtingen voor de Nederlandse IT-bestedingen wederom bij. Voor dit jaar rekent het onderzoeksbureau nu op 12,2 procent in plaats van 10 procent. Het gaat om totaal 19,5 miljard gulden.
u Apple gaat gedeeltelijk over op directe verkoop via Internet.
u Cabletron dient zich aan als kandidaat voor de overneming van de netwerkdivisie van Digital. De prijs:430 miljoen dollar.
u De wet voor de veiling van etherfrequenties roept nog steeds problemen op. De Europese richtlijnen zijn onduidelijk.
u Niet alleen de eeuwwisseling, ook de invoering van de euro zal grote problemen opleveren. Het zal onmogelijk zijn alle systemen tijdig aan te passen door het tekort aan IT’ers.
u Tulip kondigt aan dat het fiscale jaar 1997 met verlies zal eindigen. Klanten blijken vertrokken door de aanhoudende leveringsproblemen.
u Internet-aanbieder XS4all weigert de vordering van de politie op te volgen en het Internet-verkeer van een van zijn abonnees af te tappen.
u Hewlett-Packard kondigt de bouw aan van een PC-fabriek in Heerenveen. Dat moet uiteindelijk duizend banen opleveren.

December
u Exacomm en Internoc gaan weer uit elkaar. Internoc heeft nooit het beloofde belang in Exacomm genomen.
u Het lukt Getronics toch niet Roccade over te nemen. Het 2000-probleem zou als splijtzwam hebben gewerkt. Het hoge bod van naar schatting 1,3 miljard gulden blijkt ook niet op te wegen tegen de voorwaarden die Getronics aan de overheid stelt.

u Roccade introduceert prestatieloon in de CAO. Dit jaar krijgt men nog 2 procent loonsverhoging, maar volgend jaar moet daarvoor worden gepresteerd.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!