Development

Software-ontwikkeling
netwerkkabels

IT-bedrijven mogen schieten op plan Rijksportaal 2

Industrie gevraagd mee te denken over intranet voor ambtenaren.

© CCO / Pixabay blickpixel
23 oktober 2014

Industrie gevraagd mee te denken over intranet voor ambtenaren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Nederland ICT gevraagd een zogheten ICT Haalbaarheidstoets te organiseren waarin IT-bedrijven hardop mogen meedenken over de plannen voor een nieuw Rijksportaal.

Het idee van een centraal rijksportaal dateert van voor 2007, toen de rijksoverheid begon met het vervangen van de departementale intranetten door één gezamenlijk intranet: Rijksportaal. Op dit moment maken 9 ministeries en enkele uitvoeringsorganisaties hiervan gebruik. Het huidige Rijksportaal is verouderd en voldoet niet aan alle wensen van de organisatie en de eindgebruikers. Daarom is afgelopen zomer begonnen met voorbereidingen voor 'Rijksportaal 2'.

Beslisnotitie

Hoe dat er uit zou kunnen zien is inmiddels in ruwe lijnen vastgelegd in een zogeheten beslisnotitie. Het ministerie wil nu van 'de markt' horen hoe daar wordt aangekeken tegen de haalbaarheid en toekomstbestendigheid van deze ruwe schets van Rijksportaal 2. Hoofdvragen voor de voor 14 november geplande bijeenkomst zijn:

  • Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes van het nieuwe Rijksportaal toekomstbestendig en haalbaar?
  • Is de indeling van het nieuwe Rijksportaal passend bij de mogelijkheden van de markt?
  • Is het nieuwe Rijksportaal als één integrale dienst in de markt af te nemen?

Als organisator van de ICT Haalbaarheidstoets zoekt Nederland nu specialisten met ontwikkel- en projectervaring rond bedrijfsportalen, intranetten, extranetten en samenwerkingsplatforms. Per bedrijf mag één persoon worden afgevaardigd, die dan wel beschikbaar moet zijn voor drie sessies: voorbereiding, workshop en een begin december te organiseren review van de concept rapportage.

Meer informatie en aanmelden kan via de site van Nederland ICT.

 

Lees meer over
Lees meer over Development OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.