IT-Architectuur blijkt vooral een goed voornemen

16 maart 2012
De aansluiting van architectuurkeuzes op bedrijfsdoelstellingen krijgt onvoldoende aandacht en IT-projecten worden onvoldoende getoetst aan de gekozen architectuur. Vooral de overheid blijft wat betreft effectief implementeren van IT-architectuur achter.

De meeste organisaties geloven wel in architectuur, maar slagen er niet in om er daadwerkelijk hun voordeel mee te doen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht waarvoor Marlies van Steenbergen de praktijk bij 56 IT-organisaties tegen het licht hield en 293 betrokkenen over hun ervaringen met IT-architectuur bevroeg.

Grote organisaties hebben te maken met een toenemende complexiteit in hun informatievoorziening. Dit leidt veelal tot ongewenst hoge IT-kosten, problemen bij het garanderen van de betrouwbaarheid van gegevens en gebrekkige flexibiliteit en slagvaardigheid. Een Enterprise-Architectuur (EA) helpt bij het inzichtelijk maken en terugdringen van deze complexiteit.

Inzicht niet verzilverd

Uit het onderzoek blijkt dat EA wel het benodigde inzicht biedt, maar dat veel organisaties moeite hebben dit inzicht te verzilveren.

  • 4% van de organisaties geeft aan dat architectuur de complexiteit van organisaties inzichtelijk maakt.
  • 72% van de respondenten is van mening dat architectuur een helder beeld schetst van de gewenste toekomstige situatie.
  • 29% van de ondervraagden vindt dat architectuur helpt complexiteit te beheersen.
  • 13% geeft aan dat kosten hiermee beheerst kunnen worden.
  • 38% van de respondenten meldt dat er sprake is van structurele kennisuitwisseling tussen architecten en projectmedewerkers.
  • 28% is van mening dat architectuur wordt ingezet voor meer samenwerking binnen en buiten de organisatie.

Van Steenbergen - in het dagelijks leven Principal Consultant Enterprise Architectuur bij Sogeti  - raadt organisaties aan over te stappen van een aparte architectuurfunctie op een ‘geïntegreerde architectuurpraktijk’: “Architectuur moet een vaste vaardigheid worden in plaats van een aparte afdeling binnen organisaties. Op onze DYA-architectuurdag pleit ik voor het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en IT-functionarissen voor een effectieve inzet van architectuur.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.