Beheer

Netwerken

Internet of Things gaat vliegen

18 november 2013

Het internet of things is al jaren bij ons – al heette het begin deze eeuw anders: ubiquitous computing en pervasive computing zijn bijvoorbeeld gekende termen uit die tijd. Concepten waar met enige gretigheid over gefilosofeerd werd, maar die in de praktijk nauwelijks opgepakt werden.

Maar dat begint te veranderen, valt te concluderen uit een onderzoek van The Economist Intelligence Unit in opdracht van ARM. Niet zozeer dankzij de nieuwe naamgeving, maar omdat de stand van de techniek in snel tempo de obstakels wegneemt.

Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de vooruitgang in chipfabricagetechnologie. Radio frequency identification-tags zijn tussen begin 2012 en de lente van dit jaar zo’n 40 procent goedkoper geworden; micro-electromagnetische systemen, zoals versnellingsmeters, drukmeters en gyroscopen, zijn in 5 jaar 80 tot 90 procent goedkoper geworden.

De mogelijkheid om werkelijk alle apparaten een eigen IP-adres te geven, die pas met de introductie van IPv6 in 2012 realiteit werd, is een belangrijke doorbraak. Dat mobiele communicatie – en dus mobiele dekking – gemeengoed geworden is, is zeker van belang. Ook de prijsdaling van wifi-routers helpt het internet of things vooruit. En niet te vergeten: de cloud- en Big Data-technieken zijn inmiddels volwassen genoeg om de stroom gegevens die het internet of things gaat uitlokken, te verwerken.

De prognoses waarin dat resulteert, bestaan uit indrukwekkende getallen. Tegen 2020 zullen er volgens een veel geciteerde voorspelling van Cisco 30 tot 50 miljard apparaten in verbinding staan met internet. Dat is dan nog zonder het aantal passieve RFID-tags mee te rekenen, merkt IDTechEx op. Volgens deze specialist in marktonderzoek naar en advisering over nieuwe technologieën zullen dat er tegen die tijd 38 miljard zijn.

Die ontwikkelingen hebben grote en kleine bedrijven over de hele wereld tot het besef gebracht, dat het internet of things mogelijkheden biedt. 95 procent van 779 organisaties die The Economist Intelligence Unit heeft benaderd, verwacht dat zijn of haar bedrijf over drie jaar van die mogelijkheden gebruik zal maken. Driekwart onderzoekt de mogelijkheden op dit moment. En bijna twee derde is de mening toegedaan dat bedrijven die te langzaam inhaken op het internet of things, door de concurrentie op achterstand zullen worden gezet.

Dat wil niet zeggen dat de respondenten in doorsnee al ver gevorderd zijn met de realisatie van projecten op dit gebied. Slechts 5 procent van de ondervraagden meldt dat internet of things-functionaliteit al wordt ingezet in producten en of diensten. En één op de acht staat op het punt dat soort producten of diensten uit te rollen, terwijl 17 procent pilots gepland heeft. 26 procent moet zich nog gaan oriënteren of heeft al beslist dat het internet of things voor hun bedrijf niets is, terwijl 40 procent onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Twee derde van de ondervraagden investeert ook al in (onderzoek naar) het internet of things. De Intelligence Unit van The Economist heeft geen bedragen gevraagd, maar signaleert wel dat de investeringen aantrekken. Bij iets meer dan de helft van de respondenten met budget blijft die groei onder de 10 procent, maar bij één op de twaalf gaat het om een groei van 50 procent of meer.

Succesvol verdienmodel?

Bij die positieve toekomstverwachting past wel een kanttekening: niemand weet precies hoe het internet of things gaat uitpakken in verschillende sectoren en wat daarbij succesvolle verdienmodellen zullen zijn. Eén van de voorbeelden die volgens de Intelligence Unit van The Economist aangeven welke kant het uitgaat, is de toepassing van General Electric van sensoren in zijn machinerie: die wordt niet alleen gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen door pro-actief storingen te voorkomen, de gegevens die de sensoren opleveren worden ook weer door de afdeling productontwikkeling gebruikt om betere producten te realiseren. Maar dat zal een eerste stap zijn naar innovatieve toepassingen die we nu nog niet voorzien. Waarbij de meeste waarde waarschijnlijk voortvloeit uit de inzichten die de via het internet of things verzamelde gegevens opleveren.

IDTechEx is het met die gedachte wel eens , maar heeft ook enkele adviezen om snel een eerste slag te maken met het internet of things. Drie van zijn vier adviezen hebben betrekking op het benutten van de mogelijkheden om de interne processen te verbeteren:

 • Focus op toepassing in gesloten systemen zoals gebouw- en procesautomatisering, logistieke monitoring en voorraadbeheer – waar de investering snel terug te verdienen is.
 • Benut bestaande hardware – zoals smartphones – voor nuttige nieuwe toepassingen zoals lokaliseren van medewerkers in huis.
 • Ontwikkel de platformen die nodig zijn om uiteenlopende systemen te verbinden.
 • Ga nadenken over nieuwe diensten voor de klant.

Dat laatste houdt de grootste belofte in, denkt IDTechEx, maar is ook het lastigste: niet alleen omdat de klant zich er nog geen voorstelling bij kan maken – en marktonderzoek dus niet helpt bij het bedenken ervan – maar ook omdat het veelal nieuwe verdienmodellen vraagt waarbij de klant niet met geld, maar met zijn gegevens betaalt – en de winst dus moet komen uit wat met die klantgegevens gedaan kan worden.

Hindernissen nemen

De bronnen van de Intelligence Unit van The Economist noemden een tiental beren op de weg naar profijt uit het internet of things. Aan drie daarvan – de economische onzekerheid, overheidsregulering, bijvoorbeeld met betrekking tot data-opslag, en het gebrek aan duidelijke standaarden – kunnen individuele organisaties niet rechtstreeks iets doen. Maar aan het uitzetten van een strategie om de zeven andere obstakels uit de weg te ruimen, kunt u wel beginnen:

 1. Gebrek aan kennis en vaardigheden bij medewerkers
 2. Gebrek aan kennis en betrokkenheid bij het management
 3. Onduidelijkheid wat de internet of things-component in producten of diensten kan zijn
 4. Hoge investeringskosten in benodigde infrastructuur
 5. Laag klantenbewustzijn
 6. Zwaktes in technologische infrastructuur van de ­organisatie
 7. Zwaktes in de communicatiemogelijkheden van de organisatie
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!