Importheffing is nattevingerwerk

20 januari 2000
De afdracht van omzetbelasting en invoerrechten voor elektronisch bestelde producten van buiten de EU is in ons land niet waterdicht geregeld. Hoewel de douane zegt geen schade te ondervinden, worden Nederlandse bedrijven benadeeld. Zeker nu de E-handel toeneemt.

Het grootste probleem bij het afdragen van accijns en omzetbelasting, BTW in de volksmond, is dat de omvang van de pakketstroom een nauwgezette heffing onmogelijk maakt. „Het is ondoenlijk de tienduizenden poststukken die wij dagelijks binnenkrijgen allemaal te controleren”, zegt Jerry van Schaik die bij de TPG, de voormalige PTT Post toeziet op de waardezendingen.
In de praktijk blijkt dat de PTT bij zendingen met een gewicht tot 2 kilo steekproefsgewijs beoordeelt op welke zendingen BTW en accijns wordt geheven. Zwaardere pakketten zouden altijd worden gecontroleerd.

Verbaasd
Woordvoerder Arie Doesen van de Nederlandse Boekverkopers Bond reageert verbaasd op het nieuws dat niet alle kopers van boeken en CD’s BTW en accijns betalen. „Wij gaan ons erin verdiepen. Als dit waar is, vinden we dat heel vervelend. We gaan eens bekijken hoe we dit kunnen rechttrekken.”

Omzetbelasting
TPGis door het ministerie van Financiën belast met de inning van accijnzen en omzetbelasting op van buiten de Europese Unie ingevoerde goederen die per post worden verstuurd. De post wordt op een centraal punt in Amsterdam verzameld. De geadresseerde van een zending goederen waarover omzetbelasting is verschuldigd en die een waarde van 48 gulden te boven gaat, moet officieel van de PTT schriftelijk bericht ontvangen over hoe de omzetbelasting moet worden afgedragen.
Bij vier zendingen met door Automatisering Gids bij Amazon.com en Barnes and Noble gekochte boeken en CD’s, waarover invoerheffing was verschuldigd, werd door de PTT geen betaling van BTW verlangd.
„Pakketten waarop geen waarde is aangegeven, worden niet allemaal bekeken”, zegt ook Koen van Tankeren, mediavoorlichter bij TPG. „Dat gebeurt steekproefsgewijs.” Wat de frequentie is van de steekproef kan de mediavoorlichter niet zeggen.
„Ik denk dat wat er aan onbetaalde BTW en accijnzen doorheen glipt minimaal is”, Van Schaik. Van Tankeren merkt nog op dat bedragen onder de vijftien gulden ’om bedrijfseconomische redenen’ niet bij de geadresseerde in rekening worden gebracht. De administratieve kosten zijn hoger dan het te innen bedrag. In de praktijk betekent dit dat een besteller van boeken in de VS bij een bestelling boeken met een waarde van rond de 250 gulden BTW betaalt. „Het kan zijn dat de PTT besluit vanaf een zelf bepaald bedrag een bericht naar de ontvanger te sturen”, zegt een bron binnen de douane.

Geen bericht
„Sowieso moet de PTT elk pakket invoeren.” De bron is niet verbaasd dat Automatisering Gids nooit bericht ontving over de te betalen omzetbelasting. Het maakt de douane echter niet uit wie er betaalt als er maar wordt betaald. „Voor ons is de klant PTT en niet de geadresseerde.” De staatskas zou niet worden benadeeld omdat de PTT de niet geïncasseerde omzetbelasting wel aan de Belastingdienst zou afdragen. „Per pakket wordt een invoeraangifte gedaan. De PTT kan hier niet onderuit”, stelt de bron. „Er zijn afspraken gemaakt met de PTT dat indien er niet bij de persoon wordt geïnd, wij het geld via de PTT krijgen”, zegt Vivienne Carstenmiller, woordvoerster bij de douane. „Wij houden administratieve controles bij de PTT en daaruit blijkt dat de bedragen die zijn verschuldigd, worden afgedragen. Het kan niet zo zijn dat wij bedragen niet krijgen.” Zij wil niet zeggen hoe de douane dat zo zeker weet omdat de dienst TPG beschouwt als een individuele belastingplichtige en het belastingambtenaren bij wet verboden is daarover informatie te geven.
„Dat je geen bericht krijgt over de verschuldigde BTW is een zaak van de PTT. Als de Belastingdienst niet bij u komt... wij komen wel bij de PTT. Of er individuele afspraken zijn gemaakt met de PTT, mag ik niet zeggen.”

„Het is mijn ervaring dat je bij één op de twee producten die je in de Verenigde Staten bestelt, eerst BTW aan de postbode moet betalen voor je je pakketje krijgt”, zegt Joe Neesan, Amerikaan en exportmanager bij The American Book Center in Amsterdam. „Voor een particulier is het natuurlijk een aanvullend kerstcadeautje. Voor winkeliers is het echter heel vervelend als een concurrent zonder BTW kan leveren. „Er komen al mensen bij ons die beweren dat Amazon.com goedkoper is. Als we de verzendkosten en de BTW bij hun prijzen optellen, valt dat best mee. Als de BTW niet in rekening wordt gebracht, wordt ons bedrijf gedupeerd. Als de kans voor een consument klein is dat hij BTW moet betalen is het voor ons oneerlijk.”
Jerry van Schaik van PTT Post wijt de niet sluitende controle mede aan de verlaging van de BTW-vrijstellingsgrens van 65 gulden naar 48 gulden bij de invoering van de euro op
1 januari 1999. „De formele aangiften zullen ook door de groei van
e-commerce toenemen.”

In het derde kwartaal van 1999 kochten 750.000 of 6 procent van de Nederlanders weleens iets via Internet, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van het bureau Pro Active. Of daar bij de PTT al iets van te merken is, wil mediavoorlichter Koen van Tankeren niet zeggen. „Hoeveel pakketten er worden verwerkt en of daar groei in zit maken wij uit strategische overwegingen niet bekend.”
In 2002 zullen Nederlanders volgens Pro Active voor 2 miljard gulden online aanschaffen. Volgens Internet-marktonderzoeksbureau Multiscope koopt 10,4 procent van de online consumenten internationaal. Multiscope maakt geen onderverdeling in aankopen binnen en buiten de Europese Unie.
Boeken, CD’s en hardware zijn sterke groeiers, zo blijkt uit cijfers van beide onderzoeksbureaus. Ook worden volgens deze onderzoekers naast boeken CD’s het vaakst gekocht. Ruim 10 procent van de online-uitgaven gaat op aan boeken en CD’s. Negentien procent van de ondervraagden gaf aan in het derde kwartaal van 1999 weleens bij de Amerikaanse boek- en CD-winkel Amazon.com te hebben gekocht.

Automatisering Gids • svm • 21-01-’00
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!