ICTU dwingt GovUnited zelfstandig door te gaan

29 september 2011

Logica is leverancier van front- en midofficediensten aan in GovUnited samenwerkende gemeenten. Daarvoor zijn half april 2008 contracten getekend. Omdat het bedrijf pas begin 2010 iets bruikbaars kon leveren, bijna anderhalf jaar nadat een pilot had moeten starten, hebben gemeenten tot dat moment niet betaald. Maar er werden wel kosten gemaakt. ICTU heeft deze voorgeschoten. Begin dit jaar was de schuld van GovUnited aan ICTU opgelopen tot 4,2 miljoen. Daarnaast stonden voor ruim 730.000 euro (deels betwiste) facturen open.

ICTU wil al lange tijd van GovUnited af, dat echter liever als ICTU-programma doorging, Maar daarover valt met ICTU niet meer te praten. Aanhaken bij KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) was ook onhaalbaar. Nu moet er in december een stichting zijn, zodat ICTU de banden met GovUnited begin 2012 kan doorsnijden en er de lopende contracten aan overdoen. Aan die stichting kan de Bank Nederlandse Gemeenten dan een bedrag lenen om ICTU in één keer af te betalen. Aldus begint de stichting met vijf miljoen negatief eigen vermogen.

Conceptbedrijfsplan

Om dat gat weg te werken wil GovUnited de contracten met Logica, die half oktober 2013 aflopen, openbreken en hun looptijd tot half oktober 2016 verlengen. Een conceptbedrijfsplan voor de ‘Zelfstandige entiteit GovUnited’, mede op basis waarvan gemeenten moeten beslissen over deelname in de stichting, verwacht dat zich zo voldoende inkomsten laten genereren om de bankschuld af te lossen en de stichting draaiende te houden.

GovUnited heeft nu 29 deelnemers en 23 in 2012, aldus het bedrijfsplan. Dertien gemeenten zijn daadwerkelijk afnemer van Triple C, zoals Logica vorig jaar de als Digimeente geïntroduceerde midofficesuite is gaan noemen, mede met het oog op internationale expansie. Bij de start van de aanbesteding zomer 2007 deden 70 gemeenten mee, waarvan er 28 het voornemen afgaven een of meer componenten af te nemen.

GovUniteds inkomsten bestaan uit lidmaatschapsgeld (afhankelijk van de gemeentegrootte 10.000, 20.000 of 30.000 euro per jaar) en abonnementsgelden van gemeenten aangesloten op de SaaS-voorziening Triple C. Voor het abonnement betalen gemeenten naargelang van de afgenomen componenten maximaal vijf euro per inwoner per jaar, waarvan GovUnited 65 procent doorschuift naar Logica en 35 procent zelf houdt.

Genoemd bedrijfsplan schetst drie scenario’s, waarbij het opvalt dat het aantal deelnemers (leden) varieert en het aantal Triple C-gebruikers dertien blijft. Lidmaatschapsgeld kan worden ingebracht door een gelijkblijvend aantal leden, in een minimumscenario door alleen de huidige Triple C-gemeenten en in een groeiscenario door een met vijf gemeenten toenemend ledental. Er is ‘een reële verwachting’ dat drie 100.000+ gemeenten toetreden (goed voor 30.000 euro per jaar) en twee plaatsen tot 50.000 inwoners (10.000 euro). Al met al (zie tabel) resteert per jaar een half miljoen tot 6,8 ton aan ‘kostenruimte voor personele en algemene kosten’.

‘Projectdoel bereikt’

Het is de bedoeling dat de Stichting GovUnited zichzelf lanceert tijdens het lustrumcongres van het tienjarige ICTU op 11 oktober. In het bedrijfsplan verklaart GovUnited de move naar zelfstandigheid met erop te wijzen dat ICTU-programma’s of projecten ‘per definitie tijdelijk’ zijn, namelijk totdat ‘de gestelde programma- of projectdoelen’ zijn gerealiseerd. GovUnited heeft haar doel, aldus het stuk, ‘deze zomer’ bereikt.

Dat ICTU van GovUnited afwil, blijkt ook uit een recent memo van wethouder Fred Mulkens van de gemeente Berkelland (waarvan overigens gemeentesecretaris Antje Dekker in het dagelijks bestuur van GovUnited zit) aan de gemeenteraad. “GovUnited heeft onderzocht welke alternatieve oplossingen denkbaar zijn. Met Ictu is meerdere keren gesproken over onderdeel te blijven van Ictu, maar dat wordt door Ictu afgewezen,” schrijft Mulkens. Hij noemt het beëindigen van de GovUnited-samenwerking als alternatief, maar vindt dat ‘niet realistisch’. Berkelland blijft overtuigd van het nut en de noodzaak van samenwerking. Wel spreekt de wethouder van ‘moeilijke tijden’, die om ‘doorzettingsvermogen’ vragen. Want zoals ‘helaas met meer IT vernieuwingen’ wordt soms gevallen en opgestaan. “Essentie van de huidige problemen is dat het ontwikkelen en doorvoeren van verbeteringen voor Logica nog erg moeizaam is. Vooral na het uitrollen van nieuwe versies duiken er telkens problemen op. Het vooraf goed testen van de software is essentieel. Daarop wordt nu gestuurd.”

Het werken aan GovUnited-doelen gaat ook elders niet zonder slag of stoot. Zo kreeg Hilversum najaarsrelease 2.4 pas ‘na een langdurig test- en implementatietraject’ 17 januari beschikbaar, echter met ‘nog te veel fouten’, die pas 25 maart waren opgelost. Daardoor zou Hilversum haar eerste e-dienst pas 1 juni krijgen. Acht andere geplande e-diensten schuiven deels door naar 2012. Hilversum heeft voor de kosten van de vertraging van haar programma ‘Zaken voor elkaar’ bij Logica een claim neergelegd.

Bedrijfsplan GovUnited 2011-2016 (€)
 
scenario:
minimaal
gelijkblijvend
groei
             
lidmaatschapsgeld
1.653.333
2.093.333
2.533.333
abonnementsgeld (35%)
6.055.244
6.055.244
6.055.244
totaal inkomsten
7.708.577
8.148.577
8.588.577
schuld ICTU
4.192.512
4.192.512
4.192.512
beschikbaar
3.516.065
3.956.065
4.396.065
kosten bureau
1.000.000
1.000.000
1.000.000
ruimte per jaar
   503.213
   591.213
   679.213

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!