Het verlanglijstje van ICT~Office

7 juni 2012

Veel voorstellen in het ICT~Manifest 2012-2016 zijn een herhaling van wat ICT~Office twee jaar gelden ook al suggereerde. Dat geldt bijvoorbeeld voor het advies om met slimme inzet van IT het aantal files met 50 procent terug te dringen, het aantal verkeersdoden met 25 procent, de uitstoot van CO2 met 10 procent en luchtvervuiling met 20 procent. Op de zorg kan met IT 3 miljard bespaard worden, herhaalt ICT~Office, en het aantal onnodige ziekenhuisopnames en onnodige overlijdensgevallen kan gehalveerd worden.

Er is wel een verschil. Waar in het vorige manifest als streefdatum 2014 werd genoemd, spreekt ICT~Office nu van 2016. Dat wekt sterk de indruk dat de zittingstermijn van het kabinet-Rutte wat ICT~Office betreft voor deze dossiers verloren jaren zijn geweest.

ICT~Office formuleert ook een aantal nieuwe concrete voorstellen.

  • Een digitale zorgkluis wordt naar voren geschoven als alternatief voor het politiek afgeschoten Elektronisch PatiëntenDossier. In 2016 moet iedere burger toegang hebben tot zo'n persoonlijke digitale zorgkluis.
  • Onderwijsinstellingen moeten een BTW-vrijstelling op de inkoop van alle digitale leermiddelen krijgen, om het voor de schoolbudgetten minder bezwaarlijk te maken om leerlingen klaar te stomen voor de 21eeeuw.
  • Aanschaf en gebruik van slimme auto’s moet fiscaal gestimuleerd worden door een BPM-vrijstelling.
  • Alle overheidsdienstverlening moet uiterlijk vanaf 2016 100 procent online beschikbaar komen.
  • Het rode potlood dient afgeschaft te worden; elektronisch stemmen moet in 2013 ingevoerd worden.
  • Bij alle IT-projecten van de overheid moet 8 procent van het budget worden gereserveerd voor veiligheid en betrouwbaarheid.

Ten opzichte van 2010 is de toon van het manifest wel alarmerender geworden. Twee jaar terug was sprake van ‘ongekende uitdagingen’ in het licht van de ‘ernstigste wereldwijde financiële en economische crisis in decennia’. Nu heet het: ‘Hoewel Nederland absoluut gezien nog de 16eeconomie van de wereld is, presteren wij relatief gezien ondermaats. [...] Om ook in de toekomst economisch concurrerend te blijven op het wereldtoneel, is het noodzakelijk de Nederlandse economie te hervormen. [...] Ons huishoudboekje moet op orde, maar de economie moet niet kapot bezuinigd worden. Het nieuwe kabinet zal daarom moeten inzetten op een hervormings- en investeringsagenda voor de toekomst.’

Benieuwd of de politici deze keer wel luisteren naar ICT~Office.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!