Google onder vuur om AdWords

1 juli 2010
De Franse mededingingstoezichthouder beschuldigt Google van machtsmisbruik en gebrek aan transparantie met betrekking tot zijn AdWords-dienstverlening.

Google weigerde begin dit jaar een leverancier van informatie over flitslocaties en brandstofprijzen een contractverlenging op de AdWord-dienst zonder opgaaf van reden. AdWords is de naam voor de mogelijkheid zoekwoorden te 'kopen'. Wanneer een Googlegebruiker op het betreffend woord zoekt, worden de advertenties van AdWords-klant prominent getoond naast de zoekresultaten..

Het bedrijf, Navx uit Parijs, spande een zaak aan bij de Franse toezichthouder voor mededingingszaken. Die oordeelde dat Google het abonnement van Navx onmiddelijk moest herstellen. Bovendien moet Google binnen 4 maanden een verklaring geven voor de gang van zaken. De toezichthouder oordeelde dat de procedures een gebrek aan transparantie vertonen.

Google heeft in Frankrijk een marktaandeel van 90 procent op de verkoop van zoekmachinegerelateerde advertenties. Sommige bedrijven zijn inmiddels sterk afhankelijk van dergelijke reclameuitingen geworden. Zo zegt Navx 60 procent van zijn omzet te zijn kwijtgeraakt nadat de AdWords-campagnes ongewild stokten. Navx heeft de afgelopen 3 jaar tot wel 40.000 euro per maand aan AdWords ingekocht.

Google zegt in een reactie de advertenties van Navx te weigeren omdat het bedrijf radarapparatuur verkoopt waarvan het gebruik in Frankrijk verboden is. Navx zegt echter deze appartuur niet te verkopen maar alleen informatie over de flitslocaties te verstrekken.

Het is volgens de Franse toezichthouder voor het eerst dat een toezichthouder buiten de Verenigde Staten het Amerikaanse bedrijf op de vingers tikt.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.