Loopbaan

Carriere
arbeidsmarkt

'Flexibilisering IT-arbeidsmarkt zet door'

Vraag naar freelance applicatieontwikkelaars en projectmanagers het grootst.

9 februari 2018

Vraag naar freelance applicatieontwikkelaars en projectmanagers het grootst.

Ook het komend jaar zal de IT-markt verder flexibiliseren. Dat blijkt uit de deze week verschenen Staffing Monitor, het eerste jaarrapport van De Staffing Groep.

Het rapport bestaat uit twee delen: deel 1 betreft de visie op de flexibele arbeidsmarkt in 2020, het tweede deel is een benchmark op basis van eigen data over het afgelopen jaar van de IT-detacheerder over de vraag naar en het aanbod van interim ICT’ers.

Met de benchmark wil De Staffing Groep een inkijkje geven op de zich razendsnel ontwikkelende IT-markt. Uit de editie 2017 die deze week verschijnt blijkt dat over 2 jaar 43% van de wereldwijde workforce zal bestaan uit freelancers. Bovendien voorspellen experts dat in 2020 wereldwijd 7 miljoen banen zijn verdwenen door digitalisering, automatisering, robotisering en big data, maar dat er tegelijkertijd 2 miljoen nieuwe banen zullen ontstaan, met name in de ICT en techniek.

Met name de hoeveelheid administratief en routinematig werk zal afnemen, het werk dat overblijft vereist capaciteiten waar mensen uniek in zijn, zoals creativiteit, sociale intelligentie, persoonlijk contact, leiderschap en complex, probleemoplossend vermogen. Volgens voorspellingen dient 85% van de banen in 2030 nog te worden uitgevonden. Deze banen zullen met name ontstaan op het gebied van data-analyse, informatiebeveiliging, artificial intelligence en robotisering.

Tegelijkertijd is de blended workforce in opkomst, wat neerkomt  op talent dat ongeacht tijd, plaats of arbeidsrelatie kan bijdragen aan waardecreatie van een organisatie. Er ontstaan ook steeds meer digitale platformen voor het matchen van vraag en aanbod. Voorbeelden hiervan zijn Upwork en Freelancer.com.

Skills van 2020

Vaardigheden die de komende jaren belangrijker worden zijn volgens De Staffing Groep empathie, communicatie, overtuigen, strategische besluitvorming, problemen oplossen en persoonlijke service. Dit is dus een combinatie van softskills en technische, analytische skills. Verder verwacht de detacheerder dat bestaande functies vaker opgedeeld worden in afzonderlijke ‘rollen’. Een goed inzicht verkrijgen in de competenties die gevraagd worden voor de invulling van die rollen is daarom cruciaal. Zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer.

Meest gevraagde IT’ers

Uit de data van De Staffing Groep blijkt dat softwareontwikkelaars het afgelopen jaar net als in 2016 het meest gevraagd worden. Maar liefst 31% van de gevraagde ICT-functies valt onder het kopje ‘application development’ (vorig jaar was dit nog 29%). Ook projectleiders en IT-managers zijn veelgevraagd (22%), alhoewel dit aandeel wel is afgenomen ten opzichten van 2016, toen het aandeel nog 25% was. Projectmanagers en applicatie-ontwikkelaars worden 2,5 keer zoveel gevraagd als testers, architecten en beheerders. De vraag naar deze competenties is nagenoeg gelijk gebleven, maar de vraag naar big data-specialisten stijgt met stip.

Top competenties

 

Binnen de categorie software­ontwik­kelaars is er vooral veel vraag naar Java-specialisten. Maar de vraag naar Oracle en C# en .NET expertise is in 2017 fors toegenomen. Er is zelfs sprake van een verdubbeling van de vraag.

Meeste uurtarieven gestegen

Door de krapte in de markt zijn de meeste uurtarieven gestegen. Vooral C#- en .NET-specialisten zagen het afgelopen jaar de uurtarieven fors stijgen. Op jaarbasis was er gemiddeld sprake van een toename van 17% voor deze ICT-specialisten. Maar ook freelancers met SAP-, Linux-, Sharepoint en ASP.NET-kennis gingen er qua uurtarief behoorlijk op vooruit. Tegelijkertijd zijn er interim ICT’ers die er het afgelopen jaar qua uurtarief op achteruit zijn gegaan. De tarieven voor IT’ers met expertise op het gebied van AngularJS bleven nagenoeg gelijk, terwijl de tarieven voor Oracle- en Android-specialisten een paar procent daalden in 2017.

De tariefontwikkeling voor interim IT'ers in 2017 ziet er als volgt uit:

Tarieven ICT-specialisten
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.