Financieel directeuren zien weinig in XBRL

3 februari 2011
Financieel directeuren zien weinig voordelen in de XBRL-standaard voor digitaal rapporteren. Een minderheid ziet mogelijkheden voor de eXtensible Business Reporting Language in de communicatie met de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamers van Koophandel, maar daarbuiten houdt het al snel helemaal op.

Dat valt te concluderen uit een onderzoek van Deloitte onder Nederlandse ‘chief financial officers’ naar bekendheid met en waardering voor de standaard voor elektronische uitwisseling van bedrijfsgegevens.

Het eerste opmerkelijke gegeven uit het onderzoek is, dat meer dan een derde van de ondervraagden niet bekend is met de toepassingsmogelijkheden van XBRL. Dat terwijl de overheid het gebruik van XBRL al sinds 2004 propageert. Buiten communicatie met de Belastingdienst en het CBS zien steeds minder financieel-directeuren toepassingsmogelijkheden.

Meerderheid ziet geen voordelen
Van de financieel directeuren die op de hoogte zijn van de mogelijkheden ziet een meerderheid geen voordelen in het gebruik van XBRL. Bij communicatie met de Belastingsdienst denkt 43 procent dat XBRL zijn organisatie voordeel zal brengen. Bij de communicatie met het CBS zakt dat al naar 40 procent. En bij andere toepassingsmogelijkheden, zoals gebruik voor interne managementrapportages, gegevensuitwisseling met kredietverstrekkende banken en dergelijke, zakt dat tot onder de 25 procent van de cfo’s die überhaupt op de hoogte zijn van de toepassingsmogelijkheid.

Ten opzichte van alle ondervraagden ligt de score nog veel lager, van 28 procent die nut ziet van communiceren in XBRL met de Belastingdienst tot 5 procent die voordelen ziet in de communicaite met Banken.

Bekendheid met de voordelen van XBRL

XBRL-onderzoek_Deloitte

Het verwondert niet dat de financieel directeuren niet van zins zijn het voortouw te nemen bij het stimuleren van het gebruik van XBRL. Slechts 11 procent ziet daarin voor het bedrijfsleven een rol. Dat is nog minder dan de 16 procent die aangeeft dat XBRL sowieso niet wenselijk is. Men wijst vooral naar de Belastingdienst (43 procent) en toezichthouders als DNB en AFM (35 procent).

XBRL verplicht stellen
Deloitte spreekt in een persbericht naar aanleiding van zijn onderzoek over een gemiste kans dat de efficiency en kostenvoordelen van digitaal rapporteren deels onbenut blijven. De overheid zou moeten overwegen het gebruik van XBRL verplicht te stellen, zoals dat in andere landen ook al het geval is. Michiel de van der Schueren, voorzitter van het SaaS~Cloud netwerk van ICT~Office, pleitte daar ten overstaan van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onlangs ook al voor.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.