Management

Zakelijke software

Dikke onvoldoende voor gemeentelijke IT sociaal domein

1 oktober 2014
Gemeenten lopen flink achter met het inrichten van hun digitale informatievoorziening en dienstverlening binnen het sociaal domein. Slechts 17 gemeenten halen een voldoende en ruim 120 scoren een zware onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer is een 4,3.
Een en ander komt naar voren uit evaluatie van websites van 403 gemeenten door SIMgroep, een dienstverlener voor de overheid. SIMgroep lette op de kwaliteit en de volledigheid van informatievoorziening en e-dienstverlening binnen het sociaal domein. Door de decentralisaties komt de verantwoordelijkheid daarvoor per 1 januari bij gemeenten te liggen.

Slechts 5 gemeenten krijgen een voldoende

Bij e-dienstverlening gaat het om de mogelijkheid voor burgers om aanvragen en meldingen op het gebied van werk, inkomen en zorg digitaal te regelen. En daarin schieten gemeenten volgens SIMgroep ernstig tekort. Slechts 11 procent van de betreffende diensten wordt digitaal aangeboden en 5 van de 403 beoordeelde gemeenten scoren een voldoende op dit gebied. Op 113 sites is zelfs helemaal geen formulier terug te vinden.
Gemeenten die slecht scoorden, gaven desgevraagd aan dat er een gebrek aan focus en aandacht is voor het sociaal domein. Daarnaast is er vaak sprake van onderbezetting en zien velen de noodzaak om inwoners via de website te informeren simpelweg niet.

'Dichter bij de burger'

"De tijd begint te dringen", oordeelt clusterleider Andrew Harijgens van SIMgroep. "Ons onderzoek is natuurlijk een momentopname. Veel gemeenten zijn hard aan het werk om de informatievoorziening op orde te krijgen. Maar op dit moment is bij een te groot aantal nog weinig tot niets online terug te vinden."

Binnen het sociale domein vinden drie grote decentralisaties plaats; een grote verandering in het binnenlands bestuur. Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft het kabinet gekozen voor decentralisatie van steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten. Omdat gemeenten dichter bij de burger staan, wordt verondersteld dat zij binnen het sociale domein betere en efficiëntere dienstverlening kunnen bieden. De veranderingen gaan in per 1 januari 2015. Vanaf dat moment moeten burgers terecht kunnen bij de gemeente voor alle vragen, meldingen en adviezen.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.