Cookiewet zorgt voor onduidelijkheid

2 november 2012

De 62 bij PIBN aangesloten internetbureaus stellen in de brief dat hun klanten moeite hebben om aan de Cookiewet te voldoen. Sinds 5 juni zijn websites verplicht hun bezoekers te informeren over en hen om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies op computers. Cookies registreren gegevens over het surfgedrag, persoonlijke voorkeuren van internetgebruikers en instellingen en kenmerken van hun pc’s en software. Op vier concrete punten moet er duidelijkheid komen, schrijft de PIBN. Ten eerste over de informatie die automatisch via browsers aan online bezoekers wordt gestuurd. Zoals welke bestandstypen wel en welke niet geaccepteerd worden. Volgens PIBN zou deze info niet onder de informatieplicht horen te vallen, maar daarover is geen duidelijkheid. Ook wil de branchevereniging weten of cookies die geplaatst worden op apparatuur van de werkgever ten behoeve van de goede werking van een intranet onder de Cookiewet vallen. Volgens PIBN is dat niet het geval.

Van meerdere soorten cookies is niet duidelijk of ze als uitzonderingen gelden en toegestaan zijn. Zo vinden de internetbureaus dat cookies die noodzakelijk zijn voor het uitlezen van de combinatie van instellingen en kenmerken van pc en software van de gebruiker, als functionele cookies aangemerkt moeten worden. Ook de zogeheten ‘First Party Analytics Cookies’ moeten volgens PIBN gelden als functionele cookies, waarvoor websites geen toestemming aan bezoekers hoeven te vragen. Werkgroep 29, die een richtlijn voor de uitvoering van de Cookiewet heeft opgesteld, stelt dat dit type cookie geen grote privacy-risico’s oplevert als ze gebruikt wordt voor geaggregeerde statistische doeleinden en wanneer de websites over deze cookies duidelijke informatie verstrekken in het privacybeleid. Volgens OPTA vallen cookies die gebruikt worden om webstatistieken bij te houden, niet onder de uitzonderingen van artikel 11.7a lid 3 van de Telecomwet vallen, en mogen dus niet zonder toestemming van de eindgebruiker geplaatst worden.

Een ander type cookie waar de internetbureaus vragen over hebben, zijn cookies die gebruikt worden om A/B-testen uit te voeren. Deze testen worden gedaan om websites optimaal voor gebruikers in te richten. Volgens het PIBN zijn de A/B-testen en andere manieren om het gebruiksgemak van websites te verhogen, noodzakelijk voor de levering van een uitdrukkelijk gevraagde dienst, en zouden daarom onder de uitzonderingsbepaling moeten vallen. OPTA wil niet publiekelijk op de brief van PIBN reageren, maar heeft de branchevereniging van internetbureaus wel uitgenodigd voor een gesprek waarin OPTA de Cookiewet en de handhaving ervan wil verduidelijken.

Europese vraagtekens bij Nederlandse Cookiewet

Eurocommissaris Kroes zet haar vraagtekens bij de Nederlandse cookiewet, omdat die afwijkt van de Europese richtlijn. Kroes stelt dat de verschillen niet uit te leggen zijn aan bedrijven buiten Europa. “Mijn ideaal is natuurlijk dat we in alle 27 lidstaten dezelfde interpretatie van een voorstel hebben”, zegt de eurocommissaris in een interview met Tweeakers.net.

De cookiewet werd in Nederland op 5 juni versneld ingevoerd. In ons land is de wetgeving strenger dan in andere landen. Websites moeten expliciet toestemming vragen voor het plaatsen van een cookie. Kroes wil niet stellen dat de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn een stap te ver is. Zij vindt wel dat de EU-richtlijnen zo veel mogelijk geharmoniseerd moeten worden.

Kroes benadrukt dat ze de gedachte achter de cookiewet steunt en dat de keuze cookies niet te accepteren gerespecteerd moet worden.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!