Management

Juridische zaken
rechtershamer

ConflICT: Software zonder licentie

© Shutterstock
21 januari 2016

 

 

De rechtbank Overijssel heeft recent uitspraak gedaan in een geschil tussen Siemens, dat software had ontwikkeld, en een partij die zonder toestemming van Siemens van die software gebruik maakte. Het bedrijf had de software in gebruik genomen, maar hiervoor geen licentie aangeschaft. Toen Siemens hier achterkwam, maakte het onder meer aanspraak op vergoeding van zijn schade. Heel logisch en ook terecht. Onderhandelingen tussen de twee partijen over een redelijke schadevergoeding liepen op niets uit, zodat Siemens uiteindelijk de rechter vroeg om de omvang van de schade vast te stellen.

 

In een kort maar krachtig vonnis geeft de rechtbank aan dat de concreet door de auteursrechthebbende geleden schade richtinggevend dient te zijn. Niet meer en niet minder. De rechtbank stelt voorop dat het bij software in dit verband gebruikelijk is om te kijken naar de licentievergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen indien deze netjes een licentie zou hebben aangeschaft. Bij de vaststelling van dat bedrag mag volgens de rechtbank gekeken worden naar de laagste prijs waarvoor de software in de markt wordt aangeboden. De adviesprijzen van Siemens zijn in ieder geval niet leidend.

 

Ook bepaalt de rechter dat alleen betaald hoeft te worden voor software die daadwerkelijk geïnstalleerd en gebruikt is. In dit concrete geval bevatte het softwarepakket dat op de PC van de inbreukmaker was aangetroffen meerdere modules. Een deel van die modules was niet geïnstalleerd en kon dus ook niet gebruikt worden. Voor die modules behoefde, hoewel ze dus wel waren gekopieerd, niet te worden afgedragen.

 

De rechtbank verwerpt nadrukkelijk het een aantal jaren geleden in een andere zaak gehanteerde principe van ‘double damages’. In die uitspraak was bepaald dat niet slechts een schadevergoeding diende te worden toegekend gelijk aan de aanschafprijs van een licentie, maar dat dit bedrag diende te worden verdubbeld, als een soort straf voor de inbreuk. Het is een principe dat we kennen als een variant van zogenaamde ‘punitive damages’ uit de Amerikaanse recht. Impliciet geeft de rechtbank nu aan dat die eerdere uitspraak op gespannen voet staat met het in Nederland geldende recht.

 

De inbreukmaker dient dus een bedrag gelijk aan de verkoopwaarde van de licentie te vergoeden aan Siemens. In dit geval werd dat bedrag vastgesteld op 5000 euro. Dat terwijl Siemens aanspraak maakte op 60.000 euro. Een behoorlijk groot verschil.

 

Naast de licentievergoeding dient de inbreukmaker ook de proceskosten van Siemens te vergoeden. ­Althans een deel daarvan. De rechtbank laat bij de vergoeding van de proceskosten meewegen dat de inbreukmaker wel degelijk bereid was geweest om voorafgaande aan de procedure een aanzienlijke vergoeding te betalen. Die aangeboden vergoeding was met 29.000 euro ruim hoger dan de 5.000 euro die Siemens nu krijgt. De rechtbank matigt de door Siemens gevraagde proceskostenvergoeding van ­bijna 55.000 euro tot 15.000 euro. Per saldo is Siemens na de uitspraak minder goed af dan wanneer ze het eerdere voorstel van de inbreukmaker had geaccepteerd.

 

Als rechthebbende op software kun je dus verlangen dat bij een inbreuk alsnog afdracht plaats vindt van de normale licentievergoeding. Maar ook hier geldt: wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus!

 

 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!