Management

Juridische zaken

ConflICT - Fouten in software: schuld en boete(n)

6 februari 2015

Schade en aansprakelijkheid: zaken die belangrijk zijn in ICT-verhoudingen. Discussies hierover staan – helaas – regelmatig op de agenda. Soms vinden deze plaats voor de schade ontstaat; tijdens de contractonderhandelingen. Vaak ook ontstaat die discussie achteraf; als zich een probleem heeft voorgedaan en de klant als gevolg van een fout in de software schade heeft geleden. Regelmatig zijn zowel de omvang van de schade als de overige bij de discussie betrokken belangen fors, bijvoorbeeld als de klant een storing binnen zijn bedrijf heeft ondervonden, of als de klant – tijdelijk? – niet meer bij de data kan.

Bij een ernstige fout in software die tot schade aan de zijde van de klant lijdt, is vaak sprake van wanprestatie van de leverancier. Of dat daadwerkelijk zo is hangt af van de vraag aan welke vereisten de software dient te voldoen. Daarvoor is weer relevant welke afspraken tussen partijen zijn gemaakt en welke toezeggingen door de leverancier zijn gedaan.

Als wanprestatie aan de kant van de leverancier wordt aangenomen is daarmee doorgaans ook de aansprakelijkheid van de leverancier gegeven. Dat wil echter nog niet zeggen dat de leverancier de schade ook dient te vergoeden. Vaak is de aansprakelijkheid uitgesloten in de algemene voorwaarden. Als gevolg van die kleine lettertjes komt de klant er dan meestal bekaaid vanaf.

Ook als die kleine lettertjes ontbreken wil dat niet altijd zeggen dat de leverancier aan het kortste eind trekt. Een mooi voorbeeld daarvan speelde in een procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland. Een ontwikkelaar van webapplicaties bouwde een applicatie voor een verzekeringstussenpersoon. Onderdeel van de functionaliteit was dat met de applicatie ook documenten konden worden geüpload. De opdrachtgever gebruikte die mogelijkheid om haar klantdossiers op te slaan in de applicatie. Zij verwijderde vervolgens haar papieren dossiers. Naar later bleek, verliep de opslag niet foutloos. Een deel van de klantdossiers bleek verdwenen, met alle gevolgen van dien.

De rechter overweegt in de procedure allereerst dat een partij die tekortschiet in de nakoming in beginsel verplicht is om de schade te vergoeden die door de contractspartner als gevolg van die fout wordt geleden. Vervolgens stelt de rechter dat dit anders kan liggen als de schade mede een gevolg is van omstandigheden die aan de benadeelde kunnen worden toegerekend. Daar loopt het in dit geval mis voor de klant. Er bleek namelijk in het verleden al eerder tussen de leverancier en de klant overleg te hebben plaatsgevonden over het uploaden en opslaan van de documenten. Tijdens dat overleg had de leverancier verbeteringen aangebracht. Daarbij had de leverancier tevens gewaarschuwd en aangeraden van alle documenten die werden geüpload een back-up te maken en deze goed te bewaren. De rechtbank nam het de klant kwalijk dat zij – ondanks dat uitdrukkelijke advies – geen back-ups had gemaakt. Op grond van die overweging werd de eis tot vergoeding van de schade afgewezen.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat soms de schuld wel bij de leverancier kan liggen, maar dat dit niet altijd wil zeggen dat deze ook daadwerkelijk moet boeten voor de schade. Soms kan de leverancier dat voorkomen door de klant tijdig en expliciet te waarschuwen voor beperkingen in de software. Weer een les over hoe om te gaan met een ICT-project!

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!