Management

Cloud

Cloud: geen virtuele wildgroei

7 februari 2014

Steeds meer organisaties introduceren clouddiensten, maar weinig organisaties vragen zich af wat de cloud betekent op de korte, middellange en lange termijn. Hoe profiteert de IT-afdeling van de voordelen van de cloud en op welke manier integreert IT clouddiensten in de bestaande infrastructuur?

Het aanbieden van cloudgebaseerde applicaties kost een organisatie natuurlijk flink wat werk. Maar cloudtechnologie kan op zo’n manier worden geïmplementeerd in de bestaande IT-infrastructuur, dat het op een strategische manier kan worden gecontroleerd en beheerd. Veel organisaties hebben daar in het verleden niet voldoende bij stilgestaan en denken dat de cloud heeft gezorgd voor ‘virtuele wildgroei’. Organisaties zouden een adequate planning moeten ontwikkelen als het gaat om het gebruik en beheer van de cloud, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van de toepassing. De volgende drie stappen helpen hierbij.

Stap 1. Virtuele infrastructuur

Hardware wordt software: fysieke infrastructuren worden vervangen door virtuele infrastructuren. In dit geval zorgt een softwarelaag voor een virtuele versie van de hardware. Software is eenvoudiger te vervangen en gemakkelijker te beheren dan hardware. Virtualisatietechnologie is overigens niet nieuw. Zo introduceerde IBM al in 1970 virtual machine hypervisors. Tegenwoordig hebben alle grote IT-leveranciers virtualisatie- of cloudproducten. De meest gebruikte manier van virtualisatie is de installatie van programma’s op serverconsolidatie, waardoor het aantal fysieke machines vermindert. Daarnaast wordt virtualisatie geleidelijk uitgebreid om private clouds te ontwikkelen waarmee interne gebruikers toegang krijgen tot virtuele ruimte en applicaties.

Cloudcomputing staat voor een uitbreiding van virtualisatie, hier valt ook het publieke netwerk onder. Onder voordelen die snel kunnen worden behaald vallen bijvoorbeeld oplossingen die zorgen voor een basisinfrastructuur voor computingprocessen en verschillende types herbruikbare applicaties, zoals databases. Dit type gebruik van de cloud wordt meestal Infrastructure as a Service (IaaS) genoemd. Het grootste voordeel is de snelle uitrol van ruimte en applicaties. Daarnaast kunnen de IaaS-oplossingen automatisch worden uitgerold via programminginterfaces (API’s). Verder zijn ze zeer schaalbaar en worden er alleen kosten gemaakt wanneer er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de oplossingen.

De cloud heeft geresulteerd in twee scenario’s. Het eerste scenario betreft de selfservicemogelijkheden voor testomgevingen, ontwikkeling, training en demonstraties en snelle verwerking van workloads. Het tweede scenario betreft de loadtest voor applicaties door gebruik van virtuele machines die waar nodig worden verstrekt. Toch is niet alles goud wat er blinkt. Soms wordt cloudcomputing ingezet om maar niet met de interne IT-afdeling te hoeven samenwerken. Cloudcomputing lijkt er namelijk voor te zorgen dat processen sneller worden geïmplementeerd, maar dat is slechts tot het moment waarop professioneel beheer van IT-activa nodig is. De mogelijkheden en applicaties kunnen hierdoor onbeheersbaar worden of ze blijven ongebruikt. Als ze niet goed worden beheerd, kunnen ze zelfs zorgen voor veiligheidsrisico’s.

Stap 2. Dynamische applicaties

In deze fase starten cloudapplicaties met het automatisch monitoren van hun gebruik. Met toenemende datavolumes worden cloud-API’s gebruikt om hun inhoud te dupliceren en de verschillende processen via de bestaande infrastructuur te distribueren. Het is gebruikelijk om scripts te genereren via runbook-automatisering, zij worden automatisch ontwikkeld door virtuele machines. Ze installeren en activeren de benodigde software. De combinatie van monitoring binnen de applicatie en scripting daarbuiten zorgt ervoor dat de rekencapaciteit kan worden uitgebreid en beperkt. De financiële voordelen zijn duidelijk. Het opzetten van grote datacenters die grote hoeveelheden data verwerken is tenslotte erg kostbaar. Door gebruik te maken van een dynamische applicatie-architectuur, heb je hier geen last van. Zodra er meer data worden verwerkt, kan de capaciteit worden opgeschaald. Het voordeel is dat je alleen maar betaalt voor wat je gebruikt en je de capaciteit kunt verlagen wanneer dat nodig is.

Stap 3. Flexibel dataverwerkings­centrum

Deze stap wordt alleen gerealiseerd binnen organisaties die zeer hoge eisen stellen aan hun serveromgeving. Dit zijn voornamelijk organisaties die opereren in de financiële sector, energie en online marketing. Het kenmerk van deze organisaties is dat workloads snel kunnen veranderen, waar snel op moet worden ingesprongen. Schaalbaar slaat hierbij niet alleen op applicaties, maar ook op het dataverwerkingscentrum inclusief alle componenten, waaronder servers, geheugen, databases, applicaties en het netwerk.

Het ontwerpen van een flexibel dataverwerkingscentrum is niet eenvoudig. Virtuele infrastructuren kunnen hierbij helpen. Virtuele ruimte wordt intern ingezet in de meest flexibele dataverwerkingscenters. In de toekomst zal dit waarschijnlijk vaker worden geregeld via de public cloud. De functies die moeten worden uitgevoerd beheren de workloads die vanuit allerlei bronnen komen en schalen de dataverwerkingscenters op, evenals de applicaties die nodig zijn in het verwerkingsproces.

Strategie

Het ontwikkelen van een cloudoplossing die past bij individuele wensen is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een van strategische aard. Veel organisaties zien hun cloudoplossingen als een soort ERP voor IT. Dit houdt in dat hun IT wordt gebruikt voor de organisatie. De IT-organisatie moet weten wat de dienstverlening kost, moet in staat zijn de status van de projecten inzichtelijk te maken en de ruimte goed kunnen inplannen. Om voorgaande zaken op een handige manier te kunnen loggen, kan een systeem worden gebruikt dat alle processen vastlegt op het gebied van uitrol, updates, herstel, ondersteuning en het beheer van zakelijke diensten en de onderliggende infrastructuur.

Omdat de IT-afdeling alle IT-activiteiten en alles wat daarbij komt kijken (budgetten, lifecyclemanagement) moet beheren, dienen veel verschillende databronnen te worden geïntegreerd in de systemen. Het is daarom voor de IT-afdeling belangrijk om controle te hebben over de verschillende facetten die invloed hebben op de cloud. IT moet er ten slotte voor zorgen dat alle diensten steeds beschikbaar zijn. Steeds meer externe partners bieden clouddiensten aan. Daarom dient de IT-afdeling inzicht te hebben in de prestaties, het gebruik en de voorwaarden van het cloudaanbod. Dit kan alleen worden bereikt door een uitgebreide monitoringstructuur met analyses die eenvoudig te gebruiken en uit te voeren zijn.

Drie pijlers

De optimale enterprise IT-cloud is gebaseerd op drie pijlers: veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Onder veiligheid vallen compliance en besturingsmogelijkheden, evenals validatie van kosten van derde partijen en certificaten. Onder betrouwbare dienstverlening vallen disaster recovery en beschikbaarheid via redundante data-verwerkingscentra in verschillende regio’s. Flexibiliteit heeft te maken met innovaties, huidige technologieën, uitbreidbaarheid en eenvoudige en op maat te maken interface-in-enterprise-cloudoplossingen. Organisaties dienen echter niet alleen aandacht te besteden aan hoe veilig, betrouwbaar en flexibel hun cloudaanbod is. Ze moeten daarnaast ook kijken naar de architectuur van de cloudinfrastructuur. Hoe innovatief is de structuur? Hoe snel kan zij worden uitgebreid met nieuwe applicaties of aangepast aan nieuwe eisen? In hoeverre voldoet zij aan de huidige eisen? Hoe goed kan de cloudoplossing omgaan met verschillende workloads? Hoe schaalbaar is het dataverwerkingscentrum? De belangrijkste vraag aan de serviceprovider is echter: ‘Wat kan de oplossing voor mijn bedrijf betekenen?’ Deze vraag heeft betrekking op veel afzonderlijke gebieden die sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld of een gebruiker in staat is om de applicatie aan te passen of dat de organisatie in staat is zelf snel applicaties te ontwikkelen. Het is ook van belang waar het verwerkingssysteem staat, want hoe korter de afstand hoe sneller de verbinding. Maar oplossingen zijn ook beschikbaar voor internationale klanten die hun netwerkoverdracht over grote afstanden versnellen. Daarnaast moet de verbinding van de serviceprovider met de klant redundant zijn en tenminste twee alternatieve routes hebben, direct en via VPN bijvoorbeeld.

Kortom, de cloud is een revolutie, maar zou niet moeten zorgen voor problemen. De enterprise IT-cloud kan worden geïmplementeerd met passende monitoring, beheer, integratie en automatiseringsoplossingen zonder chaotisch te worden. Organisaties kunnen zo op een eenvoudige manier profiteren van de voordelen van de cloud.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!