Campagne om jongeren te interesseren voor ICT-studies

15 februari 2012

Volgens de ROA-onderzoekers krijgen informatici het het moeilijkst van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs om de komende jaren een goed aansluitende baan te vinden. De werkgelegenheid zal tot 2016 licht dalen en de massale uittocht van de babyboomers blijft voor IT’ers nog wel even uit, vanwege de lage gemiddelde leeftijd van de beroepsgroep.

Campagne

Toch is het tijd voor een campagne, vindt Michel van Schie, woordvoerder van ICT~Office. “Het is geen geheim dat we het niet eens zijn met de door het ROA geschetste perspectieven. Door dalende instroomcijfers in het IT-onderwijs, vergrijzing en de stijgende vraag naar hoogopgeleide IT-professionals, nemen de komende jaren de tekorten aan IT-professionals weer snel toe. Misschien gaat het niet om een tekort van 10.000 professionals, zoals we eerder voorspelden toen het economisch nog beter ging, maar het tekort komt zeker in de buurt van de 5000. Dit leidt niet alleen tot een rem op de groei van de IT-sector, maar zeker ook tot een rem op de concurrentiekracht van Nederland. Wij willen dit scenario vóór zijn en nemen samen met onze leden en partners de verantwoordelijkheid hier iets aan te doen.”

Bovendien kost het tijd om een verandering teweeg te brengen, benadrukt Van Schie. Scholieren maken de profielkeuze al relatief vroeg in hun schoolcarrière. En als ze hun diploma hebben gehaald en daarna gekozen hebben voor een IT-studie, duurt het minimaal vier jaar voordat ze de arbeidsmarkt op stromen. “Dus ook al is het recessie, juist nu is een campagne als Swipe IT hard nodig. Wij kijken verder dan de dagkoers.”

De campagne moet voor de zomer van start gaan en het is de bedoeling dat de looptijd minimaal drie jaar bedraagt. De circa 550 bedrijven die lid zijn van ICT~Office is gevraagd om bij te dragen aan de campagne, variërend van een financiële bijdrage van 5000 tot 10.000 euro, tot bijdragen in natura. Van Schie kan niet zeggen hoeveel er tot nu toe is binnengehaald, of welke bedrijven hebben toegezegd mee te doen, maar hij wil wel kwijt dat het animo groot is. “Het belang van een campagne wordt zeker gevoeld. Straks trekt de markt weer in rap tempo aan en de concurrentie uit andere sectoren neemt alleen maar toe. Het is dus van belang dat de campagne breed gedragen wordt en niet alleen door een aantal grote, bekende namen. Daarom vragen we een bescheiden bedrag. Kleine bedrijfjes die ook dit financieel niet op kunnen brengen, kunnen bijvoorbeeld iemand beschikbaar stellen voor de IT-ondersteuning of het verzorgen van mediaoptredens of voorlichtingssessies voor scholieren.”

Dynamisch

Swipe IT wordt de opvolger van ‘Alles is.IT’, maar moet grootschaliger en meer campagnematig worden. Ook huidige initiatieven als ‘ICT’er voor de klas’ en ‘Klas in het ICT-bedrijf’ worden waarschijnlijk opgenomen in de campagne. Daarin worden misverstanden over hoe het is om te werken in de IT weggenomen. “Het beeld dat veel scholieren hebben is vaak gebaseerd op vooroordelen en clichés. We moeten af van het stoffige, nerderige imago. IT is zoveel meer. Het is juist heel erg dynamisch en spannend. Die kant willen we graag laten zien aan jongeren, maar ook aan hun beïnvloeders, zoals ouders en decanen. Dat laatste vraagt om andere instrumenten. Vooral het beeld over perspectieven is vaak te negatief, doordat ze zich baseren op negatieve berichten uit de media en moeite hebben verder te kijken dan de waan van de dag”, vertelt Van Schie.

Social media

Deelnemende bedrijven kunnen zichzelf profileren tijdens de campagne en mogen meedenken over de invulling. Er ligt nog geen kant en klaar draaiboek, maar duidelijk is wel dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van social media. Ook zal de succesvolle opzet van de Remix-IT-campagne worden gekopieerd; een initiatief dat scholieren in het voortgezet onderwijs stimuleert zoveel mogelijk klein IT-afval in te zamelen. Van Schie: “Met meer dan 180 deelnemende scholen in Nederland en ruim 300.000 views op YouTube is bewezen dat de doelgroep goed kan worden bereikt. Ook bij Swipe IT proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op hun belevingswereld.” Bij Remix-IT werden bekende rappers als Gers Pardoel en Kempi benoemd tot ambassadeurs en konden scholen een exclusief optreden van de rappers op het schoolfeest winnen. “Dit sloeg heel erg aan bij de doelgroep, dus het zou zo maar kunnen dat we zoiets ook gaan doen bij Swipe IT.”

In het kader van de e-skills-week, een initiatief van de Europese Commissie, vinden in de week van 26-30 maart diverse activiteiten plaats om jongeren te laten zien hoe leuk en kansrijk een IT-beroep is. ICT~Office coördineert het Nederlandse programma. Ook wordt er samengewerkt met het hoger (beroeps)onderwijs om de instroom in IT-opleidingen te vergroten. Deze samenwerking heeft begin 2011 vorm gekregen in het Markies Overleg. In dit overleg hebben hebben IT-aanbieders en grote IT-gebruikers onder meer afgesproken meer eigen activiteiten te ontwikkelen om bij jongeren de belangstelling voor IT op te wekken.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!