Beheer

Security

'BYOD maakt kloof tussen IT en gebruikers groter'

26 september 2012
IT-afdelingen worden beter in BYOD-technologie. Maar gebruikers worden sneller slimmer op dit punt, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Forrester Research in opdracht van Unisys. Ondanks dat IT leert omgaan met gebruikers die zich meer bemoeien met de technologie die ze gebruiken, wordt de kloof tussen IT en gebruikers steeds groter.

Gebruikers zeggen dat IT denkt dat je dom en/of naïef bent, en je daarom niet te vertrouwen. IT’ers zeggen dat gebruikers denken dat IT geen idee heeft wat gebruikers echt nodig hebben. En daarom hebben gebruikers besloten hun eigen gang te gaan. De strijd speelt zich volgens Unisys af tussen de ‘elite van informatiewerkers’ en de ‘wij weten het beter’ IT.

Mobiele elite loopt voorop

44 procent van de informatie-werkers gebruikt een smartphone voor zijn werk, ongeveer 16 procent gebruikt een tablet. Ongeveer 23 procent van alle informatie-werkers zijn volgens Unisys de ‘mobiele elite’: Ze werken met klanten en business partners, dus ze hebben veel invloed en macht in de organisatie. Zij zijn ook de groep die vermoedelijk het meest betrokken is bij procesverbeteringen. Kortom, het zijn de mensen die het bedrijf voortstuwen en het geld verdienen. De mobiele elite omarmt mobiele technologieën en schaft zelf technologie aan om werk gedaan te krijgen. Ze geloven zo sterk dat de tools helpen hun werk beter te doen, dat ze er hun eigen tijd en geld in steken om ze te krijgen. Ze wachten niet op IT.

IT negeert de BYOD-realiteit

En IT? Het goede nieuws is dat IT eindelijk door heeft dat mobiele technologieën het ondersteunen waard zijn, stelt Unisys. 61 procent van de IT-afdelingen verzorgt ondersteuning voor mobiele apparatuur in bedrijfseigendom, zoals smartphones en tablets. Een jaar geleden was dat nog 27 procent.
Toch negeren veel IT-afdelingen de BYOD-realiteit: slechts 17 procent van de IT-afdelingen ondersteunt mobiele apparaten die eigendom van medewerkers zijn.

Driekwart staat gebruik van eigen apps niet toe

Driekwart van de IT-afdelingen staat niet toe dat medewerkers hun eigen apps voor werkdoeleinden gebruiken, een aanzienlijk deel daarvan vindt zelfs dat dergelijk gebruik reden is voor ontslag. 38 procent van de medewerkers negeert dergelijke dictaten van de IT-afdeling. Ze willen meer en beter werk gedaan krijgen en gebruiken daarvoor wat nodig is, inclusief eigen apps, eigen software op hun pc en clouddiensten.

'Gebruikers zijn modegevoelig'

IT-professionals denken in de eerste plaats dat gebruikers apparaten kopen omdat ze gevoelig zijn voor advertenties en rages. Vooral als ze producten van Apple en Google aanschaffen. Ten tweede kijken IT’ers naar technologie door de bril van risico’s, mede omdat mensen onvoorspelbaar en variabel zijn. Veel IT’ers willen daarom keuzen en gedragsmogelijkheden beperken. Als mensen hun eigen spullen kiezen en erger nog, meenemen, dan zien IT-professionals risico’s en gaat de poort op slot. Beide visies stoelen op wantrouwen van de mensen die in feite de organisatie runnen, zegt Unisys. Die houding is niet vol te houden.

IT moet mobiele elite omarmen

Volgens Weston Morris, architecture lead van Unisys Global Managed Services Group, zou de IT-afdeling samen op moeten trekken met de mobiele elite. “Dit zijn de mensen die hun eigen geld gebruiken om hun werk beter te doen. Aangezien deze mensen doorgaans het meest effectief in een organisatie zijn, kan hun oordeel niet afgedaan worden als naïeve modegevoeligheid. ”Zodoende kan IT erachter komen wat de beste tools zijn voor de gebruikers en bovendien de risico’s rondom de stroom van informatie beter leren begrijpen. Morris adviseert IT eerst goed te begrijpen wat ze eigenlijk willen beschermen en pas dan beleid gaan maken om de veiligheidseisen te halen, los van devices en apps. Veel bestaand beveiligingsbeleid is volgens Morris te specifiek in termen van implementaties. Dat geeft de bescherming een veel te smalle basis die niet kan meebewegen met nieuwe technologieën.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.