Management

Zakelijke software

Beter samenwerken 
dankzij geo-informatie

23 augustus 2013

Onlangs presenteerde minster Plasterk van Binnenlandse Zaken zijn plan om alle Nederlandse overheden in 2017 primair digitaal met de cburgers te laten communiceren. Dat voornemen van de minister is koren op de molen van het Amersfoortse softwarebedrijf Vicrea Solutions, dat een oplossing klaar heeft om het gemeenten op dit punt een stuk gemakkelijker te maken. Een oplossing die ze tegelijk veel minder afhankelijk maakt van de twee dominante leveranciers Centric en PinkRoccade.

Het gaat om een centraal gemeentelijk gegevensmagazijn waarmee de gemeentelijke applicaties voor de registratie en administratie van personen, bedrijven, gebouwen, belastingen, kadaster en dergelijke worden gevoed. De communicatie tussen het gegevensmagazijn en de applicaties loopt via een Enterprise Service Bus, de Neuron ESB. Het gegevensmagazijn en de ESB zijn helemaal geënt op de standaarden van de referentiearchitectuur NORA en goed te gebruiken in combinatie met de gemeentelijke applicaties van de andere aanbieders. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld een belastingapplicatie van Centric gebruiken, een DMS (Document Management Systeem) van een andere leverancier en een GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) van PinkRoccade. Die systemen gebruiken allemaal data uit het centrale gegevensmagazijn, via de ESB van Vicrea. Het geeft gemeenten de vrijheid om ‘best of breed’-producten te kiezen. “Deze aanpak geeft lokale overheden ongekende mogelijkheden om het gezonde verstand te gebruiken,” zegt Kees Radstaak, algemeen directeur van Vicrea Solutions. “En op een slimme manier meer te doen met minder middelen. Iedereen wil dat en iedereen roept het, maar in de praktijk is het heel lastig concreet te maken. Met dit systeem kan het.”

“Tien jaar geleden hebben we voor een grote Nederlandse gemeente de GBA-gegevens gekoppeld aan de WOZ-objecten,” zegt Remko Lugten, commercieel directeur van Vicrea. “Met de eerste druk op de knop had die gemeente de initiële aanschaf van ons systeem al terugverdiend. Die eerste actie leverde een hele lijst met onbekende objecten binnen de gemeente op, waar nog nooit Onroerendezaak-belasting over was geïnd. Er kon direct een hele stapel facturen de deur uit, ter waarde van een half miljoen gulden.”

Vicrea is in 1999 opgericht, met het idee om geografische informatie, in feite een locatie, te gebruiken om andere data te ontsluiten. Ze noemen het ‘Spacial IT’, ofwel ruimtelijke IT. Het eerste product van Vicrea dat op het Spacial IT-concept is gebaseerd, was Stroomlijn. Radstaak: “Alle relevante gegevens in gemeentelijke systemen hebben we in een database ondergebracht en vanuit de locatiegegevens ontsloten, ondersteund door een kaart. Zodat de medewerker van de afdeling belastingen dezelfde gegevens voor zijn neus krijgt als de medewerker van de afdeling vergunningen. De locatie, het punt op de aarde, daar hangen we eigenlijk alles aan op.”

De koppeling van GBA-gegevens en de informatie over WOZ-objecten in twee administratieve systemen is een lastige klus, vertelt Lugten. “Ik herinner me een middelgrote gemeente die tien jaar geleden een enorme investering heeft gedaan om die informatie boven tafel te krijgen. Door geo-informatie te gebruiken kun je het direct inzichtelijk maken. In dit pand wonen mensen, er is geen sprake van uitzonderingen, de panden zijn blauw in plaats van rood gekleurd en er wordt dus geen aanslag op gelegd. Het lijstje met de ‘blauwe panden’ moeten langsgegaan worden, omdat de gemeente er geld kan vangen. Er zijn heel veel gemeenten die deze vraag op dit moment beter inzichtelijk zouden willen krijgen.”

Integraal werken

Radstaak: “Afdelingen van gemeenten werken niet allemaal even goed samen. De ene afdeling zit links bovenin het gebouw en de andere zit rechts onderin het gebouw. De communicatie kan een stuk beter. Met een systeem als het onze kun je elkaar relatief eenvoudig van de informatie voorzien die nodig is om taken goed uit te voeren. Een voorbeeld, binnen een gemeente is een afdeling verantwoordelijk voor het aanleggen van invalidenparkeerplaatsen. Een andere afdeling handelt de aanvragen van scootmobielen af. Dit is een treffend voorbeeld van communicatie die beter kan en moet. En er worden scootmobielen uitgedeeld en los daarvan worden invalidenparkeerplaatsen aangelegd, omdat er dit jaar nu eenmaal tien bij moeten komen. Als je op een kaart ziet waar scootmobielen worden aangevraagd, dan weet je ook waar invalidenparkeerplaatsen nodig zijn. Zo simpel kan het zijn, maar het gebeurt niet.”

“Een kleine gemeente heeft de dienstverlening rondom de WOZ uitbesteed aan een grote gemeente in de buurt. Dat komt vaker voor. Als een burger uit de kleine gemeente een vraag heeft over de WOZ-waarde van zijn woning, zegt de medewerker van de kleine gemeente: ‘Ik ga u doorverbinden, want dat doet de grote gemeente voor ons.’ Terwijl de medewerker de WOZ-waarde van het betreffende pand voor zich op haar scherm ziet staan. Dus de grote gemeente brengt de kleine gemeente kosten in rekening voor dienstverlening, terwijl het doorverbinden meer moeite is dan het voorlezen van wat er op het scherm staat. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds.”

Harmoniseren basisregistratie

“We zitten in een beweging waarbij de overheid redelijk goed over de architectuur heeft nagedacht,” zegt Radstaak. “We zitten niet heel veel jaren meer af van het moment dat we steeds meer winst kunnen boeken door slimme toepassing van IT. In de kern zijn het organisatie-issues, die IT kan helpen oplossen door inzicht te geven. Hoewel het niet allemaal makkelijk te kwantificeren is, kunnen processen slimmer worden ingericht en kan de gemeentelijke dienstverlening grote sprongen vooruit maken. Het stelsel van basisregistraties kan een einde maken aan de complexe problematiek van gemeenten. Door sterk te harmoniseren maak je een einde aan het van het kastje naar de muur sturen. De lokale samenleving gaat ook beter opereren omdat er meer belastinggeld binnen komt.”

Lugten maakte in de privésfeer een goed voorbeeld van gemeentelijke dienstverlening mee, die door onvoldoende communicatie in informatie beter kan. Toen zijn vader hulpbehoevend werd en aanpassingen aan diens woning nodig waren, moest de familie twee jaar wachten op de beslissing van de gemeente over de vergoeding van de kosten van de verbouwing. Lugten: “Als we de beslissing van de gemeente hadden afgewacht, was de verbouwing niet eens meer nodig geweest, omdat mijn vader er niet meer was. Gelukkig hoefde dat niet omdat de familie de verbouwing zelf kon financieren. Het duurde twee jaar voor de gemeente zei: het mag. Terwijl een ambtenaar die over alle relevante gegevens beschikt, met een druk op de knop kan zien of de aanvraag in orde is of niet. Dit soort zaken gebeuren en geven geen goed gevoel over de dienstverlening van de overheid aan burgers.”

Distributiesysteem

Er zijn heel wat gemeenten die systemen van Centric en PinkRoccade naast elkaar gebruiken en van beide leveranciers ook het distributiemechanisme gebruiken, omdat die systemen niet met elkaar kunnen praten. ESB Neuron kan wel met de systemen van Centric en PinkRoccade overweg en dus worden die twee distributiesystemen overbodig. Lugten: “De kosten van de initiële aanschaf van ons distributiesysteem liggen de helft lager dan de andere, en de gemeente raakt ook nog de beheerkosten van die andere distributiesystemen kwijt. Een gemeente kan de interne en de externe datadistributie, bijvoorbeeld naar landelijke voorzieningen ermee uitvoeren.”

Radstaak: “Een voordeel voor gemeenten die meerdere toepassingen van Vicrea gebruiken, bijvoorbeeld de Neuron BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de Neuron WOZ (Basisregistratie Wet Waardering Onroerende Zaken) en de BGT (Basisregistraite Grootschalige Topografie), is dat die systemen allemaal samenhangen. Stel een beheerder in de BGT verzet een lijn omdat een stuk gras wordt aangelegd waar eerst een weg liep. Dan moet dat ook in de BAG worden aangepast omdat er een oppervlakte is gewijzigd. Datzelfde kan gelden voor het WOZ-object. De wijzigingen die voorkomen uit een aanpassing in één systeem, worden automatisch ook in de andere registraties doorgevoerd binnen onze systemen. Dat is integraal werken op basis van geo-informatie. Dat scheelt gemeenten een grote hoeveelheid werk, wat goud geld op gaat leveren. Dat dubbel werk valt weg. Ook voor burgers betekent het een verbetering omdat hij direct op alle relevante vragen antwoord kan krijgen en niet meer van het WOZ-kastje naar de BAG-muur gestuurd hoeft te worden.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!