Beheergereedschappen bezorgen nachtmerrie

15 oktober 1998

De taak van de systeembeheerder is tweeledig en tegenstrijdig: zorg op de juiste plaats en op de juiste momenten voor smeerolie zodat de machine blijft draaien. En doe dat zo dat de totale kosten van de IT-omgeving zo snel mogelijk omlaag wordt gebracht.
Het begrip ’Total Cost of Ownership’ dook op in 1995 toen Gartner Group de totale IT-kosten van client/server-omgevingen wist uit te drukken in een jaarlijkse kostprijs per PC of client. Voor bescheiden client/server-omgevingen kwamen deze kosten uit op gemiddeld 5000 dollar. Spoedig steeg de prijs per client naar 8000 dollar en nu, in ambitieuze C/S-omgevingen, bedraagt zij gemiddeld 13.000 dollar per jaar. Dit is de ’onduldbare situatie’ waar de beheerder ’hoog nodig wat aan moet doen’.
IT-goeroe Robin Bloor drukt het kernachtig uit: „De client/server-opstelling is voor veel organisaties uitgelopen op een ware nachtmerrie. Het overzicht is zoek geraakt, de systeemprestaties laten te wensen over en de kosten rijzen de pan uit. Veel organisaties profiteren niet van de beheergereedschappen die beschikbaar zijn.”

TOT VOOR KORT was gedistribueerde gegevensverwerking het magische uitgangspunt. Servers en mainframes moesten door verspreide intelligente clients zo veel mogelijk worden ontlast. Dit bleek een misvatting.
In 1996 kwam de contra-reformatie op gang met de discussie over de weg terug naar het centrum door network computing, ’thin clients’ en net-PC’s. Daarbij werd ook duidelijk dat centralisatie het comfort biedt van beheer vanaf een punt over alle geïnstalleerde systemen, de infrastructuur en de systemen voor zakelijk gebruik.
Volgens Bloor Research die deze ontwikkelingen vanaf de aanvang op de voet heeft gevolgd, biedt de gecentraliseerde benadering niet meer dan een werkbare tussenoplossing. In de onderzoeksrapporten ’The Enterprise by other Means’ en ’The Enterprise in Transition’ voorspelt Bloor Research dat de client/server-architectuur de komende jaren nog verder opschuift naar het centrum met steeds mager wordende clients en vettere servers. Deze ontwikkeling zou dan koersvast in de richting gaan van de intranettechnologie met de erbij behorende browser als de alpha en de omega.

IN DE OMSLAG van gedecentraliseerd naar gecentraliseerd bieden leveranciers een veelheid aan beheergereedschappen aan. Doel van deze hulpmiddelen is de totalen kosten omlaag te brengen door het automatiseren van routinematige beheertaken en een proactieve monitoring om systeem- en client-storingen en daarmee productieverlies voor te zijn. De hulpmiddelen voor beheer vanuit het centrum plaatsen de beheerder in de comfortabele positie dat hij software vanaf zijn console over zijn clients kan distribueren en managen. Omgekeerd komen vanuit de te beheren omgeving relevante informatie in de vorm van berichten, foutmeldingen en diagnostische gegevens tot hem. De beheerder overziet zijn omgeving en meestal is hij in de gelegenheid vanaf zijn werkstation diagnoses te stellen, problemen op te lossen, netwerken te managen en systeemwijzigingen te initiëren.
De vraag is alleen welke complete gereedschapskist of welke combinatie van losse en te integreren onderdelen het best geschikt zijn voor een specifieke omgeving. Op deze vraag poogt het Bloor Research Report ’Distributed Systems Management Tools’ van Steve Barrie een zinvol, zij het niet compleet antwoord te geven.

HET BLOOR-RAPPORT geeft een overzicht van de belangrijkste beheergereedschappen op de markt (zie overzicht) en bespreekt en evalueert twintig bekende en minder bekende producten uitvoerig.
LEES VERDER OP PAGINA 15
Vervolg van pagina 13

Het totale aanbod strekt zich uit over een veelheid van platforms van mainframes, mini’s en C/S-omgevingen. Elk product afzonderlijk richt zich op combinaties van platforms of specialiseert zich in slechts één omgeving zoals Microsoft Systems Management Server (SMS) dat onderdeel is van MS Backoffice en dat zich uiteraard beperkt tot de Windows-omgeving. Hoewel SMS primair is ontwikkeld voor de gedecentraliseerde C/S-omgeving beweegt Microsoft zich mee met de mainstream naar het centrum. In feite bewandelt Microsoft beide wegen: vanaf en terug naar het centrum. Voor dat laatste heeft Microsoft zijn eigen Java ontwikkelgereedschap Visual J++ en een net-PC. Daarnaast zou aan een Windows terminal worden gewerkt. SMS laat zich combineren met de features van Windows NT en het Zero Administration Windows Initiative (ZAW). De ZAW-features worden nu in de nieuwe versie 5.0 van Windows NT geïntroduceerd.
De overige producten worden gevormd door verzamelingen van geïntegreerde softwaregereedschappen voor het automatiseren van dagelijks voorkomende beheer- en onderhoudstaken en het pro-actief bewaken van de beschikbaarheid op basis van ’event handling’. Bij de keuze moet vanuit twee gezichtspunten naar een product of een combinatie van producten worden gekeken: de functionaliteiten en het platform of de combinatie van platforms waarop zij inzetbaar zijn. In veel gevallen kan een zwak onderdeel van een product worden vervangen door een gespecialiseerd zelfstandig product of een beter onderdeel uit een andere gereedschapskist.

ZOALS UIT HET overzicht blijkt zijn er slechts enkele producten die alle functiegebieden afdekken: Spectrum van Cabletron, TME 10 van Tivoli/IBM, Unicenter TNG van Computer Associates, ISM van Bull en Openview van HP. Wanneer dan ook nog het platform wordt bediend, zou de IT-beheerder met een opgelost probleem te maken hebben maar zo simpel ligt dat meestal niet. Op onderdelen hebben deze ’totaalproducten’ hun sterke en zwakke kanten. Als het op zwakheden en beperkingen aankomt zal de voorkeur uitgaan naar modules van andere leveranciers en rijst de vraag of en in hoeverre deze integreerbaar zijn.
Het integreren van losse modules wordt nog extra lastig doordat systeem- en netwerkbeheer steeds meer te maken krijgt met de bedrijfsapplicaties. De scheidslijn tussen systeembeheer en toepassingen wordt steeds vager door de grote mate van integratie die door de laatsten worden nagestreefd.
In dit verband durft ook dit rapport van Bloor Research een interessante voorspelling te doen: de business applicaties worden steeds meer platform-onafhankelijk. Het systeem verliest zijn centrale plaats en wordt facilitair ondergeschikt aan waar het allemaal in de organisatie om draait: de bedrijfsgegevens.

Nico Baaijens
A+ Ja Ja Nee Ja Ja Ja
ARS Nee Nee Nee Nee Nee Ja
BEST/1 Ja Nee Nee Ja Nee Nee
Command Center Ja Nee Nee Ja Nee Nee
Command/ Post Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Control-M Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Ecosystems Ja Nee Ja Ja Nee Nee
ISM Ja Ja Ja Ja Ja Ja
JP1 Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Maestro Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Openview Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Patrol Ja Nee Nee Ja Nee Nee
Provision Ja Ja Nee Ja Ja Ja
Robomon Ja Ja Nee Ja Nee Nee
SMS Nee Nee Nee Nee Ja Nee
Solstice Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Spectrum Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TME 10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Unicenter TNG Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Veritas Ja Ja Nee Ja Nee NeeHet Bloor Research Report Distributed Systems Management Tools (ISBN 1874160333) kost 1950 gulden. Voor bestelinformatie: http://www.bloor.nl of per fax: 020 6706278.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!