Development

Software-ontwikkeling

Bedrijfssoftware bijeen winkelen in een app store

22 augustus 2014

Novulo is in zijn huidige gedaante de tweede incarnatie van een tool die in 2006 op de markt kwam. Destijds moest Novulo het antwoord geven op de spagaat tussen pakket­software en maatwerksoftware waarin Frank Wille naar zijn gevoel terecht was gekomen. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben met het implementeren van ERP-systemen als AFAS en Unit4 had Wille zich met zijn bedrijf Claves gespecialiseerd in het ontwikkelen van webgebaseerde bedrijfsfunctionaliteit ter verrijking van dergelijke ERP-systemen. “Die activiteit evolueerde haast vanzelf naar maatwerkproductie, doordat klanten steeds vaker zeiden: ‘maak het dan maar helemaal’”, zegt Wille.

Maatwerk levert in principe een oplossing die beter toegesneden is op de organisatie van de opdrachtgever dan met pakketsoftware mogelijk is. Maar de prijs die de opdrachtgever daarvoor moet betalen – langer wachten op oplevering, dus ook afwachten of je dan precies krijgt wat je voor ogen stond, en de moeite die het kost een keer opgeleverde software aan te passen – stuitte Wille tegen de borst.

Dat bracht Wille en zijn medewerkers bij Claves ertoe om een tool te ontwikkelen voor het ontwikkelen van software middels het grafisch modelleren van de te automatiseren bedrijfsfuncties. Met Novulo Architect, zoals die tool gedoopt is, kan de opdrachtgever interactief zijn wensen ten aanzien van de inrichting van het te ontwikkelen informatiesysteem laten ‘tekenen’. Op basis van deze tekening , kan dan snel een werkende applicatie met het bijbehorende datamodel gegenereerd worden.

Partnermodel werkt niet

Claves bracht dat Novulo in 2006 op de markt, en veranderde vervolgens ook zijn naam in dat van zijn tool. Het richtte zich daarbij voornamelijk op partners die de tool bij de bouw van toepassingen voor hun klanten zouden inzetten. Zelf wilde Novulo zich destijds concentreren op de verdere ontwikkeling van zijn toolset. Het concurreerde op de markt voor modelgedreven software bijvoorbeeld met Mendix, met dien verstande dat bij Mendix het model in runtime gecompileerd wordt, en bij Architect het model de basis is om code te genereren.

Het Novulo-concept kreeg erkenning via een hoge notering in de ranglijst van 100 meest belangwekkende innovaties van 2006 in het midden- en kleinbedrijf die innovatienetwerk Syntens en het magazine Bizz in 2007 opstelden. Novulo Architect scoorde daarin een derde plek. In de ‘creatieve sector’ (internetontwikkeling, multimedia, softwareontwikkeling, mode, design, et cetera) haalde het concept zelfs de hoogste notering. “Maar de partners waren er niet zo succesvol mee”, zegt Wille. “Een tool als Novulo Architect vraagt een bepaalde manier van werken die niet iedereen zich zo makkelijk eigen maakt. Met de klant aan tafel gaan zitten om een bedrijfstoepassing uit te werken is nu eenmaal iets heel anders dan het programmeren van functionaliteit op basis van specificaties. Er was wel veel belangstelling, maar toepassing van het tool bleek niet goed te passen bij hun businessmodellen.”

App store voor bedrijfssoftware

Dat stelde Novulo voor de uitdaging, wat nu te doen. Het antwoord op die vraag heeft vorm gegeven aan wat Novulo nu levert: een app store voor bedrijfssoftware. Wille kwam namelijk op het idee om het model dat de basis was van Architect in stukjes te knippen, en wel op een zodanige manier dat het mogelijk bleef om de deelmodellen achteraf in wisselende samenstelling te integreren en vervolgens hieruit een werkende applicatie te genereren. Dat idee heeft hij weten te realiseren met hulp van de Universiteit Twente.

Novulo heeft inmiddels honderden grotere en kleinere softwarecomponenten beschikbaar, van een volledige grootboekadministratie tot een import-exportmodule voor Excel-calculaties, van een webshop voor het inrichten van een online winkel tot een Knowledge Base voor het opslaan en ontsluiten van vragen en antwoorden van gebruikers. Uit die BusinessApps, zoals de componenten heten, kunnen klanten een bedrijfsinformatiesysteem samenstellen dat op hun situatie is toegesneden. Ieder bedrijf heeft daardoor in feite zijn eigen software, al is die dan opgebouwd uit standaard componenten.

In die componenten hebben opdrachtgevers – waar van toepassing – dezelfde mogelijkheden om de functionaliteit naar hun hand te zetten als in de eerst incarnatie van Architect. De componenten blijven dankzij welomschreven interfaces op elkaar aansluiten. En waar ontwerpbeslissingen zijn doorgevoerd die strijdig zijn met het ontwerp van andere componenten, wordt automatisch gewaarschuwd. Het is onmogelijk een toepassing op te leveren die functioneel niet werkt.

Vanuit een op die manier geconstrueerd model van de beoogde bedrijfstoepassing, dat vastgelegd wordt in een XML-structuur, wordt automatisch de code gegenereerd – in C# en SQL. Daarnaast biedt Novulo geautomatiseerde hulpmiddelen voor de uitrol van de toepassing op de ICT-infrastructuur van de opdrachtgever, en voor het versiebeheer. Aanpassingen en uitbreidingen zijn daardoor eenvoudig door te voeren, terwijl ook eenvoudig na te gaan blijft wanneer waar wijzigingen zijn doorgevoerd.

Is Novulo met dit concept wél succesvol?

“We hebben zo’n 400 klanten met systemen die samengesteld zijn uit enkele tientallen tot meer dan 100 van onze componenten. Die bedienen we met 20 medewerkers”, zegt Willem Badenhop, die zich bij Novulo met de commerciële kant van de zaak bezighoudt. “Het gaat om klanten van klein tot groot. Meest bekende klant in die laatste categorie is KLM Engineering & Maintenance, dat vanuit Novulo een toepassing heeft gecreëerd voor het plannen van het onderhoud aan vliegtuigen die op Schiphol landen.”

De BusinessApps van Novulo kunnen door de gekozen architectuur makkelijk op elkaar aansluiten. Geldt dat ook voor de aansluiting op externe software, wanneer besloten wordt Novulo alleen voor deelfunctionaliteit in te zetten?

Wille: “Het is zonder meer mogelijk om de BusinessApps in combinatie met implementaties van software van andere leveranciers te gebruiken. Soms zijn de modules die daarvoor zorgen al beschikbaar, soms ook zullen we die nog moeten maken. Een leuk voorbeeld is het systeem voor reservering van skyboxen en afrekening van de genoten diensten dat FC Twente met Novulo heeft ontwikkeld. Dat koppelt voor de facturatie aan Exact, dat FC Twente als boekhoudsysteem gebruikt.”

Verkoopt u de software volgens het traditionele model waarbij bedrijven een licentie aanschaffen en zelf de implementatie verzorgen?

Wille: “In principe verkopen we het als een abonnement, waarbij afgerekend wordt op basis van de gebruikte componenten en het aantal gelijktijdige gebruikers per maand. Dat kan desgewenst inclusief de computercapaciteit zijn, die wij zelf weer inhuren bij gespecialiseerde leveranciers. 80 procent van onze klanten maakt gebruik van zo’n hostingconstructie, de rest draait de software in eigen huis. Maar als een klant liever een traditioneel verkoopmodel wil, met vooraf een licentievergoeding en daarna een vergoeding voor onderhoud, dan kan dat wel.”

Wie zijn de belangrijkste concurrenten?

Badenhop: “Dat zijn in de eerste plaats de leveranciers van branchespecifieke oplossingen. Het voordeel dat wij op hen hebben is, dat klanten bij ons ook terecht kunnen voor functionaliteit die gewoonlijk niet aanwezig is in die branchepakketten. Denk aan een CMS of de inrichting van een webshop. En daarnaast komen we natuurlijk ook de gekende ERP-leveranciers tegen.

Wij kunnen dankzij de modelgedreven aanpak een brede oplossing tegen een scherpe prijs leveren. Vooralsnog concentreren wij ons op assurantiekantoren, de zorg en de overheid, sectoren waarin we van oudsher sterk zijn. Maar we kunnen in ieder branche leveren, ongeacht de omvang van het bedrijf.”

Wat zijn de groeiverwachtingen met Novulo?

Badenhop: “The sky is the limit, wat ons betreft. Maar je merkt nog wel dat automatiseren op onze manier een paradigmaverschuiving is. Te mooi om waar te zijn, is toch vaak de eerste reactie. Dat is wel een uitdaging.

We richten we ons vooral op eigen land, maar internationale expansie is wel de bedoeling. We hebben de software al meertalig gemaakt. We hebben ook al een klant in het buitenland. Bij de internationalisatie zullen we wel het klassieke rijtje volgen: West-Europa, Noord-Amerika en daarna Azië. In eerste instantie zullen we die internationalisatie in eigen hand houden, verwacht ik. Daarna zullen we wellicht ook met partners gaan werken. Maar dat moet zich nog uitkristalliseren.”

Er wordt nu veel gesproken over apps die ook qua functionaliteit specifiek zijn toegesneden op het mobiele werken. Heeft Novulo ook BusinessApps specifiek voor smartphones en tablets?

Wille: “De modules die we nu in de aanbieding hebben passen zich dankzij responsive lay-out via HTML5 automatisch aan het gebruikte apparaat aan. De interface die de gebruikers ziet, is afhankelijk van de gedetecteerde schermafmetingen. Je kunt natuurlijk ook inregelen of er beperkingen moeten worden opgelegd wanneer een applicatie niet vanuit de bedrijfslocatie benaderd wordt. Maar of er echt behoefte is aan apparaatafhankelijke of locatieafhankelijke functionaliteit, dat betwijfel ik. Maar het valt met Novulo wel te maken, natuurlijk.”

Waar werkt Novulo nu aan?

Wille: “We werken nu aan de introductie van een webshop waarmee we onze BusinessApps online kunnen verkopen. Die willen we nog dit jaar in de lucht brengen. Dat zal niet zozeer nieuwe klanten trekken, verwacht ik. Maar het kan wel een belangrijk tool zijn voor onze bestaande klanten, die langs die weg eenvoudig op zoek kunnen naar nieuwe functionaliteit die voor hen bruikbaar is – of zich kunnen laten inspireren door de beschikbare modules. Het mooiste zou natuurlijk zijn als medewerkers zelf functionaliteit kunnen aanschaffen waarvan ze bij hun leidinggevende aannemelijk kunnen maken dat die voor hun functioneren van waarde is.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!