Berners-Lee (1994)

Bedenker WWW wilde niet rijk worden van zijn uitvinding

Tim Berners-Lee (1994, bij CERN) © CERN
24 augustus 2000


De geboorte van het World Wide Web is volgens velen te danken aan de Britse natuurkundige
Tim Berners-Lee. In een nieuw boek beschrijft hij hoe zwaar de bevalling was.

Het voornaamste probleem van Berners-Lee was dat hij bij het Zwitserse onderzoekscentrum CERN, waaraan hij als wetenschappelijk onderzoeker was verbonden, niet was aangesteld om zoiets als het web te creëren. Niet alleen beschikte Berners-Lee daardoor niet over de middelen om zijn concepten uit te werken, ook ontbrak het hem aan de nodige politieke steun, zo beschrijft hij in zijn boek ’Tim Berners-Lee, de wereld van het World Wide Web, het oorspronkelijke ontwerp en de uiteindelijke ontwikkeling van het World Wide Web’. Daar kwam bij dat de Europese weerstand tegen zijn soort van ’Amerikaanse garagenoviteiten’ groot was.

CERN
Het CERN maakte destijds gebruik van geavanceerde computersystemen die onderling niet compatibel waren. Het idee dat de door Berners-Lee bedachte URI (tegenwoordig URL geheten) en HTML daarin verandering konden brengen, sloeg allerminst aan. Alleen bij de ook aan het CERN verbonden Belg Robert Caillau vond Berners-Lee een enthousiast oor. Vandaag omschrijft Berners-Lee Robert Caillau als ’de ceremoniemeester bij het huwelijk van hypertekst en Internet’.
Het concept hypertekst was allerminst nieuw toen Berners-Lee het aan het begin van de jaren negentig bij het CERN wilde introduceren. „De onderzoekswereld maakte al eeuwenlang gebruik van koppelingen tussen gedrukte documenten”, zegt Berners-Lee nu. „Inhoudsopgaven, indices, bibliografieën en noten zijn hypertekstkoppelingen.” Volgens Berners-Lee had het toen nog onbestaande web evenwel het voordeel dat het wetenschappers in staat zou stellen te ontsnappen aan de lineaire organisatie van geschriften en bibliografieën om een referentiepad van eigen keuze te volgen.

Concurrentie
Vrijwel onmiddellijk evenwel nadat Berners-Lee en Caillau de contouren van het web hadden gedefinieerd, stootten ze op de commerciële concurrentie van vergelijkbare informatiesystemen zoals Gopher van de universiteit van Minnesota en de Wide Area Information Server (WAIS-protocol) van Brewster Kahle van Thinking Machines. Ook later, toen de eerste browsers zoals Mosaic het levenslicht zagen, deden de ontwikkelaars van Mosaic (onder wie Marc Andreessen) er alles aan om hun eigen systeem te promoten als het eigenlijke Internet. Onwetende perslui droegen bij aan die verwarring die het prille WWW in principe in de kiem had kunnen smoren.
Als Internet-pionier koos Berners-Lee, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Netscape-oprichter Marc Andreessen, er bewust voor niet rijk te worden van zijn uitvinding. Berners-Lee is ervan overtuigd dat juist deze instelling hem in staat heeft gesteld om het WWW te promoten als een onafhankelijk en universeel communicatiekanaal.
Het gebruik van het WWW kwam in het gedrang toen de universiteit van Minnesota begin 1993 licentiegelden begon te vragen voor het gebruik van het populaire Gopher. De toen nog prille Internet-gemeenschap koos daarop onder luid protest massaal voor de gratis browser Navigator van Netscape. Het succes van de Navigator was ook mogelijk doordat Marc Andreessen de browser vrij snel beschikbaar maakte voor alle mogelijke computerplatformen. Mede daardoor kwam het gebruik van het WWW in een stroomversnelling.

Doorbraak
De definitieve doorbraak van het web werd pas gerealiseerd nadat het CERN – onder druk van het Gopher-debacle – in april 1993 afkondigde dat iedereen het webprotocol en de software van Berners-Lee en Caillau gratis mocht gebruiken. Berners-Lee en Caillau restte toen nog slechts de oprichting van een onafhankelijk consortium dat de Internet-protocollen in goede banen zou leiden. Berners-Lee: „Ik hoefde de bobslee niet langer te duwen. Het moment was gekomen om erin te springen en te gaan sturen. Uiteindelijk zou Berners-Lee de nodige steun voor de oprichting van het World Wide Web Consortium (www.w3c.org) krijgen van het MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sindsdien gaat het web echter door voor een Amerikaanse aangelegenheid.

’Tim Berners-Lee, de wereld van het World Wide Web, het oorspronkelijke ontwerp en de uiteindelijke ontwikkeling van het World Wide Web’, beschreven door zijn uitvinder Tim Berners-Lee met medewerking van Mark Fischetti, uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2000, ISBN 90 5712 090 9, 230 pagina’s, 39,90 gulden.

Automatisering Gids • lvp • 25-08-’00
Het gratis beschikbaar stellen van het webprotocol en de software door het CERN betekende de doorbraak in april 1993.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!