Barrières tussen medisch specialisten geslecht

9 juli 2015

Waaruit bestaat de oplossing die RVC levert?
RVC levert software waarmee ziekenhuizen, behandelcentra en pathologie-laboratoria resultaten van functioneel en diagnostisch onderzoek beheren. Het gaat daarbij onder meer om röntgenfoto’s, echo-beelden, endoscopieën, ECG’s, longfunctierapportages, operatievideo’s, inspanningstesten, dermatologiebeelden en fundusfoto’s en de daaraan gekoppelde numerieke en tekstuele informatie. Een belangrijk selling point van RVC is de mogelijkheid om naast beeldinformatie ook tekst en al dan niet gestructureerde numerieke data via een uniforme SQL-database op te slaan en ziekenhuisbreed benaderbaar te maken. RVC’s PACS 2 ondersteunt ruim dertig medische specialismen.

PACS 2-oplossingen spelen een belangrijke rol in zowel het managen van de diagnostische workflow als de samenwerking tussen de verschillende medische specialismen die bij elke afzonderlijke patient betrokken zijn. PACS staat voor picture archiving and communication system. PACS 2 vervangt in ziekenhuizen meestal een moeilijk beheerbare mix van ad-hoc-oplossingen, variërend van servermappen met .jpg-bestanden tot ordners met geprinte onderzoeksverslagen. Daarnaast zijn soms ook oudere specialisme-gebonden oplossingen in gebruik.

De zorgspecifieke functionaliteit is nog steeds in ontwikkeling, onder meer op basis van input die RVC van specialisten uitlokt via gebruikersgroepen. Medisch specialisten zijn bepaald geen doelgroep die bekend staat vanwege het gemak waarmee ze hun agenda vrijmaken. Dat het RVC toch lukt om regelmatig met tien à twintig specialisten en groupe inhoudelijk over details van de functionaliteit van hun software te overleggen, zegt het nodige over het belang en de reputatie van hun oplossing. Meestal worden dergelijke sessies ingepast in de agenda van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de vakverenigen van de betreffende specialistengroepen. Naast deze op de eindgebruikers gerichte sessies organiseert RVC ook drie à vier maal per jaar klankbordbijeenkomsten voor applicatiebeheerders, waarbij de nadruk ligt op de technische ­aspecten en beheerfunctionaliteit.

Wat is het businessmodel van RVC?
Klanten kunnen bij RVC kiezen voor een klassieke kooplicentie, in combinatie met een onderhoudscontract of een meer abonnement­achtige constructie. In beide gevallen draait de software echter op ­servers binnen de firewalls van het ziekenhuis of het pathologielab. Volgens directeur-eigenaar Joost Van Geijn is SaaS voor PACS 2 geen ­realistische optie, door de communicatie-intensiteit, de omvang van de bestanden en vooral door de talloze koppelingen met zeer uiteenlopende medische apparaten. Vaak zijn die koppelingen niet goed in staat om te gaan met firewalls en netwerkvertragingen.

Hoewel RVC een organisatiebrede oplossing biedt, komt het zelf – in eerste instantie – ook vaak bij een ziekenhuis binnen als oplossing voor voor één specialisme, bijvoorbeeld oogheelkunde of endoscopie, waarna de oplossing van RVC zich doorgaans als een olievlek naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis uitbreidt. In feite was dat effect in de ­jaren negentig de manier waarop de toen nog generieke oplossing voor het beheren van beeldbestanden in de zorgsector aansloeg en zich uiteindelijk, door ­toevoeging van zorgspecifieke functionaliteit, specialiseerde. Dat betekende behalve toevoeging van ­workflow-ondersteuning ook ontwikkeling van ­koppelingen naar zo tegen de honderd verschillende medisch diagnostische apparaten.

Waarom lonkt RVC nu naar het buitenland?
Oplossingen van RVC zijn inmiddels bij 39 van de omstreeks negentig Nederlandse ziekenhuizen in gebruik. Daarnaast gebruikt meer dan de helft van de pathologielaboratoria de software van RVC. Al met al ruimschoots genoeg om zich marktleider te mogen noemen. Een prima ­uitgangspositie dus voor een entree op buitenlandse markten, die wat zorg-IT betreft nog relatief onontgonnen terrein zijn.

Dat Nederland voorop loopt met IT in de gezondheidszorg is volgens RVC-directeur Joost van Geijn onder meer een gevolg van de relatief sterke concentratie van de zorg, in grote ziekenhuizen met een sterke integratie van poliklinieken en opname. Daardoor is de multidisciplinaire samenwerking verder gevorderd en is er een duidelijker business case voor IT. Waar men bijvoorbeeld een ziekenhuis-EPD heeft geïmplementeerd, ontstaat als vanzelf de vraag of niet ook beeld centraal kan worden ontsloten. Maar volgens van Geijn is er in het buitenland, mede door het Nederlandse voorbeeld, inmiddels wel een steeds duidelijker voedingsbodem voor zorgautomatisering.

Wat wordt de exportstrategie van RVC?
Marktonderzoek wees volgens van Geijn uit dat met name in Duitsland, het VK en Scandinavië een zekere ontvankelijkheid voor PACS 2 begint te ontstaan. Of die zelfstandig met eigen vestigingen moet worden ontgonnen of via nog te rekruteren partners, daar is van Geijn nog niet helemaal uit. Implementatie van de PACS 2-oplossingen vergt behoorlijk diepgaande kennis van de medische bedrijfsprocessen, en is daarmee een karwei dat RVC primair in eigen hand houdt. Hooguit op deelaspecten, zoals de datakoppelingen met medische apparatuur, wordt soms ­gebruik gemaakt van technologiepartners.

De kennis-intensiteit van het implementatieproces levert meteen ook een lastige uitdagingen op bij een uitrol van RVC’s technologie naar het buitenland, want wie kunnen daar de implementaties op zich nemen?
Op dit moment markeren twee implementaties in Belgische ziekenhuizen het begin van RVC’s behoedzame internationalisatie. Van Geijn tast op dit moment de mogelijkheden af om z’n buitenlandstrategie via partners in een versnelling te brengen. Het huidige partnernetwerk beperkt zich tot technologiepartners. Implementaties verzorgde RVC tot dusverre zelf. Gezien de voorsprong van Nederland op het gebied van zorg-IT kan het werven van goed in de zorg ingevoerde implementatiepartners in buitenland nog een flinke uitdaging opleveren.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!