Development

Software-ontwikkeling

API’sbieden Philipsnie uwe bedrijfsmodellen

30 april 2015

Begin maart organiseerde Philips zijn eerste open hackathon rond de application programming interfaces (API’s) op het eigen HealthSuite Digital Platform. De plaats van handeling: San Francisco. Daar hebben noch de app-ontwikkelaars, noch de ontwerpers, psychologen, medici en patiënten uitleg nodig bij wat het doel is van een hackathon, verduidelijkt Hans Notenboom, Global Head of Digital bij Philips Healthcare. “Juist die combinatie van verschillende disciplines in de teams levert de beste ideeën op.” 
Philips wil juist díe kant op met de inzet van data om gezondheidsgerelateerde producten en diensten te verbeteren. Geen bedrijfseigen protocollen, maar open standaarden zodat iedereen toepassingen kan bedenken op de schat aan data die het bedrijf beheert. “We hebben veel slimme mensen bij Philips, maar op deze manier kunnen we veel meer slimme mensen bij de ontwikkeling betrekken.”

De spil in die strategie is het HealthSuite Digital Platform, de plek waar al deze data uiteindelijk samen moet komen. Data verzamelen doet ­Philips al jaren. Het bedrijf ondersteunt zorginstellingen wereldwijd met het databeheer van meer dan 390 miljoen klinische beelddossiers, wat neerkomt op zo'n 15 petabyte aan informatie. Alle medische apparatuur in ziekenhuizen rapporteert, indien gewenst door het ziekenhuis, gegevens aan de leverancier over de status en werking. Aanvankelijk was dat vooral bedoeld voor onderhoud en verbetering van het gebruik van de technologie. Inmiddels worden ook ­gegevens verzameld voor statistische analyses waarmee universiteiten en andere onderzoeksinstituten bestaande behandelingen kunnen verbeteren en nieuwe methoden kunnen ontwikkelen.

Daar komt sinds kort ook steeds meer informatie van consumenten bij. Notenboom: “Onlangs hebben we op de SXSW-conferentie bezoekers gevraagd of zij de data uit hun Fitbit, ­Jawbone of andere health tracker zouden willen delen. De reacties ­waren heel positief. Mensen zien de potentiële waarde wanneer data uit verschillende silo's bij elkaar komen.” De kracht zit in het bundelen van die gegevens. De aandacht moet niet gericht worden op de persoonlijke gezondheidsgegevens of gegevens uit ziekenhuizen, maar op het geheel.

Van gezond leven tot ondersteuning

Philips streeft op die manier naar een, wat Notenboom noemt, ‘health continuum’ dat zich uitstrekt van gezond leven, naar preventie, diagnose, behandeling, revalidatie tot uiteindelijk ondersteuning bij chronische ziekten en de mogelijkheid langer thuis te kunnen wonen. Met de kennis en samenwerking rond de levering van grote medische apparatuur aan ziekenhuizen en door de jarenlange aanwezigheid in de wereld van consumentenproducten, is Philips bij uitstek geschikt daar een belangrijke rol in te spelen, is de overtuiging van Notenboom. Nu al worden wereldwijd meer dan 1 miljoen patiënten elke dag gemonitord met Philips-sensoren en volgt gespecialiseerde apparatuur de status van 190 miljoen patiënten per jaar in ziekenhuizen. Miljoenen aan het internet verbonden consumentenapparaten worden door Philips-platformen beheerd.

Het waarborgen van de privacy is belangrijk bij de koppeling van die data. Philips heeft als standpunt dat het eigenaarschap van de persoonlijke data en de controle over wie daartoe toegang heeft bij de

patiënt of consument ligt. Per situatie verschillen de methoden die het bedrijf inzet voor het bewaken van de controle over de data.

Data van een Fitbit-bandje gaan bijvoorbeeld ook al naar een persoonlijk Fitbit-account in de cloud. Notenboom: “Op het moment dat dergelijke data naar het HealthSuite Platform gaat, voegen wij safeguards voor Identity and Access Management toe die ervoor zorgen dat de consument die controle behoudt. Als bedrijf zitten we al jaren in de healthcare industrie. Voor ons is het belangrijk dat deze nieuwe ­diensten worden opgezet op een manier die zich houdt aan lokale ­­
wet- en regelgeving.”

API’s voor ontwikkelaars

De openbare hackathon in San Francisco bouwde voort op vergelijkbare evenementen die Philips al heel wat keren intern organiseerde. Soms gebeurde dat op één enkele locatie, dan weer werd een wedstrijd georganiseerd waaraan op hetzelfde moment teams op verschillende vestigingen in de wereld aan deelnamen. Ontwikkelaars kunnen het HealthSuite Digital Platform benaderen via twee API-structuren. De een is gebaseerd op FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), een open standaard voor de uitwisseling van medische data. De tweede werkt met Lightning Connect, een API-standaard die het mogelijk maakt in een Salesforce-omgeving external objects te maken. Dat geeft de mogelijkheid aan ontwikkelaars het softwaregereedschap en het hele ecosysteem aan functionaliteiten van Salesforce te gebruiken om apps voor de HealthSuite te creëren.

Philips heeft voor de toegankelijkheid een developersportal opgezet met documentatie over het gebruik van de API bijvoorbeeld in combinatie met een moderne software-architectuur als REST (Representational State Transfer). De portal bevat ook code-voorbeelden en biedt ondersteuning van specialisten via een forum, zodat een community kan ontstaan rond het gebruik van de API. Later volgt nog een software development kit (SDK).

Het opzetten van deze portal en het API-beheer, leverde volgens Notenboom weinig problemen op. “Het meeste werk is gaan zitten in het creëren van een robuust en schaalbaar platform met de API.” Daartoe werkt Philips samen met grote partijen als Apigee, Salesforce en Amazon, die de kennis en technologie hebben om met grote hoeveelheden data, cloudoplossingen en API’s om te gaan.

Zowel de API als de SDK zullen voor ontwikkelaars kostenloos beschikbaar komen om mee te experimenteren. Philips verwacht verschillende businessmodellen te hanteren wanneer daar uiteindelijk bruikbare toepassingen uit voortvloeien. Voor apps die vooral in de sfeer van gezond leven en sporten worden gebruikt, ligt een ander verrekenmodel voor de hand dan bijvoorbeeld bij toepassingen in de sfeer van diagnose en behandeling.

Philips ziet voor zichzelf veel mogelijkheden in het ontwikkelen van scenario’s in samenwerking met ziekenhuizen en andere organisaties in de gezondheidszorg waarbij niet alleen de patiëntervaring verbeteren of de toegang tot zorg, maar ook voordelen voor het ziekenhuis ontstaan. Het platform ondersteunt die verrekenmodellen of gaat dat doen wanneer daar behoefte aan is. Ook voor externe ontwikkelaars die toepassingen bedenken komt er een model waarbij Philips als eigenaar van het platform meedeelt in de opbrengsten. “Alle businessmodellen die je kent, zul je hier ook in terugzien. Er is een heel scala aan businessmodellen rond het gebruik van apps, het gebruik van data en het delen van de voordelen die ontstaan en de aanschaf van additionele producten of diensten.”DVRubriek

KADER 2

KADER 2

STREAMER

Het meeste werk gaat zitten in het creëren van een stabiele API

--KADER--

Tips

•Kies voor een open benadering op basis van standaarden en open source.

•Zoek partnerships met stakeholders, zowel op technisch vlak zodat een stabiele en schaalbare API ontstaat, als bij het bedienen van de doelgroep.

•Kijk naar een brede aanpak. De kracht zit in bundeling. In de gezondheidsindustrie bijvoorbeeld is het belangrijk de aandacht niet alleen te richten op acute hulp, chronische ziekten of persoonlijke gezondheidsstatus, maar naar het geheel.

•Creëer goede faciliteiten voor ontwikkelaars in de vorm van een portal, waar documentatie, code-voorbeelden, ondersteuning en een forum beschikbaar is.

--KADER--

Steun bij behandeling COPD

Philips heeft samen met het Radboud Universitair Medisch Centrum een scenario voor het HealthSuite Digital Platform uitgewerkt voor COPD-patiënten (luchtwegaandoening) waarbij het hele spectrum van personal health en medische zorg aan bod komt via op het lichaam gedragen sensoren, interactie met tablets en cloudgebaseerde data-analysealgoritmen.

De COPD-patiënt krijgt een sensor op het lichaam en, bij de start van de behandeling, een apparaat om de longfunctie te meten. De gegevens van deze apparatuur komt in het HealthSuite Digital Platform waar zowel de behandelend arts als de patiënt via de API toegang toe hebben. De patiënt beheert op de eCareCompanion tablet-app de eigen 
data en kan deze ook gebruiken voor de interactie met de dokter. De arts ziet op zijn eCareCompanion ook de data van patiënten en kan met hen communiceren. De eCare applicaties zijn ontwikkeld op het Salesforce-platform. Met het Radboud UMC samen werden algoritmen ontwikkeld op het Saleforce-platform die voor de arts automatischdie patiënten naar boven laat komen waarvan hun gegevensaanleiding vormen voor het stellen van extra vragen. Op basis daarvan kan hij de patiënt oproepen voor een 
normaal consult.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!