Beheer

IT beheer

API’s creëren 
ruimte voor nieuw businessmodel

1 november 2013

Informatiebronnen raken steeds hechter met elkaar verbonden vanuit de wens om de juiste informatie op het juiste moment te ontvangen. Dat zien we op veel plekken terug: van vergelijkingssites voor vliegtickets tot waarschuwingssystemen voor naderende files. Deze trend wordt ingezet nu organisaties informatie die ze voorheen voor zichzelf hielden, ontsluiten met behulp van web-API’s. Het delen van deze informatie kan diensten en producten dusdanig verrijken dat de afzetmarkt voor iedere partij of businesspartner toeneemt.

In de afgelopen jaren is het aantal actieve API’s explosief toegenomen. Consumenten willen namelijk op elk gewenst moment informatie kunnen opvragen, ongeacht het apparaat dat ze bezitten of de plek waar ze zich bevinden. API’s vormen de sleutel tot deze communicatie. Ze faciliteren de toegang tot de digitale infrastructuur, zodat je bijvoorbeeld realtime afleest hoeveel energie de koelkast verbruikt of welk pompstation in de buurt de goedkoopste benzine aanbiedt. Maar ook de tweet-button onderaan een nieuwsartikel is een goed voorbeeld van een API die zijn effectiviteit ruimschoots bewezen heeft.

Vier ontwikkelingen hebben de vlucht van het API-gebruik bespoedigd:

1. API’s creëren ruimte voor nieuw businessmodel

Informatie wordt door meerdere partijen met elkaar gedeeld en geïntegreerd op één plek om het bereik onder consumenten te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de vele vergelijkingssites voor vliegtickets die de aanbiedingen van een groot aantal maatschappijen overzichtelijk maken, waarbij je vaak niet eens de vergelijkingssite hoeft te verlaten om de reis te kunnen boeken. Door het grote aanbod is het voor vliegtuigmaatschappijen lonend om via API’s actuele reisinformatie te delen met derde partijen, zodat de tickets via meerdere kanalen onder de aandacht worden gebracht. Deze derde partijen bouwen dus hun businessmodel op dat van de vliegtuigmaatschappij, die een grotere afzet creëert zonder zelf interactie te hebben gehad met de consument.

2. Applicatie­beheer geen interne ­aangelegenheid meer

Omdat met API’s bepaalde gevoelige bedrijfsinformatie openbaar gemaakt wordt, is het voor de API-distributeur van belang om het gebruik ervan goed te kunnen beheren en monitoren. Bij voorkeur weet de API-aanbieder of gebruikers over de meest recente versie beschikken, of ze nieuwe functionaliteiten wel optimaal inzetten, of er een plotselinge piek te zien is in hun API-gebruik en of ze geautoriseerd zijn tot het gebruik van specifieke bedrijfsinformatie. Voorheen werden bedrijfsapplicaties ontsloten via de interne service-oriented architecture. Middels web-API-management wordt dit nu verder doorgetrokken naar de buitenwereld, en ondersteunt hierbij de verschuiving van ‘systems of record’ naar ‘systems of engagement’.

3. Decentralisatie van informatieopslag

Huidige enterprisesystemen zijn ontworpen rondom discrete stukjes informatie, zoals klantgegevens en productieorders, plus de databases en automatiseringsprocessen die daarbij horen. Vandaag de dag is het echter steeds moeilijker om met deze systemen een competitief voordeel te behalen nu ze deels ingehaald worden door technologieën als SaaS en de cloud. Daardoor verschuift het competitieve voordeel naar de kwaliteit van de informatie die in de systemen verscholen ligt. Met systems of engagement is de opslag van informatie gedecentraliseerd en kan gebruik worden gemaakt van cloudtechnologie om interacties tussen werknemers, businesspartners en derde partijen op een laagdrempelige manier te faciliteren. De samenwerking tussen diverse partijen leidt op deze wijze tot hoogwaardigere informatie.

4. De juiste API-combinatie vinden

API’s vormen de sleutel tot de toegankelijkheid van informatie die beschikbaar gesteld wordt. Het is voor een organisatie cruciaal om het zicht te houden op wie welke informatie kan inzien, aangezien de meesten over een combinatie van verschillende typen API’s beschikken. Er bestaan API’s die puur intern gebruikt worden, vaak ter bevordering van de productiviteit van de werknemers. Daarnaast zijn er API’s gericht op een select aantal businesspartners, om cruciale data te synchroniseren of om het bereik onder een specifieke doelgroep te vergroten. Ten slotte is er de relatief nieuwe ‘open API’, die door een ieder te gebruiken is en daarmee een brede doelgroep bereikt.

Nieuwe markten

Om de IT, business en sociale component van een succesvolle API- strategie optimaal te beheren, kan gebruik gemaakt worden van een ‘web-API-managementoplossing’. Ontwikkelaars kunnen vanuit één dashboard eenvoudig de API’s samenstellen, beheren en beveiligen. Vanuit de business dient het gebruik van de API’s minutieus gevolgd te worden, zodat er bijvoorbeeld tijdig quota’s gesteld kunnen worden wanneer er een plotselinge piek in het gebruik wordt geconstateerd. Met een selfserviceportaal komt het sociale aspect van de web-API goed naar voren: derden kunnen zich registreren voor toegang tot de web-API en via een gebruikerscommunity hun kennis delen of bijspijkeren.

De veelzijdigheid van API’s biedt mogelijkheden voor organisaties van elk formaat om nieuwe markten aan te boren. Wanneer we het voorbeeld van een vergelijkingssite voor vliegtickets nader bekijken, bieden API’s immers niet alleen kansen aan de vliegtuigmaatschappij, maar ook aan de reisverzekeraar, kofferwinkel of shuttlebusservice. Doordat API’s eenvoudig te beheren en aan te passen zijn, kan iedere ontwikkelaar terugvallen op de componenten die nodig zijn om de perfecte applicatie voor zijn doel te realiseren, en terugvallen op de kennis die vanuit de community aangedragen wordt. Organisaties kunnen op deze wijze inspelen op de uitdagingen die de markt oplegt, of dit nu de enorme toename van het aantal distributiekanalen betreft of de noodzaak tot snellere innovatie om de concurrentie bij te blijven. Met API’s behouden organisaties de controle over de informatie die zij met de buitenwereld delen om een blijvende voorsprong te realiseren.

Vier API-businessmodellen

Al vanaf 2005 zijn er vier businessmodellen voor API’s te onderscheiden, hoewel er binnen deze modellen steeds meer diversiteit is ontstaan.

 • Gratis
  Ontwikkelaars betalen niets om de API te gebruiken. Voor API-distributeurs is de ontsloten informatie niet waardevol genoeg om deze exclusief voor zichzelf te houden.
 • Ontwikkelaar betaalt
  Ontwikkelaars betalen een bepaalde som voor het gebruik van een API. De informatie die door de distributeur ontsloten wordt, dient bruikbaar en van aantoonbare waarde te zijn om een ontwikkelaar hiervoor te laten betalen.
 • Ontwikkelaar ontvangt
  De API-distributeur biedt ontwikkelaars een deel van de omzet of een bepaalde som om de API te gebruiken. De ontsloten informatie moet een bepaalde waarde genereren om als incentive te dienen voor ontwikkelaars die de API gebruiken.
 • Indirect
  De API ontsluit informatie die indirect iets wezenlijks bijdraagt aan het businessmodel. Denk bij retailers bijvoorbeeld aan het zoeken naar de dichtstbijzijnde winkel of onlineproductcatalogi. Dit zijn API’s die als doel hebben het aantal winkelbezoeken of online verkopen te vergroten.

Overweging voor een API-strategie

Informatie, producten of diensten worden toegankelijk gemaakt met een API. Een API is echter niet het einddoel, de volgende stap is het wachten op iemand die nieuwe apps of websites koppelt aan de API zodat deze daadwerkelijk van waarde wordt voor de doelgroep. En wanneer de doelgroep applicaties gebruikt die ondersteund worden door een API, dan wordt deze van waarde voor het bedrijf. Iedere API-strategie dient daarom te beginnen met de vraag: ‘wat is zinvol voor onze business?’

Een aantal overwegingen zijn:

 • Wie zal de API gebruiken? Interne medewerkers, businesspartners of externe ontwikkelaars?
 • Welke assets kunnen beschikbaar worden gesteld via een API?
 • Wie krijgt toegang tot de assets?
 • Op welke wijze dient de API de assets beschikbaar te stellen?
 • Welke soorten applicaties dienen gebouwd te worden met behulp van een API?
 • Wat zal ontwikkelaars motiveren om juist deze API in te zetten bij het ontwikkelen van applicaties?
 • Hoe gaat het publiek de applicaties ontdekken?

Hoewel een strategie zekerheden geeft, leert de ervaring dat er veel obstakels op de weg liggen bij het ontwikkelen van API’s. Een gecalculeerd risico nemen om de mogelijk onbekende voordelen van een API te verzilveren, is dan het overwegen waard.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!