Antonius Ziekenhuis wil helemaal op open source

21 november 2008
Samen met de IT-dienstverlener Stone-IT wordt voor alle front- en backendsystemen onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Daarna is het de bedoeling dat Stone-IT helpt bij de migratie, en dat het de beheerders van Antonius en Mesos theoretisch bijschoolt en on-the-job traint. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat Antonius en Mesos hun Linux-netwerken zelf gaan beheren en dat de rol van Stone-IT daarbij binnen een jaar tijd wordt teruggebracht tot het leveren van tweede- of zelfs derdelijnssupport.

De belangrijkste drijfveer voor de migratie is volgens ICT-manager Gerrit Krediet de post licentiekosten. Die bedragen voor de in totaal 2800 desktops alleen al zo’n half miljoen euro op jaarbasis. Door de toename van het gebruik van mobiele devices dreigde die post SEnD bij onveranderd beleid SEnD de komende jaren jaarlijks met nog eens zo’n zelfde bedrag (!) toe te nemen. Om die ontwikkeling te doorbreken, startte Krediet het project ‘Antonius Open’, waarvoor hij onlangs groen licht kreeg van de raad van bestuur.

Doel van ‘Antonius Open’ is het ontwikkelen en uitvoeren van een ICT-strategie om zoveel mogelijk gebruik te maken van open source. De verwachte besparingen op licentiekosten zijn zodanig dat de kosten van migratie en trainingen al voor eind 2009 zullen zijn terugverdiend. Dat is nog voor de afronding van het project. Krediet: “We zijn met open source niet alleen voordeliger uit. Onze ervaring in de backoffice en op de IT-afdeling zelf is dat het allemaal uitstekend werkt. Uitvalpercentages zijn zeer gering, de schaalbaarheid is voortreffelijk, de integratie wordt alleen maar beter. Ja, je bent zelf misschien wat meer bezig met beheer en functionaliteit, maar dat betaalt zich bij onze schaal riant terug door het wegvallen van licentiekosten. Wat je aan licenties betaalt, daarvan zie je niets meer terug. Wat je uitgeeft aan scholing en ervaring van medewerkers, daarvan profiteer je als organisatie nog jarenlang.”

Stone-IT verwacht voor het onderzoek en de migratie gedurende ten minste zes maanden minimaal drie Linux-specialisten op het project te zetten en rekent daarnaast op een minstens even grote inzet van mensen van de IT-staf van het ziekenhuis zelf. Deze week is begonnen met de training ‘Basisvaardigheden Linux’ voor vijf netwerkbeheerders van Antonius. Vervolgcursussen die op de agenda staan, hebben onder meer betrekking op tools voor het uitrollen van open-sourcesoftware en beheer van de Linux-omgeving. Om alvast een gevoel voor Ubuntu teweeg te brengen, werden een maand geleden tien onder dat besturingssysteem draaiende laptops als ‘kiosk-pc’s’ in de ziekenhuisorganisatie uitgezet. Al met al denkt Krediet aan diensten van Stone-IT niet meer dan anderhalve ton kwijt te zijn. Inzet van eigen IT-staf en operationele belasting van medewerkers in de lijnafdelingen van het ziekenhuis, heeft hij in de businesscase voor Antonius Open niet meegenomen: “Dat zijn dus eigenlijk salariskosten. Die maken we ook als we met Microsoft-producten zouden blijven werken.”

De keuze voor specifieke open-sourceproducten is nog niet definitief bepaald, maar in eerste instantie wordt gedacht aan Ubuntu voor de desktops en SUSE of RedHat IPA voor de servers, waarop nu nog Microsofts Active Directory draait. ExChange zal waarschijnlijk het veld ruimen voor Zimbra of het onlangs (gedeeltelijk) tot open source verklaarde product Zarafa.

In plaats van Microsofts Office zal waar mogelijk OpenOffice worden geïmplementeerd. Bij de overstap naar OpenOffice zullen in een aantal gevallen problemen ontstaan met macro’s en Excel-templates die niet zonder meer zijn over te zetten.Voor de opslag van gegevens kijkt Antonius naar open-sourcesoftware voor gedistribueerd filemanagement, mogelijk op basis van Glustre. Als open-sourceoptie voor documentmanagement staat op dit moment Alfresco bovenaan.  Mede daardoor is nog niet helemaal duidelijk hoeveel van de desktops uiteindelijk op Linux worden overgezet. Krediet: “Het is geen cowboyactie. Per werkplek wordt gekeken wat nodig is en hoe we dat onder Linux brengen. Pas als gebruikers en IT het daarover eens zijn, gaat zo’n werkplek over. We noemen dat het ‘Antonius Oké’-principe.” Als migratiedoel per eind 2009 hanteert Krediet dat dan minstens een kwart van de werkplekken onder Linux moet draaien. In de jaren daaropvolgend zal naar verwachting het overgrote merendeel van de resterende werkplekken volgen.

De belangrijkste beperkende factor bij de migratie is waarschijnlijk de ondersteuning van specifieke ‘bedrijfseigen’ applicaties die worden gebruikt. Het belangrijkste is de ondersteuning van het ziekenhuisinformatiesysteem IntraZIS, dat zelf al onder Unix draait. Dat programma zal naar verwachting weinig problemen opleveren daar het in principe via een webbrowser of zo nodig zelfs door middel van een terminalemulatie is te benaderen. Hetzelfde geldt voor het door Antonius in eigen beheer ontwikkelde elektronische patiëntendossier. Maar op allerlei plaatsen worden nog andere specifieke medische applicaties gebruikt, waarvan nog niet geheel duidelijk is of er Linux-versies van bestaan. Als dat niet het geval is, zal worden overwogen om de applicatie via NX of een andere open-sourceterminalserver beschikbaar te maken.

Directeur/oprichter Martijn Smit van Stone-IT kreeg onlangs een lijst onder ogen met omstreeks honderd applicaties die bij Antonius in gebruik zijn: “Je kunt er gerust van uitgaan dat voor een flink aantal geldt dat ze niet zonder meer zijn over te zetten. Als zo’n applicatie echt nodig is, dan betekent dat voor de betreffende werkplek dat deze onder Windows zal blijven draaien. Jammer, maar geen drama.” Op hoeveel van zulke ‘geen-drama-werkplekken’ Antonius uiteindelijk uitkomt, durft hij niet te schatten. Zelfs als - wat niet aannemelijk lijkt - slechts de helft van Antonius’ pc-park ‘open gaat’, dan nog is het Nieuwegeinse ziekenhuis, in werkplekken geteld, meteen Nederlands grootste Ubuntu-gebruiker.


‘Keien’ in open source
Voor het tien jaar geleden opgerichte Stone-IT is de opdracht van Antonius bijzonder uitdagend, vertelt Smit. “Alles wat we daar gaan doen, hebben we ooit al eerder gedaan. Vaak zelfs tientallen malen. Maar het is voor ons de eerste keer dat alles bij elkaar komt in één integrale migratie.” Smit schat dat ‘99 procent’ van Stones klanten alleen op hun servers aan Unix of Linux doet. Van de vijf accounts met Linux op de desktop is Vluchtelingenwerk Nederland met omstreeks duizend terminals tot dusverre de grootste en Moonen Packaging met ongeveer veertig werkplekken onder Linux de kleinste. Op dit moment heeft Stone naast commercie en ondersteunende functies ruim twintig voor uiteenlopende open­sourcetechnologieën gecertificeerde IT’ers in dienst, ieder met tussen de drie en de tien jaar open-source-ervaring. Stone wil zich concentreren op projecten en training. Om tegemoet te komen aan de vraag naar detachering van open-sourcespecialisten splitst Stone-IT per begin volgend jaar onder de naam ‘Linux Staffing’ een aparte onderneming af met vijf medewerkers.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!