Development

Software-ontwikkeling

Agile uitbesteden: sturen op rendement

7 juni 2012

Agile is een veelbelovende oplossing voor problemen in softwareprojecten. Echter, veel organisaties besteden hun softwareontwikkeling volledig uit. Wat betekent agile dan voor de rol van een opdrachtgever? Door acht vragen te beantwoorden hopen we daar inzicht in te geven. In essentie draait het om een fundamenteel andere manier van omgaan met leveranciers. En dat kan ook, doordat agile een compleet andere sturing mogelijk maakt.

Het verhogen van rendement wordt in agile verlegd van ‘sturen op kosten’ naar ‘sturen op opbrengsten’. Traditioneel betekent het verhogen van de return-on-investment (ROI) vooral: het verlagen van de kosten. Niet echt eerlijk in een outsourcingrelatie: winst voor de één is dan verlies voor de ander. Sturing en focus op kosten verbloemen feitelijk waar het echt omgaat: maximaliseren van de opbrengsten. Met een agilewerkwijze wordt constant bijgestuurd. Dus de ROI verhogen gebeurt door te sturen op opbrengsten en niet op kosten. Winst voor de één is dan ook winst voor de ander. Het is belangrijk te zorgen voor een faire kostenkant voor zowel de leverancier als opdrachtgever door deze zo transparant mogelijk te maken. Dan krijg je namelijk een samenwerking met als doel het rendement te verhogen.

Ook het managen van risico’s gaat in agile fundamenteel anders door de constante focus op een transparant werkend resultaat. Risico’s worden eerder onderkend en verspreid over elke sprint en niet uitgesteld tot het einde. Bij Scrum levert elke sprint werkende software op en zijn risico’s veel eerder aan te pakken.

Kortom, agile-opdrachtgeverschap is fundamenteel anders. Door de focus van agile op directe toegevoegde waarde, altijd een werkend product én steeds beter worden, is het leven als opdrachtgever eenvoudiger geworden. De betrokken partijen verleggen de focus gezamenlijk naar het eindresultaat en het rendement. En uiteindelijk is dat waar we het allemaal voor doen: werkende software van goede kwaliteit met de hoogste waarde.

8 belangrijke vragen over agile-opdrachtgeverschap

 1. Hoe en waarop een agile-leverancier te selecteren?
  Kijk bij de selectie van een agileleverancier of hij echt op zoek is naar samenwerking en interactie met de opdrachtgever. Een goede leverancier zet het werkende eindproduct centraal en presenteert een aanpak met het doel om continu beter te worden. Hij heeft een werkwijze met daarin veel mogelijkheden om af te wijken als dat nodig is. Pas dus op voor leveranciers die agile gebruiken om het risico bij de opdrachtgever te leggen en het niet hebben over opbrengsten. Een goede agileleverancier stelt het eindresultaat (werkende en geteste software) met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde altijd centraal.
 2. Hoe te onderhandelen met een agileleverancier?
  Onderhandelen met een agileleverancier heeft tot doel het verhogen van het rendement van de samenwerking. ROI optimaliseren in een agilesamenwerking gaat vooral om het verhogen van de opbrengsten. De opbrengsten heeft de opdrachtgever zelf in de hand, immers, zij worden gestuurd via de backlog. Een handig hulpmiddel in de onderhandeling met een agileleverancier is daarom het vragen om een transparante prijsstelling. Daarin moet volledig duidelijk worden gemaakt wat de directe kosten zijn van de mensen, welke opslag de leverancier doet voor zijn overhead en zelfs ook wat het winstpercentage is dat de leverancier maakt. Zorg voor een faire prijs voor zowel de leverancier als opdrachtgever. Dan hoeft er niet te veel over kosten te worden gesproken en kan het gaan over wat echt belangrijk is: de opbrengsten.
 3. Waar is een agileleverancierop af te rekenen?
  Een agileleverancier kan worden afgerekend op het leveren van een werkend en getest product aan het einde van elke sprint. Dat is uiteindelijk wat de leverancier doet. De waarde van die software wordt door de opdrachtgever zelf bepaald, namelijk via de backlog. Een agileleverancier realiseert zich dat de garantie op die werkende software alleen lukt via een goede samenwerking waarin alles transparant is en iedereen oog heeft voor het eindresultaat.
 4. Wat zelf te doen om een agileleverancier goed aan te kunnen sturen?
  Het belangrijkste wat een opdrachtgever kan doen is een productowner aanstellen met mandaat om keuzes te maken en die goed zicht heeft op de businesswaarde van de te leveren software. En dat is niet makkelijk, want de echte productowners in een organisatie hebben altijd te weinig tijd. Maar let op: zonder goede input kan geen enkele leverancier goede output opleveren. De opdrachtgever zit zelf aan het roer. Zorg dus voor een goede productowner met beslissingsbevoegdheid. Daarnaast is het belangrijk een goed backlogproces in te richten waar stakeholders op zijn aangesloten. Bovendien is het essentieel dat de leverancier feedback krijgt. Zorg er dus voor dat elke oplevering uit elke sprint door eindgebruikers wordt bekeken en zoek naar voortschrijdend inzicht. Dit zorgt voor extra toegevoegde waarde.
 5. Hoe te zorgen voor kwaliteit en documentatie bij een agileleverancier?
  Binnen agile is sturen op kwaliteit zeer goed mogelijk. Elke sprint zorgt immers voor werkende en geteste software. De toets op kwaliteit vindt voortdurend plaats en niet achteraf aan het einde van het project. Daarnaast helpt het om samen met de leverancier een definition-of-done op te stellen zodat het voor beiden volstrekt helder is wat er gedaan moet worden om de software echt klaar te hebben. Documentatie staat dus ook gewoon op die definition-of-done. Acceptatie van de software is overigens niet iets wat aan het einde gebeurt. Agile streeft naar software die altijd klaar is en niet pas aan het einde. Zorg er dus voor dat de acceptatie van de software een integraal onderdeel vormt van elke sprint.
 6. Hoe te escaleren in een agilesamenwerking?
  Ook bij agilesamenwerking kan escalatie nodig zijn. Een stuurgroep is daarvoor handig. Deze komt minimaal maandelijks bij elkaar en kijkt in hoeverre de samenwerking de waarde levert die verwacht wordt. Deze stuurgroep kan ook maatregelen nemen om de samenwerking te versterken of te beëindigen als dat nodig is. In deze stuurgroep zit een vertegenwoordiger van de opdrachtgever en leverancier met managementverantwoordelijkheden. Daarnaast zitten de productowner, Scrum-master en een vertegenwoordiger uit het team in deze stuurgroep. Het is handig als de productowner voorzitter is van de stuurgroep. Hij is verantwoordelijk voor het rendement en heeft dan ook het grootste belang bij een goede stuurgroep.
 7. Hoe te voorkomen dat alles een escalatie wordt?
  Veel agilesamenwerkingsverbanden zijn nieuw, zowel voor opdrachtgevers als leveranciers. Zodoende is het onwenselijk dat elk issue een escalatie wordt naar de stuurgroep. Een goede oplossing hiervoor is het aanstellen van een externe Scrum-master. Hij richt zich op het goed verlopen van het proces (de samenwerking) en heeft als primaire verantwoordelijkheid dat deze samenwerking steeds beter en effectiever wordt. Bij een klant-leverancierrelatie spelen altijd partijdige belangen. De Scrum-master moet onpartijdig zijn, zeer ervaren, een sterke persoonlijkheid hebben en beschikken over managementvaardigheden.
 8. Wat o te nemen in een contract met een agileleverancier?
  De contractuele kant rond agile is nog niet heel sterk ontwikkeld. Een paar tips:
  • Het is essentieel dat een leverancier een voltijds team levert. Dus geen teamleden die voor meerdere klanten/projecten werken. Focus op één opdrachtgever, via één backlog op één werkend product.
  • Iedere sprint moet werkende en geteste sofware opleveren conform een definition of done. Het is te adviseren om boeteclausules pas in werking te stellen wanneer meer dan 20 procent van de sprints niet slaagt.
  • Bij iedere sprint moet er een revisie op de backlog plaatsvinden zodat deze altijd een actuele inschatting bevat van het resterende werk.
  • Een contract moet altijd beeïndigd kunnen worden. Immers, als er genoeg toegevoegde waarde is, waarom dan verder gaan? Stopcondities zonder pijn bij opdrachtgever én leverancier zijn daarvoor nodig.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Inloggen

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!