Afgeslankte Leveringsvoorwaarden

11 juli 2014

Nieuwe wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken en nieuwe vormen van dienstverlening door ICT-bedrijven waren voor de branchevereniging Nederland ICT belangrijke redenen voor een ingrijpende update van de aan leden aanbevolen algemene leveringsvoorwaarden. De update vond plaats in nauw overleg en met toetsing door o.a. lidbedrijven van de brancheorganisatie.

Volgens Nederland ICT is er door de jaren heen vanuit ICT-bedrijven steeds veel vraag geweest naar branchevoorwaarden. De voorwaarden zijn te zien als aanvullende afspraken bij een overeenkomst tussen ICT-aanbieder en -afnemer, aangaande zaken als softwareontwikkeling, hostingdiensten of levering van hardware. Uiteraard kunnen partijen in concrete leveringsovereenkomsten voor andere voorwaarden kiezen, of specifieke bepalingen met eigen schriftelijke afspraken ‘overrulen’. De overheid bijvoorbeeld, hanteert eigen algemene inkoopvoorwaarden die de leveringsvoorwaarden van Nederland ICT negeren. Maar in de praktijk zijn de modelvoorwaarden die Nederland ICT publiceert voor veel ICT-deals in Nederland het centrale juridische referentiepunt.

80/20-regel

Een belangrijk verschil tussen de nieuwe Nederland ICT Voorwaarden en de tot dusverre vigerende ICT~Office Voorwaarden, is het loslaten van de modulaire opbouw. De gedachte in 2009 achter de modulaire structuur was te voorkomen dat partijen elkaar zouden opzadelen met tientallen pagina’s juristenpraat waarvan slechts een fractie er voor hun deal echt toe doet. Om die juridische overload te vermijden werd toen gekozen voor een algemene basis, aangevuld met een reeks van 16 aanvullende modules die zijn toegesneden op specifieke dienstentypen als Licentie voor programmatuur, Applications as a Service, Detachering, Advisering, Verhuur van apparatuur of Toegang tot internet. Leveranciers werden geacht hun verwijzing naar de algemene ICT~Office Voorwaarden aan te vullen met een verwijzing naar de voor hun dienstverlening relevante aanvullende modules. Een prachtig idee, voor wie met verstand van juridische zaken weet te kiezen. In de praktijk werkte het toch vaak minder goed. Leveranciers vergaten modules van toepassing te verklaren, of verklaarden ‘voor alle zekerheid’ juist toch maar zo veel mogelijk modules van toepassing.

Volgens Nederland ICT’s huisjuriste Annechien Sloots wees de ervaring bovendien uit dat de manier waarop ICT-bedrijven werken in toenemende mate zo onderscheidend is, dat de extra modules in de praktijk nog steeds aanzienlijke bedrijfsspecifieke aanvulling nodig hadden. Voor- en nadelen tegen elkaar afwegend is daarom besloten de ambitie elke ICT-dienstencategorie met service-specifieke modules te bedienen, te laten vallen. De 80/20-regel indachtig werd besloten de nieuwe Nederland ICT Voorwaarden te beperken tot een beperkte set juridische issues die 80 procent van de ICT-bedrijven gemeenschappelijk hebben. Leveranciers op het gebied van o.a. internettoegang en financiering & leasing van apparatuur zullen op hun deelterrein van de ICT hun voorwaarden voortaan zelf moeten detailleren, in overstemming met de wijze waarop zij die diensten – vaak onderscheidend van hun concurrenten – aanbieden.

Het samenvoegen van alle modules dwong de opstellers wel om een beperkt aantal bepalingen die in de praktijk relevant bleken voor alle bedrijven, alsnog een plek te geven in het algemene deel, dat nu ‘hoofdstuk 1’ is geworden. Terwijl dat algemene deel van de oude ICT~Office Voorwaarden 16 artikelen telde, komt hoofdstuk 1 nu op 20 artikelen uit. Die vier toegevoegde artikelen betreffen: projectcommunicatie (artikel 13) , verantwoordelijkheid voor beveiliging (artikel 7), informatieverplichtingen (artikel 12) en de duur van de overeenkomst (artikel 4).

Scrum en agile

Naast juridische en zakelijke veranderingen, waren er de afgelopen jaren ook de nodige ICT-inhoudelijke veranderingen die aanleiding gaven tot aanpassing van de leveringsvoorwaarden die Nederland ICT wil bepleiten. Als meest sprekend voorbeeld daarvan verwijst Sloots naar de opkomst van Scrum en agile applicatieontwikkeling. “Gebruikelijk was dat opdrachtgevers telkens bij het ingaan van een nieuwe fase in de systeemontwikkeling de resultaten van de voorafgaande fase goedkeuren. De opdrachtnemer heeft dan zekerheid dat hij voortbouwt op een stabiele basis. In traditionele applicatieontwikkeltrajecten waren die af te tekenen tussenresultaten meestal duidelijk te benoemen; als functioneel ontwerp, technisch ontwerp of als werkend programma. Bij agile kun je eigenlijk niet veel meer zeggen dan dat dat de tussenresultaten zijn en dat van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij – als dat punt bereikt is – er zijn akkoord aan geeft. In de nieuwe voorwaarden maken we daarom expliciet melding van Scrum en agile en dat partijen daarbij in onderling overleg moeten regelen welke tussenresultaten ze in welke fase geaccordeerd willen zien.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!