’Aanpassen systemen kost Rijk miljarden’

25 november 1999
Het gisteren gepubliceerde rapport ‘Regels zonder overlast’, dat pleit voor de inzet van ITvoor het verlagen van administratieve lasten van bedrijven, leidt volgens sceptici tot een verhoging van de uitgaven voor ICTbij de overheid.

Het rapport ’Regels zonder overlast’, dat door de Commissie Administratieve Lasten onder voorzitterschap van oud Shell-topman J.J. Slechte is geschreven, beveelt aan Internet te gebruiken voor het afhandelen van de informatieverplichtingen aan de overheid. Het rapport, dat gisteren aan minister Jorritsma werd overhandigd, stelt dat de administratieve lasten van bedrijven nog in deze kabinetsperiode met 2 miljard gulden omlaag kunnen. Op termijn zou zelfs het Bruto Binnenlands Product met 0,3 procent omhoog kunnen.
De ICT-kern van de commissie, emeritus hoogleraar bedrijfskunde I.Th. Snellen en algemeen directeur van IBM Nederland A.H. Lundqvist zijn trots op de pragmatische en eenvoudige oplossing waarvoor de commissie heeft gekozen.
Volgens Snellen staan de investeringen die nodig zijn in geen verhouding tot wat de aanpak van de administratieve lasten op zal brengen. Lundqvist benadrukt dat het voorstel transparantie en standaardisatie in de hand werkt. Ook zal het de overheid dwingen ermee aan de slag te gaan. „Het is een uitgelezen kans voor de overheid om op dit punt haar ICT-gezicht te laten zien.”

Positief
Hoewel vanuit het kabinet, de Tweede Kamer en het bedrijfsleven positief op de plannen is gereageerd, wijzen sceptici erop dat de commissie wel een erg eenvoudige voorstelling van zaken geeft. A.W.M. Lasance, werkzaam bij Het Expertise Centrum, een adviesbureau voor overheidsinformatisering, zegt dat de ICT-systemen van de overheid ’volledig overhoop’ zullen moeten. „De reorganisatie van de centrale systemen, de zogeheten backoffices, is veel belangrijker dan je loket, het frontoffice, uitbreiden met een Internetkanaal. Je praat dan over een monsteroperatie. Ter illustratie: er wordt binnen de overheid gewerkt met 70.000 verschillende databanken. Daarvan zijn er misschien tien generiek.”

Vergunningen
Ook het VVD-Kamerlid en IT-fractiespecialist H. Voûte waarschuwt ervoor dat de inspanning die de overheid moet leveren niet mag worden onderschat. „Als er in de frontoffice één loket komt, worden de verschillende ministeries gedwongen om de processen in de backoffice goed op elkaar aan te sluiten en goed te organiseren. Een bedrijf dat een bouwvergunning aanvraagt, moet meteen ook de milieuvergunning aan kunnen vragen, zonder op de bouwvergunning te hoeven wachten. Dergelijke processen moeten parallel gaan lopen en dus moet er worden samengewerkt”, aldus het VVD-Kamerlid.
Lascane, van het Expertise Centrum, merkt op dat er momenteel nog allerlei belemmeringen zijn voor samenwerking binnen de overheid. „Er
is het principe van het ’integraal management’, wat maakt dat de autonome afdelingen geen gegevens aan derden mogen leveren. Verder is er het probleem van de financiering, het verbod op hergebruik van gegevens en regelgeving rond privacy. Het is niet zozeer een kwestie van geld, maar van regelgeving die dit soort samenwerking verbiedt.”
Werkgeversorganisatie VNO NCW is tevreden over het plan van de commissie. Een woordvoerder zegt dat het uiteraard belangrijk is dat er ook daadwerkelijk werk van wordt gemaakt. „Op 1 december zal minister Jorritsma over het plan praten met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. We zijn erg benieuwd welke concrete toezeggingen de minister dan zal doen.”
Op verschillende ministeries zijn inmiddels al commissies ingesteld die zich per departement over de administratieve lasten gaan buigen. Het is de bedoeling dat deze commissies regelmatig zullen rapporteren over de voortgang.

De Commissie Administratieve Lasten stelt een Internet-groeimodel voor, dan kunnen alle bedrijven gaandeweg hun informatie via Internet aanleveren en kan de integratie van de systemen in verschillende fases verlopen. Alle formulieren van de verschillende ministeries en overheidsdiensten moeten op één centrale website komen te staan, de gegevensuitwisseling moet zoveel mogelijk elektronisch verlopen en om doublures in de vragen te voorkomen komt er een database waarin alle vragen worden opgeslagen.
Alle huidige ICT-initiatieven op dit punt – de belastingdisk, Edisent en Edisheet van het Centraal Bureau voor de Statistiek, IDEA en de Elektronische Heerendiensten (EHD), beide voor elektronische gegevensoverdracht – moeten een eigen plaats in het groeimodel krijgen. Een tijdelijk ’onafhankelijk orgaan’ zal toezicht moeten houden op de strijd tegen de administratieve lasten. Het orgaan zal naar verwachting van de commissie in het voorjaar van volgend jaar worden ingesteld.

Automatisering Gids • cna • 26-11-’99
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!